Ugrás a tartalomhoz

A növényvédelem gépei

Csizmazia Zoltán

Mezőgazda Kiadó

Keresztirányú szórásegyenlőtlenség

Keresztirányú szórásegyenlőtlenség

A keresztirányú szórásegyenlőtlenség meghatározása történhet közvetlen vagy közvetett módszerrel. Közvetlen mérés esetén a permetezőgép haladási irányára merőlegesen, a teljes munkaszélességben olyan mérőfelületeket helyezünk el, amelyekről a beszáradt vegyszer leoldható (műanyag, üveg stb.). A gép permetezés közben halad át a mérőfelületek fölött. A mérőfelületekről leoldott vegyszer (a vizsgálathoz nagy értékű eszköz szükséges) mennyisége alapján a keresztirányú szórásegyenlőtlenség (CV variációs koefficiens) az alábbi összefüggés segítségével meghatározhat

[5]

ahol: xi = az egyes mérőfelületeken felfogott vegyszer mennyisége;

x = az összes mérőfelületen felfogott vegyszermennyiség átlaga;

n = a mérőhelyek száma.

A CV megengedett értéke új gépnél 7%, használt gép esetén 10%.

A közvetett mérés mérőpad segítségével történik. A mérőpad(5. ábra) 100 mm osztású vályúsorral rendelkezik, amely alatt a vályúkban felfogott folyadék gyűjtésére mérőhengereket helyeznek el. A permetezőgép keretét a vályúsor felett permetezési magasságba kell állítani. A mérést megfelelő lépések előzik meg, amelyet a gépüzemeltetők is el tudnak végezni, és amelynek szakszerű, gondos végrehajtásával közelíthető a szabványban meghatározott keresztirányú eltérés. Első lépésként ellenőrizni kell a szórófejek térfogatáramát (teljesítményét). Ezt minden szórófejnél megmérjük a korábban már ismertetett eszközök valamelyikével, folyamatosan működő szórókeretnél. A szórófejek használhatóságát két összehasonlító adat határozza meg. Egyrészt a mért térfogatáram [dm3/min] kevesebb, mint 10%-kal térhet el a katalógusban, az adott szórófejre és nyomásra megadott értéktől. 10%-nál nagyobb eltérés esetén ugyanis a szórófejek nagymértékű kopása kedvezőtlenül befolyásolja a cseppképzés minőségét. Másrészt a szórókeretre felszerelt szórófejek tömegáramának egymáshoz viszonyított eltérése nem lehet nagyobb, mint 5%. Amennyiben a mért adatok meghaladják a fenti értékeket, a szórófejeket ki kell cserélni.

5. ábra - Keresztirányú szórásegyenlőtlenség mérése mérőpadon

abrak/5abra.png


Ügyelni kell a szórófejek helyes beépítésére. Az 50 cm osztású réses szórófejek permetezési szélessége 50 cm permetezési magasság és 110°-os szórófej esetén 143 cm. Ez elméleti érték, amely mind a nyomással, mind a kopással változhat. A szórófejsugarak tehát átfedik egymást. Biztosítani kell, hogy a sugarak ne érintkezzenek egymással (6. ábra), mert érintkezés esetén durva cseppek keletkeznek és a keresztirányú szórásegyenlőtlenség is növekszik. A korszerű permetezőgépeknél a szórófejeket rögzítő anyák biztosítják, hogy a szórófejek a kerettel 5–10°-os szöget zárjanak be. Amelyik gépnél ez nem biztosított, ott az üzemeltetőnek kell ezt a beállítást elvégezni.

6. ábra - Szórófejek szögállása

abrak/6abra.png


A mérőpad szélessége optimális esetben megegyezik a permetezőgép szórásszélességével. A gépek munkaszélességének növekedésével azonban ez egyre nehezebben teljesíthető, ezért lehetőség van a keretet szakaszonként (3–4,5–6 m-es szakasz) mérni. A mérőpadon történő mérés mindenképpen nehézkes és a zárt térben felépített mérőpad meglehetősen beruházás-igényes.

Ezért jelentős lépést jelentett a téma megoldásában a számítógéppel vezérelt mérőberendezés (7. ábra). A berendezés a szórókeret alá lefektethető sínpályán mozgó 1 m széles felfogó vályúsor, amely meghatározott ideig a szórókeret adott szakasza alatt tartózkodik és közben a 100 mm-es osztású vályúkban összegyűlt folyadékot megméri, és a mért adatokat számítógépbe táplálja. A berendezésnek a szórókeret alatt történő léptetését a számítógép vezérli. A keret teljes szélességében összegyűjtött adatok segítségével a számítógép kiszámítja és megjeleníti a keresztirányú szórásképet és meghatározza az eloszlás egyenlőtlenségét meghatározó CV-értéket. A berendezés mérőpaddal szembeni előnye, hogy változó keretszélességű gépek méréséhez csak a sínpálya hosszát kell változtatni, nem helyhez kötött és viszonylag kis helyigény mellett szállítható.

7. ábra - Keresztirányú szórásegyenlőtlenség mérése mobil mérőegységgel

abrak/7abra.png