Ugrás a tartalomhoz

A növényvédelem gépei

Csizmazia Zoltán

Mezőgazda Kiadó

Ültetvénypermetező gépek speciális beállításai

Ültetvénypermetező gépek speciális beállításai

Az ültetvénypermetező gépek térbeli célfelületet permeteznek, ezért szórószerkezetük kialakítása jelentősen eltér a szántóföldi permetezőgépekétől. Vizsgálatuk is speciális berendezéseket kíván. Vizsgálható a permetlé függőleges síkban történő eloszlása rekeszekre bontott függőleges síkú mérőfallal (9. ábra), amelynek vízszintesen elhelyezett felfogó vályúsora a vizsgálat befejezése után szögbe állítható és a vályúkban felfogott folyadék csöveken keresztül mérőhengerekbe juttatható (10. ábra). Az eloszlás kiértékelése a korábban ismertetett módon történik. A szórófejek teljesítményének meghatározására is rendelkezésre áll megfelelő berendezés. Itt a szórófejek tömlőkkel kapcsolódnak a mérőhengerekhez és az összes szórófej teljesítménye egyszerre mérhető (11. ábra). A szórófejek teljesítményét természetesen az üzemeltető is meghatározhatja. A szórófejekre ebben az esetben tömlőt kell húzni és szórófejenként végezhető el a mérés mérőhengerrel. Ezzel a módszerrel az adagolásegyenlőtlenség is meghatározható. Az alkalmazott nyomás ebben az esetben azonban célszerűen 20 bar. Az ültetvénypermetező gépeknél a szórófejek ellenőrzése különösen fontos, hiszen az alkalmazott nagyobb üzemeltetési nyomás (10–30 bar) jelentős kopást eredményez.

6. ábra - A térbeli eloszlás mérése függőleges mérőpaddal

abrak/9abra.png


10. ábra - A függőleges mérőpad ürítési helyzetben

abrak/10abra.png


11. ábra - Ültetvénypermetező gépek szórófejeinek ellenőrzése

abrak/11abra.png


Ültetvénypermetező gépeknél a qö meghatározását a szántóföldi permetezőgépeknél leírt módon végezzük, azonban a gép munkaszélességeként az ültetvény sortávolságát vesszük figyelembe. Változik ugyanakkor a szórófejek kiválasztásának módja, hiszen szemben a szántóföldi permetezőgépekkel itt a szórófejek nagysága változó lehet.

A szóróíven elhelyezett szórófejek nagyságának meghatározásánál ugyanis figyelembe kell venni, hogy hagyományos telepítésű ültetvényeknél a permetlémennyiség 50%-át a szóróív közepén, 30%-át a szóróív felső részén, 20%-át a szóróív alsó részén kell kijuttatni. Intenzív ültetvényekben, szőlőben más eloszlás lehet célravezető. Az egyes szórófejek nagyságát tehát úgy kell megválasztani, hogy a qö a kiszámított értéktől ne térjen el. Természetesen a megosztás módosulhat akkor is, ha a szórófejek a lombtól azonos távolságra vannak (osztott fúvócsövek, keresztáramú ventilátor stb.).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felhasznált folyadékmennyiség a permetléveszteséget is befolyásolja. Gyakorlati tapasztalatok alapján a legkisebb veszteség közepes folyadékmennyiség esetén adódik.

A veszteség növekszik akár kisebb, akár nagyobb a kijutatott folyadék mennyisége. Helytelen gyakorlat tehát a hazánkban szokásos igen nagy mennyiségekkel történő permetezés éppen úgy, mint a kis folyadékmennyiséggel történő kezelés. Szőlőültetvények kezelésénél a ventilátor teljesítménye mellett a légáram iránya kiemelt jelentőséggel bír.

Az ültetvénypermetező gépeknél a ventilátorokra több előírás is vonatkozik:

• a ventilátort tudni kell kikapcsolni;

• biztosítani kell a féloldalas kezelés lehetőségét;

• a legnagyobb érintő légsebességek szőlőben 30 m/s, gyümölcsösben és komlóban 40 m/s;

• a ventilátor légáramának szimmetriaeltérése nem lehet nagyobb 10%-nál;

• a ventilátor szállítóképessége a megadott értéktől nem térhet el nagyobb mértékben, mint 10%.

A ventilátor teljesítményét (V [m3/h]) tudni kell szabályozni. Erre a célra az alábbi összefüggés alkalmazható:

[8]

ahol: B = az ültetvény sortávolsága [m];

v = a permetezőgép sebessége [km/h];

h = az ültetvény magassága [m].

A nevezőben lévő szám (3) tapasztalati érték, amely ritka lomb esetén 3–3,5, sűrű lombnál 2,5–3. Fontos tudni, hogy a szükségesnél kisebb légmennyiséggel nem érjük el a kívánt fedettséget, nagyobb légmennyiség esetén a levegő a permetcseppeket a lombon átfújja és csökkent fedettség mellett nő a veszteség és ezzel a környezetterhelés. A ventilátor által szállított levegő mennyisége egyes ventilátoroknál a fordulatszám módosításával, másoknál a lapátszög változtatásával, esetenként e két lehetőség kombinációjával szabályozható. Szükséges felhívni a figyelmet arra is, hogy a sebesség növelése csökkenti a permetléfüggöny hatótávolságát, ezzel a permetezés hatékonyságát, ezért 4–5 km/h-nál nagyobb sebesség alkalmazása ezeknél a gépeknél nem célszerű.

A permetezőgépek gondos beállításával és ellenőrzésével megteremtjük az esélyt a hatékony, költség- és környezetkímélő növényvédelemhez. Mindehhez azonban szakszerű üzemeltetés szükséges. Ahhoz, hogy a permetezőgépeket szakszerűen üzemeltessük, műszaki állapotukat fenntartsuk, meg kell ismerkedni a gépek szerkezeti felépítésével, a gépek áramlási rendszerében lezajló folyamatokkal, azok szabályozásának módozataival, végül a cseppképzés módjaival, jellemzőivel, szerveivel.