Ugrás a tartalomhoz

A növényvédelem gépei

Csizmazia Zoltán

Mezőgazda Kiadó

Termikus cseppképzés

Termikus cseppképzés

A termikus cseppképzést a melegködképző gépeken alkalmazzák. A cél lehet térfertőtlenítés és felületkezelés. A térfertőtlenítés (pl. raktárak, üvegházak) repülő kártevők elleni védekezést jelent. Ebben az esetben fontos, hogy a képzett cseppek minél tovább tartózkodjanak a levegőben, ezért < 5 μm cseppméret alkalmazása a kedvező. A felületkezelésnél az a cél, hogy a növények, fák felületére minél több cseppet juttassunk, lehetőleg egyenletes eloszlásban. Ekkor ködképzés esetén 5–30 μm cseppméret szükséges. A cseppeket a növényzet fölé kell juttatni (növényzetre közvetlenül nem kerülhet a meleg köd), azok folyamatosan ülepednek le és jutnak a növény felületére. A süllyedési sebesség ismerete fontos, mert a cseppek párolognak és élettartamuk csak 5–10 másodperc, ami alatt el kell érni a célfelületet. Minél kisebb a tér relatív páratartalma, a cseppek beszáradása annál gyorsabban megy végbe. Ezért a folyadékhoz párolgásgátló adalékot adnak. Ezzel a módszerrel a cseppek élettartama akár fél órára is meghosszabbítható. Zárt terekben, pl. üvegházban történő kezelésnél a ködöt elegendő az ajtóból a térbe juttatni és beépített ventilátorral a tér levegőjét mozgatni, hogy a köd a tér minden pontjára eljusson.

A melegködképző lényegében egy reaktív motorhoz hasonló felépítésű, mozgó alkatrész nélküli szerkezet (72. ábra). Egy henger alakú, egyik oldalon nyitott égéstérbe légsűrítővel levegőt juttatnak, és abba benzint porlasztanak. A benzin szabályozott, pulzáló bejuttatását egy lengő membrán biztosítja (73. ábra). Az éghető benzin-levegő keveréket elektromos szikrával meggyújtják. Folyamatos levegő- és benzinutánpótlás mellett folyamatos égés tartható fenn. A keletkezett füstgáz nagy sebességgel (300–400 m/s) áramlik az égéstér nyitott vége irányába. A kilépőnyílás előtt az égéstérből kiáramló füstgázba adagolják a jól párolgó folyadékban oldott vegyszert. A forró füstgázban elpárolgó folyadék minden egyes cseppje hordozza a hatóanyagot. Amikor a permethalmaz a szabadba áramlik, lehűl, és köd formában kicsapódik (74. ábra). A ködcseppek mérete 0,5–50 μm tartományba esik. A ködképző eszközök kézi változatait elsősorban belső terek fertőtlenítésére használják. A kézi ködképző gépek nagy választékban állnak a felhasználók rendelkezésére (75. ábra). Készülnek nagy teljesítményű ködképző gépek is, amelyeket elsősorban ültetvényekben alkalmaznak. Ebben az esetben a köd terítését a természetes légmozgással oldják meg.

72. ábra - Melegködképző gép

abrak/72abra.png


73. ábra - Melegködképző gép működési vázlata

abrak/73abra.png


74. ábra - Melegködképző gép működés közben

abrak/74abra.png


75. ábra - Melegködképző gép változatok

abrak/75abra.png