Ugrás a tartalomhoz

A növényvédelem gépei

Csizmazia Zoltán

Mezőgazda Kiadó

8. fejezet - 8. Ültetvénypermetező gépek

8. fejezet - 8. Ültetvénypermetező gépek

Az ültetvénypermetező gépek áramlási rendszere lényegében megegyezik a szántóföldi permetezőgépekével, ezért ezzel itt nem foglalkozunk, csupán megjegyezzük, hogy az ültetvénypermetező gépeken nagynyomású szivattyúkat alkalmaznak, hiszen az itt szokásos nyomástartomány 10–30 bar, sőt a nagynyomású szórópisztolyok működtetéséhez a 60–100 bar sem ritka. Az ültetvénypermetező gépek elsősorban a szórókeret megoldásában, a cseppek célfelületre juttatás módjában térnek el a szántóföldi permetezőgépektől. Ebben a vonatkozásban beszélhetünk tisztán hidraulikus cseppképzésű, szállítólevegős, kombinált cseppképzésű és légporlasztású megoldásokról.

Hidraulikus cseppképzésű elosztószerkezetetek

Kis sortávolságú és kevéssé zárt lombozatú ültetvényekben tisztán hidraulikus cseppképzésű elosztókeretekkel is lehet permetezni. A keret formáját ebben az esetben a célfelület határozza meg. Korábban a szórófejeket szóróívre(109. ábra) helyezték el és így, mintegy központi szórószerkezetről igyekeztek elérni az ültetvény célfelületét. Ebben az esetben a célfelület a szórófejektől eltérő távolságra volt, ami a szórófejek méretének, irányának, szórásszögének kombinációját igényelte. Nem lehetett tehát a szórókereten azonos szórófejeket alkalmazni. A szórófej és a célfelület közötti nagy távolság fokozta a cseppek elsodródását, beszáradását, növelte a környezeti terhelést.

109. ábra - Nagynyomású szóróív

abrak/109abra.png


A szóróíven cirkulációs szórófejeket használnak. A célfelülethez közelebb kisebb méretű szórófejeket alkalmaznak nagyobb szórásszöggel, távolabb nagyobb méretűt, kisebb szórásszöggel. A szórásszög a pörgető betétekkel szabályozható, például rövidebb örvényterű betéttel nagyobb szórásszög és kisebb cseppméret érhető a változatlan szórófejméret mellett is.

Tekintettel arra, hogy a keret minden pontján azonos a nyomás, a kisebb méretű, rövidebb örvényterű szórófejeknél finomabb cseppek keletkeznek nagyobb szórásszöggel, a nagyobb méretű, hosszabb örvényterű szórófejeknél durvább csepp és kisebb szórásszög érvényesül, így a nagyobb szórófej-célfelület távolsága is áthidalható. Meg kell jegyezni, hogy a szórásszög tekintetében a szórófejméret ellentétes hatású, de itt az örvénytér hatása a meghatározó.

Kedvezőbb a helyezet, ha a szórókeretet közel visszük a célfelülethez. Erre akkor van lehetőség, ha a célfelület síkban helyezkedik el (pl. szőlő, sövény gyümölcsös). Ebben az esetben a függőleges szórókereten a célfelület irányába álló és attól célszerű távolságba helyezett szórófejekkel (110. ábra) jó fedettség és kis lombméret esetén megfelelő behatolás érhető el.

110. ábra - Szórófejek függőleges szórókereten

abrak/110abra.png


A levelek fonák oldala azonban általában kevés permetlevet kap, ami a permetezés hatékonyságát rontja. A tisztán hidraulikus cseppképzésnél a cseppek mozgási energiája juttatja a cseppeket a célfelületre. Ez a mozgási energia kisméretű cseppek esetén csekély és a cseppek rövid repülés esetén elvesztik mozgási energiájukat, és a talajra hullnak. Ezért ez a permetezési mód csak korlátozott mértékben használható, kis célfelület-szórófej távolsága esetén.

A tisztán hidraulikus cseppképzésű rendszerhez sorolható a nagynyomású szórópisztoly (111. ábra), amely egyedi fakezelésre alkalmas. A szórópisztoly legtöbbször csigabetétes pörgető testtel szerelt.

111. ábra - Nagynyomású szórópisztoly

abrak/111abra.png


Rugóterhelésű záró test zárja a folyadékáram útját, amelyet kézi karral lehet a zárófelülettől eltávolítani. Az eltávolítás mértéke az örvénytér hosszát határozza meg. Az örvénytér hosszának szabályozása megváltoztatja a cseppképzési jellemzőket. Amennyiben a zárótestet csak kissé mozdítjuk el a zárófelülettől, úgy rövid örvényteret kapunk, ami nagy szórási szöget és finom cseppeket eredményez. Ezt az üzemmódot akkor alkalmazzák, ha a kezelőhöz közeli, nagy felületet kell kezelni (sövény). Hosszabb örvénytér beállítása kis szórásszöget és durvább cseppeket eredményez, amely alkalmas nagyobb távolságú célfelület kezeléséhez. A szórópisztoly működtető karja a kívánt örvényhossznál rögzíthető, így a kezelés alatt állandó jellemzők biztosíthatók.

A nyomás növelésével a szórásszög nő, a cseppméret csökken és viszont. A szórólapka méretének növelésével szintén nő a szórásszög, a cseppek durvábbak lesznek. A szórópisztoly üzemeltetéséhez az alapgépen csatlakozószelep található.

A tisztán hidraulikus cseppképzéshez sorolható az ültetvények gyomirtásához alkalmazott fasávpermetező gép (112. ábra). A fasor közepén haladó erőgépről két oldalra állítható hosszúságú keret nyúlik ki, amelynek végén szórófejekkel felszerelt, vízszintes síkban elfordulni képes csuklós tag található.

112. ábra - Fasávpermetező gép

abrak/112abra.png


A csuklós tag a fatörzseket érintve kitér és így a mechanikusan nem kezelhető sávban, biztosítja a gyomirtást. Ebben az esetben kisnyomású, felületütközéses szórófejeket alkalmaznak és a gyomirtó szer elsodródását és a fa lombjára jutását, burkolat akadályozza meg.