Ugrás a tartalomhoz

A növényvédelem gépei

Csizmazia Zoltán

Mezőgazda Kiadó

A nagy cseppek célfelületen tartása

A nagy cseppek célfelületen tartása

A hidraulikus cseppképzéssel létrehozott csepphalmazban három cseppméretcsoportot különböztetünk meg. A 150 μm alatti cseppek elsodródásra hajlamosak. A 150–350 μm méretű cseppek a jelenleg általánosan alkalmazott technikával általában jól kezelhetők, jól irányíthatók, a 350 μm feletti cseppek a célfelületről könnyen lecsurognak a talajra, növelve ezzel a veszteséget és a környezeti terhelést. Ezért a fejlesztés fontos területe volt a nagyobb cseppek célfelületen tartásának megoldása. Ezt a feladatot a légbeszívásos (injektoros) és a légbefúvásos szórófejek fejlesztésével igyekeztek megoldani. A légbeszívásos szórófejek (lásd az 53. ábrát) esetén a szórófejben kiképzett injektor hatására a permetléáram egy nyíláson át levegőt szív be és egy célszerűen kiképzett kamrában a permetcseppek légbuborékot vesznek fel. A légzárványos, nagyméretű cseppek kevésbé sodródnak, ugyanakkor a célfelületen szétpattannak és azon vékony filmként terülnek szét. Ez a folyamat még hatékonyabban játszódik le, ha a levegőt nyomás alatt, kompresszorral juttatjuk a szórófejbe. A nagyméretű cseppek ilyen módon való kezelésével világviszonylatban jelentős eredményeket értek el. A nagyobb cseppek előállításához nagyobb szórófejméret alkalmazható, ami csökkenti a dugulás veszélyét. Nagyobb nyomás (8–15 bar) alkalmazható a kisebb cseppek keletkezésének veszélye nélkül. Biztonságosabb lesz a nagyobb energiájú cseppek állományba hatolása. Javul a fedettség az állomány minden régiójában. Elmarad a veszélyes permetköd.