Ugrás a tartalomhoz

A növényvédelem gépei

Csizmazia Zoltán

Mezőgazda Kiadó

Az egyenletes permetezés biztosítása a gép haladási irányában

Az egyenletes permetezés biztosítása a gép haladási irányában

A pontos fogáscsatlakoztatás megoldása csak a keresztirányú eloszlás egyenletességét biztosítja. A permetezőgépek hosszirányú eloszlásának hibája azonban éppoly káros lehet, mint a keresztirányúé. Ezért a jó munkaminőség elérése érdekében feltétlenül foglalkozni kell a hosszirányú szórásegyenlőtlenséget befolyásoló tényezőkkel. A permetezőgépek haladási irányba eső permetléeloszlását lényegében két tényező befolyásolja, az adagolás-egyenlőtlenség és a sebességváltozás. A szabvány a névleges kijuttatott értéktől való eltérést adja meg, amely 6% lehet, a variációs együttható megengedett értéke 3%. A sebességarányos permetlé-kijuttatás ellenőrző vagy szabályzóelektronikával valósítható meg. Az ellenőrző rendszernél az áramlási rendszerben elhelyezett átfolyásmérő folyamatosan méri a szórófejekhez jutó permetlémennyiséget, és a fedélzeti számítógép összehasonlítja ezt az útjelből számított területtel. Amennyiben eltérés van a beállított hektáronkénti permetlémennyiség és a pillanatnyi kijuttatott érték között, úgy az ellenőrző rendszer digitálisan vagy analóg módon jelzi a vezetőnek az eltérést, és a vezető a sebesség korrekciójával tudja az eltérést csökkenteni vagy megszüntetni. A rendszer előnye, hogy a sebesség megfelelő és folyamatos korrekciója esetén a beállított paraméterek mindegyike tartható (hektáronkénti permetlémennyiség, nyomás, cseppméret stb.).

A szabályozórendszereknél (146. ábra) az útjellel szabályozott szelepet alkalmazzák, ahol átfolyásmérő méri a szórófejekhez jutó permetlémennyiséget és útjeladó (járókerék vezérelte indukciós vagy radaros) jelzi a sebesség változását. Vezérlőegység hasonlítja össze a két adatot és összevetve a beprogramozott hektáronkénti permetléigénnyel, a permetlé egy részének a tartályba történő visszavezetésével szabályozza a szórófejekhez jutó permetlémennyiséget. A szakaszoló kapcsolókhoz így mindig területarányos permetlémennyiség jut.

146. ábra - Permetezőgépek szabályzásának elvi ábrája

abrak/146abra.png


A másik módszer a vegyszereknek a permetezőgép áramlási rendszerébe történő közvetlen adagolása (147. ábra, Dimitrievits et al., 2000). Ebben az esetben, a permetezőgép tartályában (1) tiszta víz van és a szivattyú (2) is tiszta vizet szállít szabályzóegységen (3) át a vegyszeradagolóba (4). A vegyszeradagoló rendszer, amely lehet a vízáram által hajtott, sebességarányosan adagolja a vegyszert a vízbe. A víz és a vegyszer keverőkamrában (5) egyesül. Többféle vegyszer egyidejű adagolására is lehetőség van. A vegyszeradagoló közvetlenül a göngyölegből (6) szívja a vegyszert, ami így csak a nyomoldallal kerül érintkezésbe. Szilárd vegyszerből törzsoldat készítése szükséges.

Az adagoló működését mikroprocesszor felügyeli és jelzi a hibát vagy a göngyöleg kiürülését. A vegyszer a szakaszoló kapcsolókat közvetlenül megelőzően jut a vízbe, és homogén permetlé formájában kerül a szórókeretbe (7). A permetezés végeztével vagy vegyszerváltásnál a rendszer vízzel teljesen átmosható, így vegyszermaradékoktól mentesíthető.

147. ábra - A vegyszer közvetlen adagolása

abrak/147abra.png


A vegyszeradagoló ebben az esetben a tartályból az öblítővezetéken (8) át tiszta vizet szív. A permetlé-koncentráció az adagolórendszerrel menet közben is módosítható és a beállított koncentráció pontosan tartható a permetezés teljes ideje alatt. Az adagolóberendezés bármelyik permetezőgéphez utólag is adaptálható. A berendezés alkalmazásának számtalan gazdasági előnye is van. Idő takarítható meg azzal, hogy elmarad a permetlékészítés és az ebből adódó hibák is elkerülhetők. Elmarad a tisztítás művelete a vegyszerváltásnál és a munka befejezésénél egyaránt. Nincs vegyszermaradék. Környezetvédelem tekintetében számos előnnyel rendelkezik a rendszer. A kezelés végén a gép tartályában tiszta víz marad, a göngyölegben maradt vegyszer egy további kezelésnél teljes mértékben felhasználható. A megmaradt permetlé és a műszaki maradék kijuttatása elmarad és elmarad az ezzel kapcsolatos talajtaposás és vegyszerterhelés is. A vegyszer kezelése teljesen zárt körben történik így nincs egészségügyi kockázat. A permetezőgép természetesen normál üzemmódban is alkalmazható, ekkor a permetlé az adagolórendszert megkerülve (9) jut a szakaszoló kapcsolókhoz.