Ugrás a tartalomhoz

Agrokémia és növényvédelmi kémia

Loch Jakab – Nosticzius Árpád

Mezőgazda Kiadó

Sejtmembránt károsító fungicidek

Sejtmembránt károsító fungicidek

Az ásványolaj desztillációjával eltérő szénatomszámú termékekhez lehet jutni. Peszticidek segédanyagaiként nagy szénatomszámú szénhidrogéneket szoktak felhasználni. Ezek mind telített, mind telítetlen komponenseket tartalmaznak. A segédanyagként használt ásványolaj termékek azonban önmaguk is peszticid hatásúak. Felhasználásuk elég sokrétű, mert inszekticid, akaricid, fungicid és herbicid tulajdonsággal egyaránt rendelkeznek. Természetesen szelektivitást nem várhatunk e termékektől.

Az ásványolaj károsító hatása a növény sötétedésében és csökkent turgorában nyilvánul meg, ugyanis a membrán széttöredezése miatt a citoplazma egy része az intercelluláris járatokba kerül. A konkrét hatás megmagyarázásához feltételezik, hogy a lipid oldószerek a sejtmembrán lipidrészeit kioldják. Kis koncentrációban a membrán permeabilitását változtatják meg, nagyobb koncentrációban alkalmazva a membrán ellenálló képességét is annyira lecsökkentik, hogy a turgor szétrepeszti a sejtet. Rovarok és gombák esetében szintén a membrán károsodását tekintik a pusztulás okának. Ma már az ásványolajból nyert szénhidrogéneknél hatékonyabb hatóanyagokat használunk.

A dodin nevű fungicid hatását a sejtmembrán károsításával is magyarázzák. Ez egy hosszú alkilláncot tartalmazó guanidinoszármazék. A hosszú alkillánc mint lipofil rész beépül a membrán lipidrészébe, míg a guanidinrész a vizes fázisban helyezkedik el. A membrán szerkezetét, permeabilitását megváltoztatva a gomba pusztulását idézi elő.

Megfigyelhető a gombaspóra külső membránszerkezetének súlyos károsodása, azonban feltételezhetően nem ez a fő hatása. Vannak gombák, melyek spóráinak külső sejtmembránja csak kevéssé károsodik, mégis elpusztulnak a fungicidtól. A spórák nagyon nagy mennyiséget vesznek fel a dodinból, amely a 35–84 μmol értéket is elérheti a gomba grammjára vonatkoztatva. Valószínűnek látszik, hogy a sejten belüli membránok biokémiai funkciójának gátlása a fő hatás. Azt tapasztalták, hogy a mitokondrium elektrontranszportját 80 μmol/l mennyiség 50%-os mértékben gátolta. Az elektrontranszport lánc egyes vegyületei egymás mellett helyezkednek el. Amennyiben idegen molekula (dodin) férkőzik két, szomszédos vegyület közé, megszűnik az elektrontovábbítás lehetősége. A dodin hatásmechanizmusa tehát úgy összegezhető, hogy a membránok – és itt nem csak a sejt külső membránja értendő – funkcióit gátolja vagy megszünteti, mivel képes beépülni a membránba. A beépülést az teszi lehetővé, hogy a molekula mind lipofil, mind hidrofil részeket tartalmaz.

Alma, körte és rózsa növényvédelmére használatos.

Az izopamfosz hatását a molekulában lévő ionok jelenléte hasonlóan magyarázza. Némi szisztemikus hatással is bíró, protektív és eradikatív hatású fungicid.