Ugrás a tartalomhoz

Agrokémia és növényvédelmi kémia

Loch Jakab – Nosticzius Árpád

Mezőgazda Kiadó

Herbicid hatású szétkapcsolók

Herbicid hatású szétkapcsolók

A fenolnak a halogén és metil származékai herbicid tulajdonságúak. Az ioxinil szelektív kontakt herbicid némi szisztemikus hatással. A levél abszorbeálja, és korlátozott vándorlással bír. Mind a fotoszintetikus, mind az oxidatív foszforilációt szétkapcsolja az elektronáramlásról. Többnyire más herbicidekkel kombinálva használatos. A bromoxinil, hasonlóan az előbbihez, szelektív kontakt herbicid némi szisztemikus hatással. Már önmagában is használatos, többnyire posztemergensen, kétszikű gyomok ellen. Deszikkáló hatása is van, ezért lombtalanításra is használják például napraforgóban.