Ugrás a tartalomhoz

Agrokémia és növényvédelmi kémia

Loch Jakab – Nosticzius Árpád

Mezőgazda Kiadó

A rovarok fejlődésére ható inszekticidek

A rovarok fejlődésére ható inszekticidek

A rovarok fejlődésére úgy is hathat egy-egy vegyület, hogy a metamorfózist a kitin szintézisének gátlásával akadályozza meg.

Másrészt úgy is elő lehet idézni a rovar pusztulását, hogy egy-egy vegyület a rovarokban található juvenilhormonhoz hasonló hatást idéz elő, de annál estleg nagyságrenddel nagyobb aktivitással rendelkezik.

A benzoilfenil-karbamid-származékok a rovarok kitinszintézisét gátolják. A kitinnek fontos szerepe van az átalakulásban. Kétszárnyúak, bogarak, hártyásszárnyúak, lepkék lárváinak vedlését meggátolják azok a vegyületek, amelyek a lárvakutikula kialakulásához szükséges kitin szintézisét gátolják. A lárva nem tud vedleni, megfeketedik és elpusztul. Nagyon vonzó tulajdonságokkal bírnak ezek a szerek. Nagy a biológiai aktivitásuk, azaz viszonylag kis mennyiség szükséges az inszekticid hatás eléréséhez. Az emlősállatokra alig mérgezőek, azaz nagy a szelektivitásuk.

A diflubenzuron irtja az erdei levélevő rovarokat, legyek szúnyogok lárváit. Juhok ektoparazitái ellen is használják. Szelektivitása, valamint a talajban és a vízben való gyors lebomlása miatt nincs vagy csak egészen csekély hatással van a káros rovarok természetes ellenségeire. Mezőgazdasági kultúrákban hernyók, aknázó- és sodrómolyok, körtelevélbolha, gabonafutrinka lárvái, gombaszúnyog, gombalégy ellen használják. A flufenoxuron hasonló felépítésű, de egy fenoxicsoporttal többet tartalmaz, és a halogén szubsztituensek kissé eltérnek. Kontakt és gyomor hatással rendelkező inszekticid, akaricid. Számos patogén atka, valamint molyok ellen hatásos.

A hexaflumuront burgonyabogár, aknázó-, sodró- és gyümölcsmolyok, körtebolha ellen használják burgonyában és gyümölcsfáknál.

A lufenuront gyümölcsfák és szőlő molykártevői, burgonyabogár, valamint káposztafélék bagolylepkéi ellen is használják. Ezen kívül alkalmas háziállatok bolháinak, lakások bolháinak és svábbogarainak irtására.

A triflumuron kétszárnyúak, bogarak ellen hatásos gyümölcsösben, szójában, erdei fák esetében, valamint alkalmas legyek, bolhák, svábbogarak lárváinak irtására a népegészségügyben, állategészségügyben. Nálunk főként almatermésűek és vadgesztenye molykártevői ellen használják. A teflubenzuron a rovarok nőegyedeinek termékenységére van hatással, kontakt és gyomor hatású inszekticid. Lepkék, bogarak, kétszárnyúak, hártyásszárnyúak, poloskák lárváit irtja szőlőben, gyümölcsösben, kalászosoknál, káposztában, burgonyában, zöldségfélékben, szójában. A légy- és szúnyoglárvákat, valamint a főbb sáskafajokat pusztítja. Az erdészetben és parkok fáinál hernyók és molyok ellen alkalmazzák.

A klórfluazuron burgonyabogár, bagolylepke, káposztalepke, gyapottok bagolylepke, molytetű ellen használatos burgonyában, káposztafélékben, paprikában, paradicsomban és szegfű esetében.

A buprofezin perzisztens inszekticid, akaricid kontakt és gyomor hatással. Szerkezetében egyáltalán nem emlékeztet a fenilureaszármazékokra, holott hatásában emlékeztet azokra. A lárvák és nimfák elpusztulnak vedléskor. A kezelt rovarok steril tojásokat raknak. Bogarak, poloskák, atkák ellen használják, perzisztenciája bizonyos esetekben előnyös. Paradicsomban, paprikában, uborkában üvegházi molytetű, valamint atkák, dísznövényeknél az üvegházi molytetűn kívül vándorpajzstetvek ellen alkalmazzák. A pimetrozin szelektív, csak a Homopterákra hat, étvágytalanságot idéz elő, pusztulásuk előtt nem esznek. Többnyire levéltetvek, üvegházi molytetű ellen használják burgonyában, dohányban, paprikában, paradicsomban és egyes gyümölcsfáknál.

A juvenil hormonok a rovar átalakulását késleltetik, a szervezetet a fiatalkori állapotában igyekeznek megtartani. A hormon termelése a lárvakori vedlést megelőzően fokozódik, de a bábvedlés előtt csökken. A csökkent juvenilhormon-szint mellett az ekdizon vedlést előidéző hatása érvényesül, és lezajlik a vedlés. Ha egy a juvenil hormonhoz hasonló hatású, de nagyobb aktivitású vegyület (juvenilhormon-analogon vagy juvenoid) jut a rovar szervezetébe, az ekdizon nem tudja létrehozni a vedlést, a rovar elpusztul. Selyemhernyóból állítottak elő először juvenil hormont. Ez egy etil és két metil szubsztituenst tartalmazó epoxi tridekadiénsav metilésztere volt.

A dohánylepkéből nyert hormon két szénatommal kevesebbet tartalmazott, a két etil-csoport helyett két metil-csoport található benne.

A mesterségesen előállított, az eredeti juvenilhormon szerkezetére már nem emlékeztető, de nagyon erős hormonhatású vegyületek közül hazánkban a piriproxifen és a fenoxikarb engedélyezett.

A piriproxifent házilegyek, szúnyogok, svábbogarak ellen használják, valamint üvegházakban paprika, uborka, paradicsom molytetű elleni védelmére. A fenoxikarb csak annyiban emlékeztet a piriproxifenre, hogy ebben is megtalálható egy fenoxi-fenoxi láncrész, amelyet az egyenes láncban két szénatom követ, innen azonban már eltér a felépítésük. Kontakt és gyomor hatású inszekticid. Úgy fejti ki hatását, hogy erős juvenilhormon-aktivitásával a lárva vedlésére hat, nem következik be a felnőtt állapotba való átalakulás. Gyümölcsök szívó kártevőire hat, hazánkban főleg molyok ellen használják gyümölcsfáknál és szőlőnél.