Ugrás a tartalomhoz

Állattan

dr. Bakonyi Gábor, dr. Juhász Lajos, dr. Kiss István, dr. Palotás Gábor

Mezőgazda Kiadó

Ellenőrző kérdések az 1. fejezet témaköreiből

Ellenőrző kérdések az 1. fejezet témaköreiből

1. Mit jelent a biológiai membránok egységes felépítése?

2. Mi jellemző a plazmamembrán kettős lipidrétegére?

3. Mi a feladata a sejtburoknak?

4. Milyen membrán kapcsolódási formákat ismer?

5. Mi a feladata a mikrobolyhoknak?

6. Milyen típusú transzportfolyamatok mennek végbe a membránon keresztül?

7. Sorolja fel a sejt membránnal határolt sejtszervecskéit!

8. Mi a feladata az endoplazmatikus retikulumnak?

9. Mi a feladata a Golgi-apparátusnak?

10. Mi a feladata a lizoszómáknak és a peroxiszómáknak?

11. Milyen speciális tulajdonságai vannak a mitokondriumoknak?

12. Mi a feladata a sejtmagnak?

13. Mi alkotja a sejt alapállományát?

14. Miből épül fel a sejtváz?

15. Milyen felépítésű és működésű a sejtközpont?

16. Jellemezze a sejtek mozgásformáit!

17. Mi a különbség a mitózis és a meiózis között?

18. Ismertesse a mitózis során lezajló eseményeket!

19. Ismertesse a meiózis során lezajló eseményeket!

20. Milyen szerepet töltenek be egyes sejtek a szervezet immunfolyamataiban?