Ugrás a tartalomhoz

Állattan

dr. Bakonyi Gábor, dr. Juhász Lajos, dr. Kiss István, dr. Palotás Gábor

Mezőgazda Kiadó

Ellenőrző kérdések a 18. fejezet témaköreiből

Ellenőrző kérdések a 18. fejezet témaköreiből

1. Magyarázza el, hogy mi a különbség a szünbiológia és az ökológia fogalma között!

2. Rajzoljon fel egy egyszerű rendszermodellt, amely egy búzatábla foszfor-forgalmát írja le! A modell alapján magyarázza el, hogy mi történik, ha foszfor műtrágyát juttat a talajba!

3. Azt szeretné, ha a farmjához tartozó erdőben egyforma mennyiségű szarvas élne éveken keresztül. Vadászattal milyen koreloszlást állítana be? Miért?

4. Tételezzük fel, hogy egy populáció 10 hímnős egyedből áll. Minden egyed 5 utódot hoz létre. Ezek egy hónap alatt lesznek ivarérettek. Nincs pusztulás. Hány hónap múlva lesz 10 000 egyed a populációban?

5. Növényvédő szert használ a kukoricát fogyasztó levéltetű ellen. Bár a levéltetű populáció létszáma a kezelést követően jelentősen csökken, hamarosan mégis nagy sűrűségben lepik el a levéltetvek a kukoricát. Milyen okai lehetnek ennek a jelenségnek?

6. A növény–növényevő, ragadozó–zsákmány, gazda–parazita kapcsolatokat alapvetően +, – típusú kapcsolatnak tekintjük. Mégis, milyen előnyei lehetnek a kapcsolatból azoknak a populációknak, amelyek helyzetét „–” jellel jelöljük, tehát amelyek számára „hátrányos” a kapcsolat?

7. A paraziták között jelentősen több faj K-startégista, mint r-stratégista. Miért?

8. A niche fogalom alkalmazása hogyan segíti a versengés (kompetíció) jelenségének megértését?

9. Egy természetes réten és egy intenzíven kezelt (műtrágyázott, öntözött) legelőn a növényzet Shannon-féle (H’) diverzitásának értéke egyforma. Hogyan lehetséges ez?

10. Az életközösségek energiaáramlásainak jellegzetességeit tekintve miért gazdaságosabb növényevő halakat tenyészteni, mint pontyot vagy pisztrángot?