Ugrás a tartalomhoz

Állattan

dr. Bakonyi Gábor, dr. Juhász Lajos, dr. Kiss István, dr. Palotás Gábor

Mezőgazda Kiadó

A domesztikáció hatása a viselkedésre

A domesztikáció hatása a viselkedésre

Háziállatainknál egy tulajdonságot akkor nevezünk domesztikálódottnak, ha az öröklődően különbözik a természetben élő ősök hasonló tulajdonságától. A mesterséges környezet erős befolyása miatt a domesztikáció hatása a viselkedésre nehezen figyelhető meg. Nehéz eldönteni, hogy az állandó környezet állandó ingereire adott sztereotip viselkedési válaszokról vagy genetikailag rögzült, eltérő viselkedésmódról van-e szó. Mindössze két általános szabály tűnik szembe.

Egyrészt: a domesztikált állatok viselkedésbeli változatossága a különböző populációk között lényegesen nagyobb, mint a vadon élő őseiké volt. A tenyésztők speciális igényeinek, széles körű szelekciós tevékenységének ez az eredménye. Az arab fajtájú házi lovak (Equus przewalskii f. caballus) kicsik, szívósak, mozgékonyak, idegesek, érzékenyek. A nagytestű, hideg vérű fajták ezzel szemben nyugodtak, lassúak.

Másrészt: lényeges változások figyelhetők meg a központi idegrendszer felépítésében. Az agy térfogata csökken. Különösen azok az agyrészletek veszítenek jelentőségükből, amelyek evolúciós értelemben fiatalabbaknak tekinthetők.

Általában jellemző, hogy új viselkedési mintázatok az állandó környezetben nem fejlődnek ki, hacsak nem ez a kifejezett tenyészcél. Előfordulhat, hogy megjelenik egy olyan viselkedésforma, amit a vad ősök már elvesztettek, azonban általában az a tipikus, hogy a háziállatok viselkedésének variációja csökken. A legtöbb változás mennyiségi, és a gyakoriság változását vonzza maga után. Kevesebb mozgáselem fordul elő, így az egyes elemek relatív gyakorisága megnő.

A domesztikált fajok egyedei a vad formákhoz képest gyakran tömegesebbek, színezetük egyöntetűbb, szőrzetük hosszabb, lábaik rövidebbek. Általában mozgásaktivitásuk csökkent, hacsak nem ennek növelése volt a szelekció célja (sportlovak, agarak). Mivel a tenyésztés során minél gyorsabban kívánnak nagy utódszámot elérni, a tenyésztett fajták legtöbbjének gyors az egyedfejlődése, korábbi az ivarérése és intenzívebb a szexuális tevékenysége (hiperszexualitás), mint a vadon élő rokonaié.

20.1. táblázat - Vadon befogott és domesztikált zebrapintyek (Taeniopygia guttata) néhány biológiai jellemzőjének különbsége(Sossinka nyomán)

Jelleg

Domesztikált

Vad

Testtömeg

nagyobb

kisebb

Növekedés vége

későbbi

korábbi

Színezet

egyszerűbb

tarkább

Pehelytollak száma

egyforma

egyforma

Kirepülés ideje

egyforma

egyforma

Herék érése

lassabb

gyorsabb

Hímek szexuális aktivitása

kisebb

nagyobb

Napszakok hatása

kisebb

nagyobb

Kotlás ideje

egyforma

egyforma

Fiókák táplálása

egyforma

egyforma

Repülési aktivitás

kisebb

nagyobb


A domesztikációnak a viselkedésre gyakorolt hatását azonban nagyon nehéz kísérletesen igazolni. A háziállatok ősei rendszerint már kipusztultak, vagy nem élnek eredeti biotópjaikban. Ezért a háziasított és a vad formák viselkedésének összehasonlítása ritkán lehetséges. A kivételek közé tartozik az a kísérlet, amelyben vadon befogott és generáción keresztül fogságban tenyésztett zebrapintyek (Taeniopygia guttata) utódainak viselkedését hasonlították össze. A kapott eredmények (20.1. táblázat) igazolták azt az elképzelést, hogy a tenyésztett állatok testtömege nagyobb vadon élő társaikénál. Jelen esetben a domesztikált nőstények növekedése később fejeződött be. A vad hímek színesebbek voltak háziasított társaiknál. A fiókák testtömegváltozásában, pehelytollainak számában a szem kinyitásának napján nem találtak különbségeket. A legváratlanabb eredmény az volt, hogy a fogságban tartott hímek ivarszervei lassabban fejlődtek ki, mint a vadon élőké és szexuális aktivitásuk is kisebb volt (20.11. ábra). Ezzel szemben a legtöbb háziállat (szarvasmarha, sertés, juh, nyúl, házi tyúk, kutya) esetében a hiperszexualitás a háziasítás tipikus jellemzője.

20.11. ábra - Vad és domesztikált zebrapinty (Taeniopygia guttata) hímek ivarérésének különbségei a kelés utáni 44. napon. 1.: testhossz, 2.: tollazat, 3.: a here térfogata, 4.: a here érettségi állapota (Sossinka nyomán)

kepek/20.11.abra.png


A domesztikált nőstények napszakos és évszakos aktivitása kevésbé volt kifejezett, minta vadon élő csoporté. Kevesebbet röpdöstek és ritkábban táplálkoztak (20.12. ábra). Abszolút értelemben ugyan nagyobb, relatíve, testtömeghez viszonyított arányukat nézve azonban kisebb tojásokat raktak, mint vad társaik. Az aktivitás csökkenése a háziasítás során számos tenyésztett állatfaj esetében megfigyelhető, jellemző jelenség. Az itt bemutatott kísérletben a kelés időpontjában és a fiókák táplálásának intenzitásában nem találtak különbségeket a kutatók.

20.12. ábra - Zebrapinty (Taeniopygia guttata) nőstények aktivitása a fél nap alatt számolt felrepülések alapján. A domesztikált állatok aktivitása szignifikánsan kisebb a másik kettőénél. A: vadon befogott állatok, B: vadon befogott állatok utódai, C: domesztikált állatok (Sossinka nyomán)

kepek/20.12.abra.png