Ugrás a tartalomhoz

Állattan

dr. Bakonyi Gábor, dr. Juhász Lajos, dr. Kiss István, dr. Palotás Gábor

Mezőgazda Kiadó

Szintetikus evolúcióelmélet

Szintetikus evolúcióelmélet

Darwin: A fajok eredete… című könyve megjelenését követően a legkülönbözőbb nézetek, irányzatok csaptak össze.

A populációgenetikai, ökológiai, rendszertani és paleontológiai kutatások fejlődése lehetővé tette a darwini gondolatok szélesebb körű megvilágítását, új alapokon nyugvó bizonyítását. E munkát foglalja össze J. Huxley: „Evolution: The modern Synthesis” című könyve, amelynek nyomában kialakult a szintetikus evolúcióelmélet. Eszerint az evolúciós változás mindig a populáció szintjén megy végbe. Alapját a populáció genetikai polimorfizmusa és az allélek gyakoriságának megváltozása adja. A populáció génállományának megváltozása véletlen események miatt, vagy természetes szelekció során, a környezethez való alkalmazkodás folyamán valósul meg. Ha a különböző populációk egymástól elszigetelődnek, és a változások olyan mértékűek, hogy a génállomány keveredése nem következhet be, akkor új fajok alakulhatnak ki.

A szintetikus evolúcióelmélet részét képezi az az elképzelés, mely a szelekciótól független, véletlen genetikai változások összességének tulajdonít jelentős evolúciós szerepet („evolúció neutrális elmélete”) (21.6.1. fejezet).

A fajok átalakulására, új fajok kialakulására vonatkozóan alapvetően két nézet: a gradualista elv és a pontozott egyensúly elve alakult ki. Ezek magyarázata a 21.7.5. fejezetben található.