Ugrás a tartalomhoz

Állattan

dr. Bakonyi Gábor, dr. Juhász Lajos, dr. Kiss István, dr. Palotás Gábor

Mezőgazda Kiadó

Ellenőrző kérdések a 21. fejezet témaköreiből

Ellenőrző kérdések a 21. fejezet témaköreiből

1. Az evolúció fogalmának milyen értelmezéseit ismeri?

2. Ismertesse a biológiai evolúció fogalmát!

3. Értékelje a korai evolúciós gondolatokat!

4. Ismertesse Darwinnak a fajok eredetére vonatkozó alaptéziseit!

5. Miben látja Darwin munkásságának jelentőségét?

6. Milyen biogeográfiai bizonyítékokkal támasztotta alá evolúciós elméletét Darwin?

7. Milyen morfológiai és embriológiai bizonyítékokkal támasztotta alá evolúciós elméletét Darwin?

8. Milyen paleontológiai bizonyítékokkal támasztotta alá evolúciós elméletét Darwin?

9. Mi tette lehetővé a szintetikus evolúcióelmélet kialakulását?

10. Milyen megközelítési szintjei vannak az evolúciónak?

11. Melyek az evolúció vizsgálatának főbb lehetőségei?

12. Foglalja össze az evolúció genetikai alapjait!

13. Értelmezze az adaptáció fogalmát evolúciós szempontból!

14. Mutassa be a természetes szelekció típusait!

15. Milyen izolációs mechanizmusok teszik lehetővé az új fajok elkülönülését?

16. Hasonlítsa össze a fajképződés típusait!

17. Értelmezze az evolúciós változások sebességére vonatkozó gradualista és pontozott egyensúly elvét!

18. Hogyan mehet végbe fajok kihalása?

19. Milyen evolúciós változások tartoznak a makroevolúció vizsgálati körébe?

20. Mi a különbség a parafiletikus-, polifiletikus- és monofiletikus taxonok között?

21. Mit jelent az élő kövület fogalma?

22. Értelmezze a konvergens és divergens evolúció fogalmát!

23. Mikor zajlik le az evolúció során adaptív radiáció?

24. Milyen okai lehetnek a tömeges kihalásnak?

25. Milyen lehetőségek vannak a makroevolúció vizsgálatára?

26. Milyen globális változások zajlottak le Földünk állatvilágának összetételében?

27. Foglalja össze a gerinctelen állatok egyes törzseinek filogenezisét!

28. Ismertesse a halak és a kétéltűek származástani kapcsolatát!

29. Ismertesse a hüllők, a madarak és az emlősök származástani kapcsolatát!

A természetes ökoszisztémák, velük együtt a genetikai diverzitás megőrzése a ma embere számára a legfontosabb feladat, amely nem tűr halasztást. A megőrzés nem a fajok ember általi, mesterséges fenntartását jelenti, hanem az ökoszisztémák védelmét mindennemű káros beavatkozástól. Az emberi faj és vele együtt a földi lét, az élővilág természetes folyamatainak fennmaradása csak akkor képzelhető el, ha az evolúció mechanizmusának megértésére alapozva a jelenleg gyorsuló ütemben zajló pusztító folyamatot sikerül megfékezni.