Ugrás a tartalomhoz

Állattan

dr. Bakonyi Gábor, dr. Juhász Lajos, dr. Kiss István, dr. Palotás Gábor

Mezőgazda Kiadó

22. fejezet - Válogatott irodalom

22. fejezet - Válogatott irodalom

Abercrombie,–M. Brachet, J. (eds.) (1966): Advances in Morphogenesis. Vol. 5. Academic Press, New York.

Ahne, W. (1986): Grundriss der Zoologie für Tiermediziner. Verlag Paul Parey, Berlin.

Ahne, W. (1993): Zur wissenschaftliche Benennung der Haustiere. Tierärztl. Prax., 21: 283–285.

Alvarez, W.–Asaro, F. (1990): Egy kozmikus becsapódás. Tudomány december, 50–56.

Andrássy I. (1955): Gyűrűsférgek I. Annelida I. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andrássy I. (1958): Szabadonélő fonálférgek–Nematoda Libera. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andrássy I.–Farkas K. (1988): Kertészeti növények fonálféreg-kártevői. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Andrikovics S.–Sebő P.–Kiss O. (1999): Szövetes állatok rendszere EKTF, Eger (jegyzet).

Andrikovics S.–Cser B.–Sebő P.–Kiss O. (1999): Állatrendszertani alapismeretek EKTF, Eger (jegyzet).

Arnold, EN.–Burton, JA. (1992): A fied guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. Collins, London.

Ángyán J.–Menyhért Z. (1988): Integrált alkalmazkodó növénytermesztés. GATE–KSZE Gödöllő–Szekszárd.

Austin, O.–Singer, A. (1987): Birds of the World. Country Life Books, Hamlin Publ. Group Ltd., London.

Babos S. (1955): Buzogányfejű férgek – Acanthocephala. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Babos S. (1958): Élősködő fonálférgek III. Nematoda Parasitica III. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bakonyi G. –Juhász I.–Kiss I.–Palotás G. (szerk.: Bakonyi G.) (1995): Állattan. Mezőgazda Kiadó

Bakonyi G.–Kiss I.–Sinkovitsné Hlubik I.–Széky P. (1982): Állattani Gyakorlatok II. (Állatrendszertan, ökológiai, etológiai, természetvédelmi, evolúciós alapismeretek), Agrártudományi Egyetem, Gödöllő (jegyzet).

Bancsi I. (1986): A kerekesférgek Rotatoria kishatározója I. Vízgazdálkodási Intézet. Budapest.

Bancsi I. (1988): A kerekesférgek Rotatoria kishatározója II. Vízgazdálkodási Intézet. Budapest.

Barnes, RD. (1987): Invertebrate Zoology. Saunders College Publ., Philadelphia.

Bálint M. (1978): Az izomműködés molekuláris alapjai. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Begon, M.–Harper, JL.–Townsend, CR. (1990): Ecology: Individuals, Populations and Communities. Blackwell Sci. Publ., Boston.

Bellairs, A d’A.–Attridge, J. (1975): Reptiles. Hutchinson Univeresity Library, London.

Berinkey L. (1966): Halak – Pisces. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berridge, MJ. (1985): A sejten belüli információátadás molekuláris alapjai. Tudomány, április, 102–112.

Berrill, NJ.–McBride, G. (Hg.) (1974): Tiere in ihrer Welt. Wie sie leben und überleben. Das Beste, Stuttgart.

Bezzel, E. (1985): Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Nonpasseriformes. Aula Verlag, Wiesbaden.

Blackwelder, RE.–Garoian, GS. (1986): Handbook of Animal Diversity. CRC Press Inc., Boca Raton, Florida.

Boehmer, H.–Kisielow, P. (1991): Az immuntolerancia kialakulása. Tudomány, december, 34–41.

Bond, CE. (1979): Biology of Fishes. WB Saunders Company, Philadelphia.

Bone, Q.–Marshall, NB. (1985): Biologie der Fische. Gustav Fisher Verlag, Stuttgart.

Brencsán J. (1993): Orvosi szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bretscher, MS. (1985): A sejtmembrán molekulái. Tudomány, december, 62–69.

Bretscher, MS. (1988): Az állati sejt mozgása. Tudomány, február, 19–25.

Briggs, JC. (1991): A Cretaceous–Tertiary Mass Extinction. BioScience 41: 619–624.

Buzsáki Gy. (1984): Az állatok tanulása. Natura, Budapest.

Calow, P. (1981): Invertebrate Biology. John Wiley and Sons, New York.

Carafoli, E.–Penniston, JT. (1986): A kalciumjel. Tudomány, január, 34–42.

Courtillot, VE. (1990): Egy vulkánkitörés. Tudomány december, 57–64.

Czihak, G.–Langer, H.–Ziegler, H. (Hg.) (1976): Biologie. Springer Verlag, Berlin.

Csaba Gy. (szerk.) (1978): A biológiai szabályozás. Medicina Kiadó, Budapest.

Csaba Gy. (1979): Orvosi biológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Csaba Gy. (1990): Sejtbiológia. Medicina, Budapest.

Csányi S. (1989): Vadállományok dinamikája és hasznosítása. Agrártudományi Egyetem, Gödöllő (jegyzet).

Csányi V. (1987): Az állatok tanulása a természetben. Natura, Budapest.

Csányi V. (1985): Kis etológia. Gondolat, Budapest.

Csányi V. (1994) Etológia. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest.

Darnell, J.–Lodish, H.–Baltimore, D. (1986): Molecular Cell Biology. Scientific American Books, New York.

Darvas B. (szerk.) (1990): A növényvédelmi rovarélettan és toxikológia alapjai. Debreceni Agrártudományi Egyetem (jegyzet).

Davies, RG. (1988): Outlines of Entomology. Chapman and Hall, London.

Dawkins, R. (1976): Az önző gén. Gondolat Kiadó, Budapest.

DeBlase, AF.–Martin, RE. (1982): A Manual of Mammology with Key to Families of the World. Wm. C. Brown Co. Publ. Dobuque, Iowa.

Dindal, DL. (1990): Soil Biology Guide. John Wiley and Sons, New York.

Dorit, RL.–Walker, WF.–Barnes, RD (1991): Zoology. Saunders College Publishing, Philadelphia.

Dudich E.–Loksa I. (1969): Állatrendszertan. Tankönyvkiadó, Budapest.

Duellman, WE.–Trueb, L. (1985): Biology of Amphibians. McGraw–Hill Company, New York.

Durucz I.–Fischer E.–Vajon I. (1989): Állatszervezettan és állatélettan. Tankönyvkiadó, Budapest (jegyzet).

Edelényi B. (1975): Galandférgek I. Cestoidea I. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Edelényi B. (1974): Mételyek II. Trematodes II. Közvetett fejlődésű mételyek – Digenea. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekes A. (1981): Nematológiai praktikum. MÉM Információs Központja, Budapest.

Engelmann, WE.–Fritzsche, J.–Günther, R.–Obst, FJ. (1985): Lurche und Kriechtiere Europas. Neumann Verlag, Leipzig.

Ecker, A.–Wiedersheim, R. (1899): Anatomie des Frosches. Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig.

Ecker, A.–Wiedersheim, R. (1904): Anatomie des Frosches. Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig.

Fábián Gy. (1986): Ökológiai rendezőelvek a környezet- és természetvédelemben. Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, Budapest (jegyzet).

Fábián Gy.–Molnár Gy.–Nagy E.–Széky P. (1977): Állattan mezőgazdasági mérnökök részére. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Fehér Gy. (1991): Fejlődéstan I. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest (jegyzet).

Fehér Gy. (1991): Fejlődéstan II. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest (jegyzet).

Fehér Gy. (1980): Háziállatok funkcionális anatómiája I., II., III., Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Felföldy L. (1981): A vizek környezettana. Általános hidrobiológia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Felix, J.–Hisek, K. (1992): The Illustrated Encyclopedia of Birds. Treasure Press, London.

Ferencz M. (1979): A vízi kevéssertéjű gyűrűsférgek (Oligochaeta) kishatározója. VIZDOK, Budapest.

Fiedler, K. (1991): Fische. (Lehrbuch der Speziellen Zoologie, Band-II, 2. Teil.) Gustav Fischer Verlag, Jena.

Florey, E. (1970): Lehrbuch der Tierphysiologie. Georg Tieme Verlag, Stuttgart.

Frazer, D. (1989): Reptiles and Amphibians in Britain. Bloomsbury Books, London.

Freye, HA.–Kämpfe, A.–Biewald, GA. (1991): Zoologie. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Galácz A. (1983): Élő kövületek. Gondolat, Budapest.

Gehring, WJ. (1985): Az egyedfejlődés molekuláris alapjai. Tudomány, december, 115–124.

Geiler, H. (1974): Allgemeine Zoologie. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Gerber, A. (1949): Grundriss der Zoologie. Ernst Reinhardt Verlag A.G., Basel.

Géczy B. (1984): Őslénytan. Tankönyvkiadó, Budapest.

Giersberg, H.–Rietschel, P. (1967): Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Goin, CJ.–Goin, OB.–Zug GR. (1978): Introduction to Herpetology. WH Freeman and Company, San Francisco.

Goll, W. (1967): Strukturuntersuchungen am Gehirn von Formica. Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere 59: 143–210.

Gosler, A. (1991): Birds of the World. Mallard Press, New York.

Gozmány L. (1979): Európa állatvilága – hétnyelvű szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gozmány L. (1994): A magyar állatnevek helyesírási szabályai. Folia Ent. Hung. 55:429–445.

Grant, PR. (1991): A Darwin–pintyek és a természetes szelekció. Tudomány, december 48–54.

Grell, KG.–Gruner, HE.–Kilian, EF. (1980): Einführung, Protozoa, Placozoa, Porifera. In: Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Kaestner, A. (Hg.) Bd. I. Wirbellose Tiere. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Guzsal E. (1974): Az állatok sejtjei és szövetei. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Guzsal E. (1981): Háziállatok szövettana. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Haraszthy L. (szerk.) (1984): Magyarország fészkelő madarai. Natura, Budapest.

Haraszthy L. (szerk.) (1988): Magyarország madárvendégei. Natura, Budapest.

Harborne, JB. (1982): Introduction to Ecological Biochemistry. Academic Press, London.

Harrison, C. (1975): Jungvögel, Eier und Nester aller Vögel Europas, Nord-Afrikas und des Mittleren Ostens. Paul Parey Verlag, Hamburg und Berlin.

Harz, K. (1957): Die Geradflügler Mitteleuropas. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Hegner, RW.–Stiles, KA. (1955): College Zoology. Macmillan Company, New York.

Heisenberg, M. (1981): Forscher beginnen ein Gehirn zu begreifen. Bild der Wissenschaft 5:48–59.

Hickman, CP.–Hickman, CP. Jr. (1972): Biology of Animals. C.V. Mosby Company, Saint Louis.

Hickman, CP.–Roberts, LS.–Hickman, FM. (1988): Integrated Principles of Zoology. Times Mirror/Mosby College Publishing, St Louis.

Hoffmann, H. (1931): Leitfaden für histologische Untersuchungen an Wirbellosen und Wirbeltieren. Gustav Fischer, Jena.

Hollósi G. (1993): Funkcionális állatanatómia I. Tankönyvkiadó, Budapest (jegyzet).

Hollósi G. (1992): Funkcionális állatanatómia II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Hollósi G. (1993): Funkcionális állatanatómia III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

McIntosh, JR.–McDonald, K. (1989): Az osztódási orsó. Tudomány, december, 18–26.

Jamieson, BGM. (1988): On the Phylogeny and Higher Classification of the Oligochaeta. Cladistics, 4: 367–410.

Jávor I. (1974): Kis nematológia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Jermy T.–Balázs K. (szerk.) (1988): A növényvédelmi állattan kézikönyve 1. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jermy T.–Balázs K. (szerk.) (1989): A növényvédelmi állattan kézikönyve 2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jermy T.–Balázs K. (szerk.) (1990): A növényvédelmi állattan kézikönyve 3/A. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jermy T.–Balázs K. (szerk.) (1990): A növényvédelmi állattan kézikönyve 3/B. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jones, AR. (1974): The Ciliates. Hutchinson University Library, London.

Juhász–Nagy P. (1984): Beszélgetések az ökológiáról. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Kaestner, A. (Hg.) (1965): Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Bd. I. Wirbellose 1., Gustav Fischer Verlag, Jena.

Kaestner, A. (Hg.) (1972): Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Bd. I. Wirbellose 3., Gustav Fischer Verlag, Jena.

Kassai T. (1984): Állatorvosi parazitológia II. Helmintológia 1. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest (jegyzet).

Kassai T. (1992): Állatorvosi parazitológia II. Helmintológia 2. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest (jegyzet).

Kassai T.–Horváth Gy.–Fok É.–Farkas R. (1988): Állatorvosi parazitológiai diagnosztika. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest (jegyzet).

Kerney, MP.–Cameron, RAD. (1979): A Field Guide to the Land Snails of Britain and NorthWest Europe. Collins, London.

Kerney, MP.–Cameron, RAD. –Jungbluth, JH. (1983): Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg.

Kiss I.–Sinkovitsné Hlubik I. (1982): Állattani Gyakorlatok I. (Sejttan, szövettan, egyedfejlődéstan), Agrártudományi Egyetem, Gödöllő (jegyzet).

Kiss I. (1989): A Magyarországon előforduló halak, kétéltűek és hüllők. Agrártudományi Egyetem, Gödöllő (jegyzet).

Kiss I. (1990): Vizek parányai – a kerekesférgek. A természet, 41: 131–133.

Kilias, R. (1985): Die Weinbergschnecke. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.

Knorr, G. (1977):Cyprinus carpio. Verlag Paul Parey, Hamburg.

Kondics L. (1998): A kiválasztószervek. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest.

Kotlán S.–Kobulej T. (1972): Parazitológia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Kovács Gy.–Fehér Gy. (1966): Fejlődéstan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Kovács Gy.–Heltai I. (1985): A mezei nyúl. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Kovács J. (1999): Sejttan. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest.

Kovács M.–Kiss I. (szerk.) (1955): Természet- és tájvédelem. Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gödöllő (jegyzet)

Kozár F.–Samu F. –Jermy T. (1992): Az állatok populációdinamikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Krebs, ChJ. (1978): Ecology. Harper and Row, New York.

Krebs, JR.–Davies, NB. (1988): Bevezetés a viselkedésökológiába. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Ladiges, W.–Vogt, D. (1965): Die Süsswasserfische Europas. Verlag Paul Parey, Hamburg.

Lagler, KF.–Bardach, JE.–Miller, RR. (1966): Ichthyology. The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.

Lent, M.–Dickinson, MH. (1988): A piócák táplálkozásának idegélettana. Tudomány, augusztus, 70–75.

Levine, ND. (1988): The Protozoan Phylum Apicomplexa. Vol. I. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida.

Levine, ND. (1988): The Protozoan Phylum Apicomplexa. Vol. II. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida.

Levine, ND.–Corliss, JO.–Cox, FEG.–Deroux, G.–Grain, J.–Honigberg, BM.–Leedale, GF.–Loeblich, AR.–Lom, IIIJ.–Lynn, D.–Merinfeld, EG.–Page, FC.–Poljansky, G.Sprague, J.–Vavra, J.–Wallace, FG. (1980): A Newly Revised Classification of the Protozoa. J. Protozool., 27: 37–58.

Maggenti, A. (1981): General Nematology. Springer Verlag, New York.

Makatsch, W. (1972): Ahány madár, annyi tojás. Natura, Budapest.

Manton, SM.–Brown, ME. (1969): A Manual of Practical Vertebrate Morphology. Clarendon Press, Oxford.

Marrack, Ph.–Kappler, J. (1986): A T–sejt és receptora. Tudomány, április, 52–62.

Mayr, E. (1975): Grundlagen der zoologischen Systematik. P. Parey, Hamburg.

Meglitsch, PA.–Schram, FR. (1991): Invertebrate Zoology. Oxford University Press, New York.

Mehlhorn, H. (ed.) (1988): Parasitology in Focus. Springer Verlag, Berlin.

Mehlhorn, H. (Hg.) (1989): Grundriss der Zoologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Mehlhorn, H.–Düwel, D.–Raether, W. (1986): Diagnose und Therapie der Parasiten von Haus-, Nutz- und Heimtieren. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

McMenamin, AS. (1987): Az állatvilág kialakulása. Tudomány, június, 70–77.

Mészáros B. (1990): Az evolúciós összehasonlító állatszervezettan alapjai I. Tankönyvkiadó, Budapest (jegyzet).

Michel, G. (1977): Kompendium der Embryologie der Haustiere. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Migdalski, EC.–Fichter, GS. (1976): Fishes of the World. Greenwich House, New York.

Miller, SA.–Harley, JP. (1992): Zoology. Wm.C.Brown Publishers.

Móczár L. (szerk.) (1969): Állathatározó I.–II., Tankönyvkiadó, Budapest.

Molnár B. (1984): A Föld és az élet fejlődése. Tankönyvkiadó, Budapest.

Molnár K. (1970): Mételyek I. Trematodes I. Közvetlen fejlődésű mételyek – Monogenea. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár K.–Szakolczai J. (1973): Halbetegségek. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Molnár K.–Szakolczai J. (1984): Halbetegségek. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest (jegyzet).

Morton, JE. (1979): Molluscs. Hutchinson University Library, London.

Mődlinger P.–Kapocsi Gy. (1980): A madarak világa. Natura, Budapest.

Murray, AW.–Kirschner, MW. (1991): A sejtciklus szabályozása. Tudomány, május, 24–31.

Müller, H. (1987): Fische Europas. Neumann Verlag, Leipzig.

McNeill, AR. (1991): A mozgékony dinoszauruszok. Tudomány június, 66–72.

Nelsen, OE. (1953): Comparative Embryology of the Vertebrates. Blakiston Company, New York.

Németh G. (1992): Az egyedfejlődés alapjelenségei. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Noble, GK. (1954): The Biology of Amphibia. McGraw–Hill Book Company, New York.

Norman, JR. (1966): Die Fische. Verlag Paul Parey, Hamburg.

Odening, K. (1971): Der grosse Leberegel und seine Verwandten. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.

Odorfer M. (1980): Összehasonlító állatszervezettan I. Tankönyvkiadó, Budapest.

Odorfer M. (1987): Összehasonlító állatszervezettan II. Tankönyvkiadó, Budapest.

Odorfer M. (1992): Összehasonlító állatszervezettan III. Tankönyvkiadó, Budapest.

Palotás G. –Juhász L. (1989): Állatszervezettani és állatrendszertani gyakorlatok. II. rész. Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen (jegyzet).

Papp L. (1985): Állattan. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest (jegyzet).

Papp L. (szerk) (1996): Zootaxonómia. (egységes jegyzet).

Pechenik, JA. (1985): Biology of the Invertebrates. Prindle, Weber and Schmidt, Boston.

Pellérdi L. (1964): Spórás véglények II. Sporozoa II. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Petrányi Gy.–Benczúr M.–Falus A. (1988): Klinikai immunológia I. elmélet. Medicina, Budapest.

Péczely P. (1987): A madarak szaporodásbiológiája. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Pimm, SL. (1982): Food Webs. Chapman and Hall, London.

Pintér K. (1989): Magyarország halai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Porter, KR. (1972): Herpetology. WB Saunders Company, Philadelphia.

Portmann, A. (1948): Einführung in die vergleichende Morphologie der Wirbeltiere. Benno Schwabe and Co. Verlag, Basel.

Price, PW. (1975): Insect Ecology. John Wiley and Sons, New York.

Rasmussen, H. (1989): Sejtbeli hírvivő szerepben a kalciumion–ciklus. Tudomány, december, 36–44.

Remane, A.–Storch, V.–Welsch, U. (1976): Systematische Zoologie. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Richnovszky A.–Pintér L. (1979): A vízicsigák és kagylók (Mollusca) kishatározója. VIZDOK.

Robertis, EM.–Oliver, G.–Wright, CVE. (1990): A homeobox gének és a gerincesek alapszabása. Tudomány, szeptember, 24–31.

Rothman, JE. (1985): A Golgi–készülék rekeszes szerkezete. Tudomány, március, 60–70.

Rózsa L. (1992): Állattan (rendszertan, evolúcióbiológia és ökológia). Állatorvostudományi Egyetem, Budapest (jegyzet).

Sass M. (1989): Összehasonlító anatómiai atlasz. Universitas, Budapest.

Sass M. (1995): A köztakaró. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest.

Sasvári L. (1986): Madárökológia I. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sasvári L. (1986): Madárökológia II. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schaefer, M.–Tischler, W. (1983): Ökologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Schönfeld, A. (1962): A mézelő méh anatómiája, morfológiája és fiziológiája. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Schwarze, E.–Schröder, L. (1985): Kompendium der Geflügelanatomie. Gustav Fischer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Sebő P.–Andrikovics S.–Kiss O. (1996): Bevezetés az állatrendszertanba. EKTF, Eger (jegyzet).

Seidel, F. (Hg.) (1978): Morphogenese der Tiere. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Sey O.–Varga J. (1989): Evolúció. Tankönyvkiadó, Budapest (jegyzet).

Sibley, CG.–Ahlquist, JE. (1986): A madarak DNS–törzsfája. Tudomány április, 68–79.

Siewing, R. (1969): Lehrbuch der vergleichenden Entwicklungsgeschichte der Tiere. Paul Parey, Hamburg.

Sims, RW. (1980): A Classification and Distribution of Earthworms, Suborder Lumbricina (Haplotaxida: Oligochaeta). Bull. Br. nat. Hist. (Zool.) 39: 103–124.

Skelton, P. (ed.)(1993): Evolution: A Biological Palaeontological Approach. Addison–Wesley Publishing Company, Wokingham, England.

Slater, PJB. (1987): Bevezetés az etológiába. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Smith, JM. (1986): Kulcskérdések a biológiában. Gondolat Kiadó, Budapest.

Snyder, SH. (1985): A sejtek közötti információcsere molekuláris alapjai. Tudomány, április, 92–101.

Soós L. (1956): Csigák I. Gastropoda I. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soós L. (1959): Csigák II. Gastropoda II. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Starck, D. (1978): Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. Bd. 1. Springer Verlag, Berlin.

Starck, D. (1979): Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. Bd. 2. Springer Verlag, Berlin.

Starck, D. (1982): Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. Bel. 3. Springer Verlag, Berlin.

Steitz, E.–Stengel, G. (1984): Die Stämmen und Klassen des Tierreichs. Verlag Chemie GmbH. Weinheim.

Stresemann, E. (1989): Exkursionsfauna. Wirbeltiere. Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin.

Stohl G. (1981): Emlős háziállatok, Magyarország Állatvilága XXII. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Steinmann H.–Zombori L. (1981): Rovaralaktani kifejezések – terminológia – Insectorum morphologica. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Stiller J.(1960): Állati egysejtűek, Protozoa Akadémiai Kiadó, Budapest.

Stiller J. (1971): Szájkoszorús csillósok – Peritricha. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Stiller J. (1974): Járólábacskás csillósok – Hypotrichida. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Storer, TI.–Usinger, RL.–Nybakken, JW. (1968): Elements of Zoology. McGraw–Hill Book Company, New York.

Storer, TI.–Usinger, RL.–Stebbins, RC.–Nybakken, JW. (1979): General Zoology. Sixth Edition. McGraw–Hill Publishing Company, New York.

Strong, DR.–Lawton, JH.–Soothwood, R. (1984): Insects on Plants. Blackwell Scientific Publications, Oxford.

Suomalainen, E.–Saura, A.–Lokki, J. (1987): Cytology and Evolution in Parthenogenesis. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida.

Svensson, L.–Delin, H. (1988): Birds of Britain and Europe. Hamylin Publ. Group Ltd., London.

Szabad J. (1990): Anyai géntermékek hatása az embriók fejlődésére. Tudomány, október, 53–57.

Szabó P. (szerk.) (1980): A halak anatómiája és élettana. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (jegyzet).

Szentágothai J.–Réthelyi M. (1985): Funkcionális anatómia. Medicina, Budapest.

Szentesi Á.–Török J. (1997): Állatökológia. Kovásznai Kiadó. ELTE, TTK. (jegyzet).

Széky P. (1979): Etológia. Natura, Budapest.

Széky P. (1979): Ökológia. Natura, Budapest.

Széky P. (1967): A halak élete. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Thorne, G. (1961): Principles of Nematology. McGraw–Hill Book Company, Inc. New York.

Tischler, W. (1993): Einführung in die Ökologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Tonegawa, S. (1985): Az immunrendszer molekulái. Tudomány, április, 82–91.

Torrey, ThW. (1967): Morphogenesis of the Vertebrates. John Wiley and Sons, Inc., New York.

Törő I. (szerk.) (1989): Az élet alapjai. Gondolat Kiadó, Budapest.

Túry E. (1990): Az állatok sejtjei és szövetei. I. Citológia. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest (jegyzet).

Varga I. (1983): Állatorvosi parazitológia I. Protozoologia. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest (jegyzet).

Varga J. (2003): Állatrendszertani gyakorlatok EKTF, Eger (jegyzet).

Varga L. (1966): Kerekesférgek I. Rotatoria I. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga Z. (1990): Állatrendszertan I. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (jegyzet).

Vida G. (szerk.) (1981): Az evolúció genetikai alapjai. Evolúció I. Natura, Budapest.

Vida G. (szerk.) (1983): Az élővilág evolúciója. Evolúció II. Natura, Budapest.

Vida G. (szerk.) (1983): Az evolúció és az emberiség. Evolúció III. Natura, Budapest.

Vida G. (szerk.) (1984): Az evolúciókutatás frontvonalai. Evolúció IV. Natura, Budapest.

Vida G. (szerk.) (1985): Az evolúciókutatás perspektívái. Evolúció V. Natura, Budapest.

Vigh H.B.–Kondics L. (1984): Összehasonlító szövettan. Tankönyvkiadó, Budapest.

Voigt, M.–Koste, W. (1978): Rotatoria. I. Textband. 2. Aufl. Gebrüder Borntraeger, Berlin.

Voigt, M.–Koste, W. (1978): Rotatoria. II. Tafelband. 2. Aufl. Gebrüder Borntraeger, Berlin.

Vollrath, F. (1992): Pókhálók és pókselymek. Tudomány, május, 56–62.

Volpe, E. (1977): Evolúció. Gondolat Kiadó, Budapest.

Wasserman, PM. (1989): Az emlősök megtermékenyülése. Tudomány, február, 42–49.

Weber, H. (1966): Grundriss der Insektenkunde. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Weber, K.–Osborn, M. (1985): A sejt szerkezeti vázának molekulái. Tudomány, december, 70–81.

Wehner, R.–Gehring, W. (1992): Zoologie. Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York.

Wellnhofer, P. (1990): Az Archaeopteryx. Tudomány, július 34–41.

Welsch, U.–Storch, V. (1973): Einführung in die Cytologie und Histologie der Tiere. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Whittaker, RH. (1969): New Concepts of Kingdoms of Organisms. Science, 163: 150–160.

Wilson, AC. (1985): Az evolúció molekuláris alapjai. Tudomány, december 130–139.

Wilson, EO.–Bossert, WH. (1981): Bevezetés a populációbiológiába. Gondolat Kiadó, Budapest.

Wulfert, K. (1969): Rädertiere. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.

Wurmbach, H. (1970): Lehrbuch der Zoologie. Bd. I. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Wurmbach, H. (1968): Lehrbuch der Zoologie. Bd. II. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Zboray G. (szerk.) (1985): Összehasonlító anatómia I. Gerinctelen állatok. Tankönyvkiadó, Budapest (jegyzet).

Zboray G. (szerk.) (1980): Összehasonlító anatómia II. Gerinces állatok. Tankönyvkiadó, Budapest (jegyzet).

Zboray G. (szerk.) (1998): Összehasonlító anatómiai praktikum I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Zboray G. (szerk.) (2001): Összehasonlító anatómiai praktikum II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Zboray G. 1997): Az érzékszervek. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest.

Zboray G. (1996): Az idegrendszer. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest.

Zboray G.–Sass M.–Kőműves L. (1986): Embryologia. Tankönyvkiadó, Budapest (jegyzet).

Zboray G. (szerk.) (1989): Összehasonlító anatómiai praktikum I. Tankönyvkiadó, Budapest.

Zicsi A. (1991): Über die Regenwürmer Ungarns (Oligochaeta: Lumbricidae) mit Bestim mungstabellen der Arten. Opusc. Zool. Budapest, XXIV: 167–191.

Feladatok a XXI. századra. Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferencia dokumentumai. Föld Napja Alapítvány, Budapest. 1993.

Közös jövőnk. A környezet és fejlesztés világbizottság jelentése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 1988.