Ugrás a tartalomhoz

Állattan

dr. Bakonyi Gábor, dr. Juhász Lajos, dr. Kiss István, dr. Palotás Gábor

Mezőgazda Kiadó

Köszönetnyilvánítások

Köszönetnyilvánítások

Külön köszönettel tartozunk lektorainknak gondos munkájukért. Tanácsaik, megjegyzéseik nagyban segítették a kézirat színvonalának emelését, a hibák kijavítását.

A tankönyv témaköreit egyeztettük azokkal az agráregyetemi tárgyfelelős kollégákkal, akiknek a tananyaga szorosan kapcsolódik a könyvben foglalt fejezetekhez, és figyelembe vettük az általuk javasolt és igényelt módosításokat. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen a következő kollégákkal konzultáltunk: dr. Bárdos László (sejttan, egyedfejlődéstan, szövettan, szervezettan), dr. Heszky László (evolúció), dr. Keszthelyi Tibor (etológia), dr. Kovács Margit (szünbiológia), dr. Szalai-Marzsó László (ízeltlábúak, szünbiológia), dr. Péczeli Péter (sejttan, egyedfejlődéstan, szövettan).

Egyes fejezeteket a témában szakértő kollégáink is átolvastak. Fáradságukért, hasznos tanácsaikért ezúton is köszönetet mondunk a következőknek: dr. Bárdos László (sejttan, egyedfejlődéstan, szövettan, szervezettan), dr. Bozsik András (Neuropteroidea), dr. Csányi Sándor (szünbiológia), Csorba Gábor (Mammalia), Csutorné dr. Bereczky Magdolna (Sarcomastigophora, Apicomplexa, Microspora, Myxozoa, Ciliophora), dr. Csúzdi Csaba (Annelida), Fábián Miklós (szünbiológia, etológia), dr. Forró László (Crustacea), dr. Gulyás Pál (Rotatoria), dr. Heszky László (evolúció genetikai vonatkozásai), dr. Hollósi Gábor (Mammalia), dr. Horváth László (Cyclostomata, Osteichthyes), dr. Korsós Zoltán (Diplopoda, Chilopoda, Amphibia, Reptilia), dr. Kovács Gábor (Aves), dr. Kovács Margit (szünbiológia), Kovácsné dr. Murai Éva (Platyhelminthes, Acanthocephala), László Gyula (Lepidoptera), dr. Mahunka Sándor (Acari), Nagy Péter (Nematoda), dr. Péczeli Péter (sejttan, egyedfejlődéstan, szövettan), dr. Pintér László (Mollusca), dr. Rózsa Lajos (evolúció), Sinkovitsné dr. Hlubik Ilona (sejttan, egyedfejlődéstan, szövettan), dr. Sréter Tamás (Sarcomastigophora, Apicomplexa, Microspora, Myxozoa, Ciliophora), Szendrei László (Aves), dr. Szovátay György (Aves, Mammalia), dr. Turcsányi Gábor (sejttan), Sárospataki Miklós (szünbiológia), dr. Vásárhelyi Tamás (Heteroptera).

Több kolléga segített a rendszertannal kapcsolatos problémáink megoldásában. A konzultációkért köszönetünket fejezzük ki a következőknek: dr. Kalotás Zsolt (Aves), dr. Mahunka Sándor (Arachnoidea), dr. Merkl Ottó (Coleoptera), dr. Mészáros Ferenc (Platyhelminthes, Nematoda), dr. Papp Jenő (Hymenoptera), dr. Papp László (Diptera), dr. Ronkay László (Lepidoptera), dr. Szalay-Marzsó László (Sternorrchyncha), Vida Antal (Cyclostomata, Osteichthyes).

A könyv kéziratának technikai előkészítésében munkatársaink Dányi Sándorné, dr. Menyhért Zoltánné, Tóth Béláné és Fábián Miklós voltak. Segítségüket ezúton is köszönjük.

Köszönetünket fejezzük ki a Mezőgazda Kiadó és TiMac Bt. munkatársainak segítőkész munkájukért.

Családtagjaink semmivel nem pótolható segítséget nyújtottak azzal, hogy nyugodt feltételeket teremtettek munkánkhoz. Türelmük és áldozatos segítségvállalásuk nélkül ez a könyv nem készült volna el.

1995. június 16.

A szerzők