Ugrás a tartalomhoz

Állattan

dr. Bakonyi Gábor, dr. Juhász Lajos, dr. Kiss István, dr. Palotás Gábor

Mezőgazda Kiadó

Hogyan tanuljunk a könyvből?

Hogyan tanuljunk a könyvből?

A tanulás módszertanával sokan foglakoztak már, tanárok, pszichológusok, oktatáskutatók egyaránt. Számos eljárást dolgoztak ki annak érdekében, hogy a befogadók, a hallgatók ki tudják szűrni a leglényegesebb információkat az olvasottak közül, és azokra jobban emlékezzenek, mint a módszer alkalmazása nélkül. A következőkben röviden összefoglalom egy olyan módszer lényegét, amelyet egyetemi tankönyvek anyagának elsajátítására, tehát viszonylag nagy mennyiségű ismeret befogadására nagyon hatékonynak találtak. Mielőtt nekifognak a könyv anyagának tanulásához, érdemes alaposan áttanulmányozni, majd alkalmazni a következőket!

A tankönyvet 21 fő fejezetre osztottuk. Minden fő fejezetet tekintsen egy oktatási egységnek. Minden egységet a következő elvek szerint, négy egymást követő lépésben dolgozzon fel és az itt megadott sorrendben próbáljon elsajátítani. A lépések és azok sorrendje a következő:

1. Áttekintés; 2. Olvasás; 3. Felmondás; 4. Ellenőrzés.

Áttekintés

Futólag nézze át az egész fejezetet. Olvassa el az alfejezetek címeit, próbálja meg megérteni a fejezet felépítését, nézze meg az ábrákat és táblázatokat, de ne mélyüljön el a szöveg tanulásában. Ezután a szöveg elején található összefoglalást nagyon alaposan olvassa el, tanulmányozza át. Ne feledje: itt sűrítve találhatók a fejezet legfontosabb információi és minden szónak fontos szerepe van. Itt nem fejtjük ki a kérdéseket, csak felhívjuk a figyelmet a súlyponti, legfontosabb tananyag részekre, ráirányítjuk a figyelmét, hogy mit tanuljon meg különösen alaposan a fejezet anyagából. A bevezetés megértése, átgondolása és alapos elsajátítása nagyon fontos. Gondolkozzon el azon, hogy miért pont az ott bemutatott ismereteket emeltük ki a többiek közül. Ha valamit nem ért a fejezetben leírtak közül, azt jelölje meg és a későbbi tananyagrészekben a vonatkozó ismereteket a többinél alaposabban tanulja meg.

Olvasás

Olvassa el a fejezetet az alfejezetek sorrendjében. Elsősorban a vastag betűvel kiemelt szavak, és kifejezések jelentésének megtanulására koncentráljon. Ha szükségesnek látja, jelöljön ki további szövegrészeket, hogy ismétlésnél már csak ezekre figyeljen. Ne jelöljön ki többet, mint legfeljebb a szöveg 10–15%-át. Több jelöléssel ugyanis ismétléskor már nem találja meg a lényeget. Csak azután kezdje el a kijelölést, miután egy alfejezet teljes szövegét gondosan elolvasta!

Felmondás

Miután elolvasott egy alfejezetet, próbáljon meg emlékezni a legfontosabb információkra. Lehetőleg hangosan (ha erre nincs mód, akkor magában) mondja el, hogy mire emlékezik a fejezetből, majd ellenőrizze a szövegben, hogy valóban jól emlékezik-e? Az önálló felmondás rendkívül fontos, semmiképpen se hagyja ki ezt a lépést! Elemzések szerint jó, ha a tanulásra szánt idő 80%-át erre a fázisra, az aktív ismétlésre szánja. A – lehetőleg – hangos felmondás tehát a tanulás egyik legfontosabb fázisa. Nem véletlen, hogy sok előadó, színész, az otthonában, tükör előtt hangosan gyakorolja a szövegét.

Ellenőrzés

Amikor egy fő fejezet feldolgozásával és megtanulásával végzett, újra át kell tekinteni az egész anyagot. Olvassa el megint a fő fejezet összefoglalóját és bővítse ki saját maga számára azokkal az információkkal, amiket a fejezetből megtanult. Nézze át megint a jegyzeteit, és a fejezetben található, vastag betűkkel kiemelt anyagrészeket. A fejezet végén található kérdésekre adjon válaszokat. Válaszai legyenek minden részletre kiterjedők.

Ha mindezekkel végzett, kezdje el a következő fő fejezet tanulását a bemutatott sorrend szerint. Ha olyan anyagrészekre, információkra bukkan, amelyeket a tankönyvben már máshol is olvasott, akkor az azt jelenti, hogy a bemutatott információt, jelenséget, ismeretet különösen fontosnak tartjuk, tehát feltétlenül tanulja meg. Figyeljen a határidőkre. Jusson ideje mindegyik fejezet tanulására. A félévközi beszámolók és zárthelyi dolgozatok segítik abban, hogy helyes ütemben sajátítsa el a tananyagot.

Sok sikert a módszer használatához!