Ugrás a tartalomhoz

Általános állattenyésztés

Bodó Imre, Dinnyés András , Farkasné Bali Papp Ágnes, Fésüs László, Hidas András, Holló István, Horvainé Szabó Mária, Komlósi István, Kovács András, Lengyel Attila, Mihók Sándor , Nagy Nándor, Polgár J. Péter, Szabó Ferenc , Szabóné Willin Erzsébet, Tőzsér János

Mezőgazda Kiadó

9. fejezet - A környezeti tényezők szerepe az állattenyésztésben

9. fejezet - A környezeti tényezők szerepe az állattenyésztésben

A környezeti tényezők fogalma, felosztása

A környezet (miliő) az élőlények, esetünkben a gazdasági állataink életfeltételeit megszabó tényezők összessége. Az élőszervezetek és környezetük kölcsönhatásával foglalkozó tudomány – az ökológia – törvényszerűségei háziállatainkra is érvényesek és alkalmazhatók.

A környezet a genetikai alap mellett az állatok szervezetének kialakulásában, teljesítményében fontos szerepet játszik. Az állati termelés alanyai, a gazdasági állatok és környezetük komplex kapcsolatban állnak egymással, és szerves egységet alkotnak.

A környezet fogalma meglehetősen tág, és rendkívül sok elemet foglal magába. Megkülönböztethetünk természetes és mesterséges, élő vagy biotikus, élettelen vagy abiotikus és külső, illetve belső környezeti és tágabb értelemben vett gazdasági,társadalmi tényezőket.