Ugrás a tartalomhoz

Általános állattenyésztés

Bodó Imre, Dinnyés András , Farkasné Bali Papp Ágnes, Fésüs László, Hidas András, Holló István, Horvainé Szabó Mária, Komlósi István, Kovács András, Lengyel Attila, Mihók Sándor , Nagy Nándor, Polgár J. Péter, Szabó Ferenc , Szabóné Willin Erzsébet, Tőzsér János

Mezőgazda Kiadó

Ivar- és tenyészérettség

Ivar- és tenyészérettség

Ivarérett az állat attól az életkortól, amelytől folyamatosan életképes ivarsejteket termel. Ez az állapot a szaporodóképességének kezdetét jelenti. Az ivarérés jóval a teljes kifejlődés (fiziológiai érettség) előtt bekövetkezik. Időpontja a gazdasági állataink esetében rendszerint fiatalabb korban jelentkezik, mint a vadon élő őseiknél. Bekövetkezését befolyásolja az állat faja (11.2. táblázat), fajtája, ivara, növekedési-fejlődési típusa, de függ a tartási, takarmányozási körülményektől is. Korán érő fajtájú, típusú állat fiatalabb, későn érő idősebb korban lesz ivarérett. Az ivarérettség elérésekor az állatok – a baromfifajok kivételével – még nem érettek a tenyésztésre, nem alkalmasak arra, hogy szaporítsuk őket.

A baromfifajok esetében az ivarérettség (amely egyben a tenyészérettség is) az az életkor, amikor az állat a rendszeres tojástermelését megkezdi.

Tenyészérett az állat, ha tenyésztésbe vehető, szaporítható anélkül, hogy későbbi fejlődése, termelése károsodást szenvedne. A tenyészérettséget nehéz pontosan meghatározni, hiszen nem köthető olyan biológiai állapotváltozáshoz, mint az ivarérettség. Emiatt a gyakorlati tapasztalatokra hagyatkozva szoktuk megadni állataink tenyészérettségét.

A tenyésztésbe vétel optimális időpontjának meghatározása érdekében általában kettős követelményt fogalmazunk meg, illetve várunk el az állattól:

• az egyik az adott élősúly,

• a másik az adott életkor elérése.

Tenyészérettnek tekinthető az állat, ha a kifejlettkori testsúlyának 2/3-át–3/4-ét eléri. Ez a súly az állat kedvező tartási, takarmányozási körülmények között meghatározott életkorára alakul ki (11.2. táblázat).

11.2. táblázat. Gazdasági állatok ivar- és tenyészérettsége

Faj

Ivarérés (hónap)

Tenyészérettség (hónap)

korán érő

későn érő

Szarvasmarha

bika

üsző

5–7

4–6

14–15

13–15

24–30

20–24

Sertés

5

7–8

9–10

Juh

6–8

7–8

16–20

8–12

20–24

32–36

A tenyészérettséget ugyanazok a tényezők befolyásolják, amelyek az ivarérettséget. Jobb felneveléssel, kedvezőtakarmányozással az állat korábban tenyésztésbe vehető, mint kedvezőtlen körülmények, fukar takarmányozás esetén. Például a magyar szürke üszők extenzív körülmények között 3–4, jobb takarmányellátás esetén 2–2,5 éves korukban tenyészérettek.

Az állatok tenyésztésbe vétele során tekintettel kell lennünk mind az életkorukra, mind a testsúlyukra. A túlságosan korai és a túlságosan késői tenyésztésbe vétel egyaránt hátrányos.