Ugrás a tartalomhoz

Általános állattenyésztés

Bodó Imre, Dinnyés András , Farkasné Bali Papp Ágnes, Fésüs László, Hidas András, Holló István, Horvainé Szabó Mária, Komlósi István, Kovács András, Lengyel Attila, Mihók Sándor , Nagy Nándor, Polgár J. Péter, Szabó Ferenc , Szabóné Willin Erzsébet, Tőzsér János

Mezőgazda Kiadó

Konstitúció

Konstitúció

A fogalmat alapvetően humán (élettani, egészségügyi) értelmezésben alkalmazták, majd az állattenyésztési terminológiában is átvették és használták. A XIX. században – többféle értelmezésben is – állatfajtánkénti általános és speciális rendszerezésben egyaránt alkalmazták a gazdasági állatfajták jellemzésére.

Konstitúción a szervezet alaki, anyagi és szervműködési tulajdonságainak összességét értjük, amelyek megszabják az állat válaszreakcióját a környezet különböző (külső, belső) tényezőire.

A konstitúció egyes elemei, meghatározó komponensei részleteiben a következők: Az alaki (alkati) tulajdonságok a különböző gazdasági állatok külső testalakulásában (testfelépítés, testtömeg és testarányok) nyilvánulnak meg.

A szöveti tulajdonságok az egyes testszövetek (bőr, szőr, csontozat stb.) felépítési módjában (méreteiben és tömörségében, illetve fajsúlyában) ismerhetők fel.

A szervműködési tulajdonságok fiziológiai folyamatokban, ellenálló képességben, a reprodukcióban, a tényleges termelésben (a fajlagos, az abszolút, illetve relatív hozamban), az egyes teljesítmények színvonalában manifesztálódnak.

A konstitúció felosztásának – osztályozásának és rendszerzésének – elvei és módjai állatfajonként és hasznosítási típusonként is különbözőek, esetenként jelentősebben is eltérhetnek, egymástól. Nevezetesen:

alkat (Wellmann-féle korábbi megjelölésben: habitus és komplexió),

küllemi felépítés és típus (megnyúlt, hosszú törzsű és farú),

anyagcsere jellege és mértéke (lélegző, emésztő, atletikus és koponyaalkati típus) tekintetében.

A jó konstitúció időbeni kifejezője a hosszú, hasznos élettartam, tehát ilyen értelmezésben a nagy és gazdaságos életteljesítmény.

Az életteljesítmény egyúttal a gazdasági állataink közül a lassan szaporodó, az egyet ellő, illetve a hosszú generáció intervallumú állatfajokban (szarvasmarha, ló, juh) a felnevelési költségek megoszlása miatt is különösen fontos értékmeghatározó tulajdonság.

A konstitúció jelegének, formáinak elbírálása történhet

• a szövetek mérete szerint: finom vagy durva szervezet (túl finom, illetve goromba). A finom szervezet jellemzői (vékony, rugalmas bőr, rövid, simulékony szőr, kicsi szárméret, csekély izomzat, száraz és szikár ízületek), a testszövetek (csont, bőr, szőr) és az egyes szaruképletek már az élet korai szakaszaiban felismerhetők és minősíthetők, így a konstitúció formája elbírálható.

szövetsúly (tömörség) alapján: megkülönböztetjük a szilárd és a laza (petyhüdt) szervezetet. A szilárd szervezet sajátosságai a következők: feszes hát, jó ágyékkötés, stabil váll- és lapockafüggesztés, feszes csüd, tömör csülök és acélos inak. A laza szervezetre az előzőekben leírtak ellenkezője a jellemző (13.4. ábra).

Nemesnek ítéljük az állatbírálatok során az egyedet akkor, ha a szilárdság és a finomság, mint a konstitúció jellemvonásai egyaránt és együttesen jellemzik azt.

Az anyagcsere jellege szerint a következőtípusokat különböztetjük meg:

respiratóriusz (lélegző) típusra jellemző az élénkebb anyagcsere, némely esetben a pajzsmirigy kisebb arányú hiperfunkció, amely azonban még nem kóros állapot. Ezek az állatok általában élénk vérmérsékletűek. Küllemi szempontból jellemzőjük a karcsúbb, megnyúltabb nyak és törzs (körte alakú törzs), a hosszú mellkas, a törzs jól fejlett középsőrésze és a nagy, trapéz alakú test, a mirigyes tőgy.

digesztivusz (emésztő) típusúnak minősülnek a kevésbé élénk anyagcseréjű, nyugodt, sőt flegmatikus vérmérsékletű állatok, amelyek pajzsmirigye esetleg kissé elégtelenül is működik. Küllemi szempontból ezeknek az állatoknak rövidebb a fejük, a nyakuk, a törzsük. Testalakulásukra a következők jellemzők: a test elölnézetben hordószerű, oldalnézetben téglatest alakú, bordáik derékszögűek, szűk bordaközzel, mellkasuk rövid, tőgyük kisebb és kevésbé mirigyes.

A konstitúciós megítélése a küllemi bírálat során, minden állatfaj esetében a hosszú, hasznos élettartam miatt is kiemelt jelentőségű.

A konstitúciókutatás újabb módszerei és eredményei egyrészt az élettani tényezők, így légzés, érverések, vérkép (vérösszetétel) alapján, másrészt idegi, hormonális területen egyaránt figyelmet érdemelnek.

13.4. ábra - Laza és feszes testtájak

kepek/13.4.abra.png