Ugrás a tartalomhoz

Általános állattenyésztés

Bodó Imre, Dinnyés András , Farkasné Bali Papp Ágnes, Fésüs László, Hidas András, Holló István, Horvainé Szabó Mária, Komlósi István, Kovács András, Lengyel Attila, Mihók Sándor , Nagy Nándor, Polgár J. Péter, Szabó Ferenc , Szabóné Willin Erzsébet, Tőzsér János

Mezőgazda Kiadó

Technológiai tűrés

Technológiai tűrés

A nagyüzemi tartástechnológiák kialakulásával és elterjedésével együtt a technológiai tűrés (tűrőképességnek) – szinte mindegyik gazdasági állatfajban – fontos a szerepe.

A technológiai tűrőképességen – tulajdonképpen – a nagyüzemi tartástechnológiához történő kedvező alkalmazkodást (adaptációt) értjük. A technológiai tűrőképesség vonatkozásában – a gazdasági állatfajok tekintetében – a legelőbbre a baromfitenyésztés jutott, gondoljunk például az árutojás-termelésben használt fehér és barna héjú tojást termelő tojóhibridek nagyfokú adaptációjára az eltérő tartási rendszerekhez (dróthálós, ketreces, alternatív stb. technológiák).

A szarvasmarha-, a juh- és a sertésfajokra, ezen belül fajtákra, termelési típusokra vonatkozóan a technológiai tűrés jellemzésére a következő tulajdonságokat tartjuk indokoltnak figyelembe venni, és összehasonlító jelleggel értékelni:

ivari koraérés,

termelés (teljesítmény),

reprodukció,

hosszú, hasznos élettartam.

Arra vonatkozólag, hogy egy-egy fajon belül (pl. szarvasmarha) milyen módon lehet a technológiai tűrést kifejező tulajdonságokat csoportosítani, a 13.14 táblázatban összefoglaltakra utalunk.

13.14. táblázat - Technológiai tűrés alapkomponensei tejhasznú típusokban (NAGY, 1989)

Adaptáció (pufferhatás) egyes jellemzői

Konstitúció

– lábszerkezet,

– tőgy- és vállfüggesztés,

– lábvégek alakulása,

– szervezeti szilárdság (életkor függvényében).

Ivari koraérés

– ivarérés,

– tenyészérettség,

– első ellési életkor.

Termelés

– abszolút, illetve relatív teljesítmény (%),

– első laktáció mértéke (a várható max. termelés %-ában)

– perzisztencia,

– gépi fejhetőség (tőgyformák, részarányok).

Reprodukció

– termékenyítési index,

– könnyűellés (ellés lefolyása),

– ellés (involúció) és az újratermékenyülés.

Hosszú, hasznos élettartam

– alapvetően a selejtezés

– ideje,

– oka(i),

– %-os aránya.