Ugrás a tartalomhoz

Általános állattenyésztés

Bodó Imre, Dinnyés András , Farkasné Bali Papp Ágnes, Fésüs László, Hidas András, Holló István, Horvainé Szabó Mária, Komlósi István, Kovács András, Lengyel Attila, Mihók Sándor , Nagy Nándor, Polgár J. Péter, Szabó Ferenc , Szabóné Willin Erzsébet, Tőzsér János

Mezőgazda Kiadó

Az egyes testtájak megítélésének alapelvei

Az egyes testtájak megítélésének alapelvei

Az egyes testrészek és testtájak megnevezése, leírása és értékelése fontos és nélkülözhetetlen az állatbírálatban. Ezek elnevezésére egyaránt használnak anatómiai fogalmakat és a napi életből átvett elnevezéseket is (14.1. táblázat).

14.1. táblázat - Egyes testtájak által adott tájékoztatók

Testtáj

Elbírálandó

Tájékoztatást nyújt

Fej

nagyság, alak, profilvonal, fejtűzés, kötő szöveti terheltség

fajtajellegről, szervezeti szilárdságról, munkahasználati tulajdonságokról, vérmérsékletről

Nyak

hosszúság, izmoltság, illesztés, burkoltság

típusról, termelési-hasznosítási irányról, konstitúcióról, anyagcseretípusról, munkahasználati tulajdonságokról

Mar

hosszúság, magasság, szélesség, izmoltság

testnagyságról, szervezeti szilárdságról, erőátvitel hatékonyságáról, lapocka alakulásáról

Hát

hosszúság, feszesség, izmoltság, irányultság

a hús mennyiségéről és arányáról, szervezeti szilárdságról, erőtermelő képességről

Ágyék

hosszúság, feszesség, izmoltság

szervezeti szilárdságról, egyéb teljesítőképességről, mint pl. vágási %, értékes húsrészek aránya

Far

hosszúság, szélesség, irányultság, izmoltság (terjedelem)

a hústermelő képességről, az erőkifejtés mértékéről, az erőátvitel hatékonyságáról

Lapocka

hosszúság, dőltség, feszesség, terjedelem, izmoltság

konstitúcióról, használati típusról, mozgás szabadságáról, értékes húsok mennyiségéről

Mellkas

hosszúság, mélység, dongásság

konstitúciós és használati típusról, tüdőkapacitásról

Has

feszesség, terjedelem, alak, forma

takarmányfelvevő képességről, szervezeti szilárdságról, használati formáról

Lábak

szabályos, szabálytalan, állás, csontvastagság, ízület terjedelme, kóros elváltozások, a csontok hosszúsága, pata, csülök, körmök felépítése

konstitúciós típusról, technológiai tűrőképességről, szervezeti szilárdságról, teljesítőképességről

Mozgás

lépéshossz, mozgás rugalmassága, lábszerkezet

vérmérsékletről, konstitúcióról, munkahasználati értékről

Tőgy

illesztés, méret, függesztés, arány, szöveti szerkezet, mirigyezettség

szervezeti szilárdságról, gépi fejhetőségről, tejtermelő képességről

Ivarszervek

megléte vagy hiánya, épsége, fejlettsége, illetve fejletlensége

nemző és fogamzó képességről, termékenyítőképességről, ivadékgondozásról, ellés lefolyásáról


Megkülönböztethetünk teljesítményt meghatározó, használatot korlátozó, illetve akadályozó és használatot elősegítő küllemi tulajdonságokat (testrészeket). A bírálatnál különbséget kell tenni a formális hiányosságok (az állatok hasznosítását – okszerű tartás esetén – érdemben nem befolyásoló) és a teljesítményhiányosságok között. A teljesítményt befolyásoló hiányosságok tekintetében az álláspontok nagyon különbözőek, éppen ezért azokat újból és újból tárgyalják.

A használatot akadályozó hiányosságok közé tartoznak:

• a végtagok hiányosságai (lábállások, az ízületek kiképzése, a pata, köröm, csülök hibák),

• a csontváz hiányosságai (lapocka, mellkas, hát, medence),

• a tőgy hiányosságai (felfüggesztés és forma, a tőgybimbók állás és formája)

Amióta a küllemi bírálat eredménye a tenyészértékbecslés meghatározó része lett, állatfajon belül egy-egy hasznosítási típusra specializálódott bírálók végzik az adott típus minősítését országosan, sőt kontinensek vonatkozásában is.

A különböző bírálók szubjektív ítéletéből származó hiba lehető legkisebbre szorítása érdekében Magyarországon például a holstein-fríz tejelő marhát öt ún. hivatalos bíráló minősíti.

A bírálatokat kiegészíthetik az egyezményes bírálati jelek. Ezek az állatfaj alakrajzain jól tájékoztató információkat közölnek az egyed előnyös vagy hátrányos (hibás)

testalkati jellemzőiről, vagyis az állat küllemi értékéről.

A sertés, szarvasmarha és a ló egyezményes bírálati jeleit a 14.7., 14.8., 14.9. ábrán közöljük. (Megjegyezzük, hogy a szarvasmarhánál nem vagy ritkán, a másik két állatfaj bírálatánál pedig ma már nem rendszeresen alkalmazzák az egyezményes bírálati jeleket.)

14.7. ábra - A sertés küllemi tulajdonságainak feltüntetésére szolgáló egyezményes jelek és használat a bírálati lapon 1 = ívelt vagy pontyhát; 2 = jól izmolt (comb, ágyék stb.); 3 = hosszú törzs, nyak stb. 4 = erősen dongás;5 = erősen szembetűnő nemi jellege

kepek/14.7.abra.png


14.8. ábra - A ló küllemi tulajdonságainak feltüntetésére szolgáló egyezményes jelek es használata a bírálati lapon

kepek/14.8.abra.png


14.9. ábra - A szarvasmarha küllemi tulajdonságainak feltüntetésére szolgáló egyezményes jelek es használata a bírálati lapon

kepek/14.9.abra.png