Ugrás a tartalomhoz

Általános állattenyésztés

Bodó Imre, Dinnyés András , Farkasné Bali Papp Ágnes, Fésüs László, Hidas András, Holló István, Horvainé Szabó Mária, Komlósi István, Kovács András, Lengyel Attila, Mihók Sándor , Nagy Nándor, Polgár J. Péter, Szabó Ferenc , Szabóné Willin Erzsébet, Tőzsér János

Mezőgazda Kiadó

A tenyésztő–nemesítő munka szervezeti, intézményi keretei

A tenyésztő–nemesítő munka szervezeti, intézményi keretei

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény értelmében az állattenyésztés irányításával, szervezésével kapcsolatos feladatokat az illetékes szakminisztérium (FVM), a tenyésztési hatóság és az elismert tenyésztőszervezetek látják el.

Az állattenyésztési ágazatokkal szemben támasztott nemzetgazdasági igények alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium dolgozza ki az állattenyésztés – ezen belül az egyes ágazatok – hosszú távú fejlesztési célját (stratégia), és határozza meg a tenyésztéspolitikai célkitűzéseket. Ezek végrehajtását szolgáló alapvető intézkedéseket jogszabályokban foglalja össze. Ezek magukban foglalják a tenyésztéspolitikai célok érvényesülését segítő állami támogatások (szubvenciók) formáit is. Meghatározza a minisztérium a nemesítőmunka szervezeti kereteit, az irányítási feladatok ellátására tenyésztési hatóságot hoz létre és működtet, elősegíti továbbá a nemzetközi tenyésztési együttműködést is. A minisztérium állattenyésztési hatósági feladatai közé tartozik az állatfajták minősítése és elismerése, valamint a tenyésztőszervezet elismerése.

A szakminisztérium által hazánkban létrehozott tenyésztési hatóság ma az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI). Ennek fő feladatai a következőkben foglalhatók össze:

• országos állattenyésztési adatbank létrehozása, fenntartása (működtetése),

• az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakítása,

• teljesítményvizsgálatok végzése, illetve végeztetése,

• irányítja a régi, védett fajták fenntartását,

• végzi az állami tulajdonú apaállat-gazdálkodást,

• ellenőrzi a tenyésztő szervezetek szakmai tevékenységét, a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalát, illetve kivitelét,

• fajták, hibridek minősítését végzi, illetve végezteti,

• engedélyezi a mesterséges termékenyítő, embrióátültető, baromfi- és méhkeltető állomások üzemelését,

• hitelesíti a törzskönyvezés, teljesítményvizsgálatok eredményeit.

A tenyésztőszervezetek az állattenyésztés szervezési feladatainak keretében tenyésztési programot dolgoznak ki és hajtanak végre valamely állatpopuláció (fajta, hibrid, keresztezési konstrukció stb.) vonatkozásában. E szervezetek végzik a törzskönyvezést, a tenyésztési hatóság (OMMI) esetenkénti megbízása alapján a teljesítményvizsgálatokat is. Hatósági engedély birtokában a tenyészállat, illetve a szaporítóanyag forgalmazásával is foglalkozhatnak.

Szerződéses kapcsolatot létesíthetnek a mesterséges termékenyítő és embrióátültető állomásokkal. A tenyésztőszervezetek ma lehetnek: tenyésztőegyesületek vagy -szövetségek, illetve tenyésztési vállalkozások.