Ugrás a tartalomhoz

Általános állattenyésztés

Bodó Imre, Dinnyés András , Farkasné Bali Papp Ágnes, Fésüs László, Hidas András, Holló István, Horvainé Szabó Mária, Komlósi István, Kovács András, Lengyel Attila, Mihók Sándor , Nagy Nándor, Polgár J. Péter, Szabó Ferenc , Szabóné Willin Erzsébet, Tőzsér János

Mezőgazda Kiadó

Takarmányozás, takarmánytermesztés

Takarmányozás, takarmánytermesztés

Az eddig elmondottakkal összhangban azért tekinthetjük a takarmányozást a technológia egyik legfontosabb elemének, mert gyakran ez az, amely objektív vagy szubjektív okból „minimumban van”.

A téma fontosságát aláhúzza az a tény, hogy a takarmányozástant az egyetemeken önálló tantárgyként tanítják. Ezért itt csupán néhány a technológiához kapcsolódó fontos megjegyzés következik.

• Fontos, hogy a takarmánytermesztés az állattenyésztéssel egy kézben legyen. Szerencsétlen megoldás, ha a takarmánytermő terület más tulajdonában van. Nagygazdaságban is azt tekinthetjük jó megoldásnak, ha a takarmánytermesztés (tömegtakarmány, gyep) az állattenyésztő hatáskörében van. Ez azonban csak abban az esetben lehet hasznos megoldás, ha az állattenyésztés megfelelő eszközökkel, gépekkel is szabadon rendelkezik feladatainak a teljesítésére. Ennek a jelentősége a takarmányozás technikájától függően elsősorban a tömegtakarmányt fogyasztó állatok esetében nagy. Az abrakfogyasztó állatok esetében ez esetenként nem oldható meg.

• Az állattenyésztés számára a nagy gondot sokszor a takarmány minősége jelenti. Döntő fontosságú, hogy a takarmányokat a minőségüknek és a valóban elfogyasztott mennyiség alapján, („az állatok szájánál kell a megetetett takarmányt mérni és nem a készletkönyvben”…), valós takarmányértékkel számításuk a napi takarmányadag összeállításakor. A takarmány értékét is minősége alapján vegyük figyelembe a gazdaságossági számítások során. Vásárolt takarmány esetében természetesen a valóságos költségekkel kell számolni.

• Az etetés a legfontosabb pillanat a tenyésztő napi munkájában. Ekkor lehet megfigyelni az állatok viselkedését, egészségi állapotát. Erre vonatkozik igazán a mondás: „a gazda szeme hizlalja a marhát”.

• A takarmányokat be kell osztani, a kevésbé jót a kevésbé kényes állatcsoporttal kell megetetni. Természetesen a bármely oknál fogva „egészségre káros” takarmányt semmi körülmények közt sem szabad felhasználni!