Ugrás a tartalomhoz

Általános állattenyésztés

Bodó Imre, Dinnyés András , Farkasné Bali Papp Ágnes, Fésüs László, Hidas András, Holló István, Horvainé Szabó Mária, Komlósi István, Kovács András, Lengyel Attila, Mihók Sándor , Nagy Nándor, Polgár J. Péter, Szabó Ferenc , Szabóné Willin Erzsébet, Tőzsér János

Mezőgazda Kiadó

Gazdaságossági számítások

Gazdaságossági számítások

A gazdaságossági számításokat, amelyeket az üzemen belül végzünk, két csoportra oszthatjuk:

• előkalkuláció és

• utókalkuláció.

Az első keretébe tartoznak az állományváltozási és termelési tervek és a hozzájuk kapcsolódó költségterv, pénzügyi terv. Nem nélkülözhetők, mert év közben ennek alapján követni lehet a létszám és a termelés alakulását, és ha kell, a szükséges intézkedéseket meg lehet tenni. Az utókalkuláció év (illetve „tárgyidőszak”) végén adja meg az eredményeket naturális mutatókban és forintban, ez tulajdonképpen a „mérleg”, illetve zárszámadás része. Az előkalkuláció a kis létszámú állatok tenyésztői számára is fontos, az utókalkuláció ugyancsak, hiszen ebből derül ki, hogy végeredményben milyen jövedelmet ért el a tenyésztő vagy mennyibe került a kedvtelésből tartott állatok tartása a gazdának. A számítások lényegét az állattartónak és az állattenyésztő szakembernek egyaránt ismernie kell, mert ezek alapján lehet a munka eredményességét megítélni. Megtörténhet, hogy az adminisztratív vagy csupán közgazdasági képzettséggel rendelkező szakember helytelen számítás folytán elmarasztaló eredményt hoz, ha a szakemberek nem értenek hozzá, vagy nem követik a számítások menetét illetve nem képesek arra, hogy a kiszámított eredményeket szakmai tudásukra támaszkodva értékeljék és elemezzék. Másfelől a pénzügyi eredmények meghatározók a szakmai cselekvés tekintetében is. Például a selejtezés és utánpótlás beállításának mértékét befolyásolhatja az az árkülönbözet, amely a kiselejtezett tenyészállatok vágó-ára és a helyükbe állított utánpótlás értékesítési ára között jelentkezik. Ezeknek számviteli részletei azonban már nem tartoznak az állattenyésztéstan tárgykörébe.