Ugrás a tartalomhoz

Általános állattenyésztés

Bodó Imre, Dinnyés András , Farkasné Bali Papp Ágnes, Fésüs László, Hidas András, Holló István, Horvainé Szabó Mária, Komlósi István, Kovács András, Lengyel Attila, Mihók Sándor , Nagy Nándor, Polgár J. Péter, Szabó Ferenc , Szabóné Willin Erzsébet, Tőzsér János

Mezőgazda Kiadó

Szervezetek és intézmények

Szervezetek és intézmények

A géntartalékok védelmével és átmentésével több nemzetközi szervezet foglalkozik. Tevékenységük néhány esetben a vadon élő állatokra is kiterjed, sőt több közülük elsősorban ezen a területen dolgozik:

Néhány példa:

Food and Az Egyesült Nemzetek

Agricultural Élelmezési és Mezőgazdasági

Organization of U.N. Szervezete

United Egyesült

Nations Nemzetek

Educational Nevelési

Scientific and Tudományos

Cultural Kulturális

Organization Szervezete

United Egyesült

Nations Nemzetek

Environment Környezeti

Program Programja

World Világ

Wildlife Vadvédelmi

Found Alap

International Nemzetközi

Union for the Egyesület a

Conservation of Természet és Természeti

Nature and Natural Resources Források Megőrzésére

Ezek a szervezetek, első helyen a FAO, foglalkoznak a háziállatok értékes géntartalékainak feltárásával és megőrzésével, elsősorban a fejlődő országokban. Programok készülnek a háziállatfajták legfontosabb tulajdonságainak számítógépes nyilvántartására, a fajták elkülönítésére és az értékes állományok fenntartására a világszervezetek pénzügyi támogatásával.

Európában is egyre inkább foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Van ország, ahol társadalmi alapon tartják fenn a kis létszámra csökkent háziállatfajtákat (Anglia), van, ahol állami központi vezetéssel (Franciaország) és van már példa regionális összefogásra is (Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia, Izland). A DAGENE (Danubian Countries Alliance for Conservation of Genetic Resources in Animal Species) a Dunai Országok Szövetsége, magyar kezdeményezésre jött létre.

Az európai országok tevékenységét ezen a területen is az Európai Állattenyésztők

Szövetsége (FEZ = Féderation Européenne de Zootechnie, EAAP = European Association for Animal Production) fogja össze. Időközönként kiadja (a FAO-hoz hasonlóan) a veszélyeztetett háziállatfajták katalógusát.

Magyarországon az OMMI, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet a felelős a régi (helytelen, de elterjedt szóval „őshonos”) háziállatfajták és törzsek fenntartásáért. A gyakorlati munkában pedig a tenyésztőegyesületeké a feladat.