Ugrás a tartalomhoz

Általános állattenyésztés

Bodó Imre, Dinnyés András , Farkasné Bali Papp Ágnes, Fésüs László, Hidas András, Holló István, Horvainé Szabó Mária, Komlósi István, Kovács András, Lengyel Attila, Mihók Sándor , Nagy Nándor, Polgár J. Péter, Szabó Ferenc , Szabóné Willin Erzsébet, Tőzsér János

Mezőgazda Kiadó

24. fejezet - Ajánlott irodalom

24. fejezet - Ajánlott irodalom

ALBRIGHT, J. L., ARAVE, C. W. (1997):The Behaviour of Cattle. CAB International

ALDERSON, L. H. D. (1989): The chance to survive. A.H. Jolly and Barber LTD. Rugby Warwickshire

AUDIOT, A. (1995): Races d’hier pour l’élevage de demain. INRA Paris

BARASH, D. P. (1977): Sociobiology and Behavior, Elsevier North-Holland, New York

BATTAGLIA, R. A. (2001): Handbook of Livestock Management. Prentice-Hall International, Upper Saddle River, New Jersey

BECZE J. (1981): A nőivarú állatok szaporodásbiológiája. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

BECZE J. (1983): A hímivarú állatok szaporodásbiológiája. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

BECZE J. (1987): Kérdések és válaszok a szaporodásbiológia gyakorlatából. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

BÍRÓ I. – ZSILINSZKY, L. (1996): Egyed Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer a szarvasmarha-tenyésztésben. OMMI, Budapest

BODÓ I. (1990): Általános állattenyésztés. Jegyzet, Budapest

BODÓ I., – Takács E. (1996): Alkalmazott genetika (Általános állattenyésztés). Jegyzet. Állatorvostudományi Egyetem Budapest

BODÓ I. (szerk.) (2000): Eleven örökség. Régi magyar háziállatok. AGROINFORM Kiadó és Nyomda Kft. Budapest

BONNES, G. (1986): Amélioration génétique des animaux d’élevage. Foucher éd., Paris

BOURDON, R. M. (2000): Understanding Animal Breeding. Prentice-Hall International. Upper Saddle River, New Jersey

BÖKÖNYI S. (1968): Data on Iron Age horses of Central and Eastern Europe. Bull. Am. Sch. Prehist. Res. Cambridge, MA

BÖKÖNYI S. (1969): Archaeological problems and methods of recognizing animal domestication. In: P.J. Ucko and G. W. Dimbleby (Editors), The Domestication and Exploitation of Plants and Animals. Duckworth, London

BREM, G. (2003): A gazdasági állatok küllemi bírálata. Mezőgazda Kiadó, Budapest

CZAKÓ J. (1974): Gazdasági állatok viselkedése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

CSÁNYI V. (1994): Etológia. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest

CSUKÁS Z. (1952): Általános állattenyésztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

DAMRON, W. S. (2000): Introduction to Animal Science. Prentice-Hall International, Upper Saddle River, New Jersey

DOHY J. (1979): Állattenyésztési genetika. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

DOHY J. (1989): Az állattenyésztés genetikai alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest

DOHY J., – GERGÁTZ E. (1998): Biotechnológiai lehetőségek az állattenyésztésben. „Biotechnológia: lépéstartás Európával.” Szerkesztő: GLATZ F. II. fejezet. 69–117. Kiadó: MTA, Budapest

DOHY J. (1999): Genetika állattenyésztőknek. Mezőgazda Kiadó, Budapest

DUDUK V. (szerk.) (1995): Állategészségtan, Mezőgazda Kiadó, Budapest

ÉBER E. (1961): A magyar állattenyésztés fejlődése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest EWING, S. A. –LAY IR., D. C. – BORELL, E. (1999): Farm animal well-being. Prentice Hall, Inc. FAO/UNEP (2000): World Watch List for Domestic Animal Diversity, Roma

FÉSÜS L. – KOMLÓSI I. – VARGA L. – ZSOLNAI A. (2000): Molekuláris genetikai módszerek alkalmazása az állattenyésztésben, AGROINFORM Kiadó és Nyomda Kft., Budapest

FÉSÜS L. (1984): Újabb genetikai és biotechnikai módszerek az állattenyésztésben. Mezőgazdasági kiadó, Budapest

FRASER, A. F. (1985): Ethology of Farm Animals, Elsevier, Amsterdam

FRIES, R. – RUVINSKY, A. (ed.) (1999): The Genetics of Cattle, CAB International, Wallingford, UK GERE T. (1996): Állattenyésztés. Alapismeretek. Mezőgazda kiadó, Budapest

GERE T. – CSÁNYI V. (2001): Gazdasági állatok viselkedése I. Általános etológia. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest

GERE T. (2003): Gazdasági állatok viselkedése II. A szarvasmarha viselkedése. Szaktudás Kiadóház HANKÓ B. (1943): Magyar háziállataink, Kincsestár, 49. sz., Magyar Szemle Társaság, Budapest HANKÓ B. (1940): Ő si magyar háziállataink. Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara, Debrecen

HANKÓ B. (1954): A magyar háziállatok története ősidőktől máig. Budapest

HÁMORI D. (1974): Háziállatok öröklődőalkati hibái és betegségei. Akadémiai Kiadó, Budapest

HEINRICH I. (1966): Versenyképes gazdálkodás. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

HORN A. (1955): Általános állattenyésztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

HORN A. (szerk.) (1971): Állattenyésztési enciklopédia 1., 2., 3. köt. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

HORN A. (szerk.)(1976): Állattenyésztés 1., 2., 3. kötet. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

HORN P. (szerk.) (1995): Állattenyésztés 1.,2.,3.köt. Mezőgazda Kiadó. Budapest

HUSVÉTH F. (szerk.) (2000): A gazdasági állatok élettana az anatómia alapjaival. Mezőgazda Kiadó, Budapest

IVÁNCSICS J. – GAÁL K. (1988): Populációgenetikai mérőszámok példatára. Mosonmagyaróvár KISS I. (szerk.) (1983): Állattartási technológiák és az etológia. DATE egyetemi jegyzet, Debrecen KNOBIL, E. (1999): Encyclopedia of Reproduction. Academic Press, San Diego

KOVÁCS F. (1980): Állathigiénia Mezőgazdasági Kiadó Budapest

KRÄUSSLICH, H. (1994): Tierzüchtungslehre. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart

LE ROY, H. L. (1971): Matematiques et Génétique. Institut Technique de l’Élevage Bovin

MATOLCSI J. (1975): A háziállatok eredete. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest MATOLCSI J. (1982): Állattartás őseink korában. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest MOHAY J. (1986): Genetikai kislexikon. Natura, Budapest

NAGY N. (szerk.) (1996): Az állattenyésztés alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest

NICHOLAS, F. W. (1996): Introduction to Veterinary Genetics. Oxford University Press, Oxford

OMMI (1992): Szabályzat a lótörzskönyvezés végrehajtásához. Lovas Szövetség, belsőkiadvány, Budapest

OMMI (1996): Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer. OMMI Sokszorosító Üzem, Budapest

OMMI (2001): Lóinform, Lótenyésztési Információs Rendszer. Ló ENAR. OMMI sokszorosító üzem, Budapest

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény

Az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

PAPP Z. (szerk.) (1995): Klinikai Genetika. Golden Book Kiadó, Budapest

PHILLIPS, C. – PIGGINS, D. (1992): Farm animals and the environment. C.A.B. International, Wallingford, UK

PIRCHNER, F. (1968): Populációgenetika az állattenyésztésben. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

RIDLEY, M. (2002): Génjeink. Akkord Kiadó, Budapest

RIEGER, D. (1996): Embryo biotechnology. Agri-food research in Ontario

ROLLIN, B. E. (1995): Farm animal welfare. Iowa State University Press, Ames SAMBRAUS, H. H. (1994): Gefährdete Nutztierrassen. Ulmer. Stuttgart, München SCHANDL J. (1948): Általános állattenyésztéstan. Pátria, Budapest

SCHMIDT J. (szerk.) (1993): Takarmányozástan. Mezőgazda Kiadó, Budapest SCHMIDT J. (szerk.) (2003): A takarmányozás alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest SELYE J. (1978): Életünk és a stressz. Akadémiai Kiadó, Budapest

SIMON, D. L., – BUCHENAUER, D. (1993): Genetic diversity of European livestock breeds EAAP Publication No 66. Hannover

SUTKA J. (1980): Citogenetika. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

SZABÓ F. (szerk.) (1998): Húsmarhatenyésztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest

SZABÓ F. (szerk.) (1997): Bevezetés az állattenyésztési ismeretekbe. Keszthelyi Akadémia Alapítvány, Keszthely

SZAKÁLY S. (1991): Tejgazdaságtan. Egyetemi jegyzet, Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Pécs

SZIGETI J. (1959): A háziállatok korszerű szelekciója. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

TAYLOR, R. E. – FIELD, T. G. (2001): Scientific Farm Animal Production. Prentice-Hall International, Upper Saddle River, New Jersey

VÁRNAGY L. (szerk.) (2002): Állategészség-védelem. Mezőgazda Kiadó, Budapest

WEBSTER, J. (1999): Animal welfare. Blackwell Science Ltd., Oxford

ZÖLDÁG L. (2004): A háziállatok öröklődő betegségei. Mezőgazda Kiadó, Budapest

INTERBULL (1992): Sire evaluation procedures for non-production, growth and beef production traits practised in various countries, Bulletin, 6. Uppsala