Ugrás a tartalomhoz

Általános állattenyésztés

Bodó Imre, Dinnyés András , Farkasné Bali Papp Ágnes, Fésüs László, Hidas András, Holló István, Horvainé Szabó Mária, Komlósi István, Kovács András, Lengyel Attila, Mihók Sándor , Nagy Nándor, Polgár J. Péter, Szabó Ferenc , Szabóné Willin Erzsébet, Tőzsér János

Mezőgazda Kiadó

Előszó

Előszó

Az állattenyésztés az emberiség egyik ősi mestersége, a mezőgazdaság kiemelkedően fontos területe napjainkban is, és minden bizonnyal a jövőben is az lesz. Az állati eredetű élelmiszerek (tej, hús, tojás stb.) a táplálkozásban nélkülözhetetlenek, és fontosak az állatok egyéb termékei (pl. a gyapjú, a bőr) is. A fejlett agrárgazdaságú országokban a mezőgazdaság termelési értékének több mint 50%-át az állattenyésztés, és a hozzá kapcsolódó élelmiszer és egyéb feldolgozóipar adja. Emiatt az állattenyésztési ismeretek oktatása az agrárszakember képzésben mind tartalmában, mind óraszámában és kredit értékében rendkívül nagy jelentőségű.

Az állattenyésztéstan ismeretanyaga a gazdasági állatok háziasítása óta folyamatosan bővült, gyarapodott. Az elődeink által felhalmozott tapasztalatokra épülő állattenyésztés minden korban igyekezett alkalmazni és hasznosítani a kapcsolódó tudományok legújabb eredményeit és módszereit, ami hihetetlennek tűnő változást, fejlődést eredményezett a gazdasági állataink genetikai képességében, termelésében. Korábban a populációgenetikai módszerek alkalmazása és a mesterséges termékenyítés elterjedése hozott látványos előrelépést, napjainkban pedig a molekuláris genetikai és a biotechnológiai eljárások hasznosítása ígér újabb lehetőségeket a természeti erőforrásokat ésszerűen hasznosító, fenntartható állattenyésztés számára.

A tantárgy két főrésze az általános tenyésztési törvényszerűségeket összefoglaló, tenyésztésbiológiai szemléletet adó általános állattenyésztéstan, és az egyes állatfajok (szarvasmarha, ló, juh, sertés, baromfi stb.) speciális tenyésztési, tartási, hasznosítási kérdéseit tárgyaló részletes állattenyésztéstan. Az utóbbi oktatásához korszerűhazai tankönyvek („Állattenyésztés I., II., III.” kötet; szerk. Horn Péter, Mezőgazda Kiadó Budapest, 1995) állnak rendelkezésre.

A hazai, általános állattenyésztés-tani témájú könyvek közül sokáig a Horn Artúr akadémikus munkája nyomán 1955-ben született „Általános állattenyésztés” volt a meghatározó. Később, a szintén Horn Artúr által szerkesztett háromkötetes „Állattenyésztési enciklopédia”, amelynek első kiadása 1959-ben, az ötödik 1971-ben jelent meg, majd az 1976-ban kiadott „Állattenyésztés” első kötetében szereplő általános állattenyésztés-tani rész szolgálta a felsőoktatást. Húsz évvel később, 1996-ban Nagy Nándor szerkesztésében látott napvilágot „Az állattenyésztés alapjai”, amely az agrár-felsőoktatás elfogadott tankönyveként segítette a szakemberképzést. Azóta a tudományterület fejlődött, ismeretanyaga szinte minden téren bővült, és változott az agrár-felsőoktatási intézmények feladata, oktatási programja, hallgatóinak előtanulmányi ismerete is. Mindez újabb tankönyv elkészítését tette szükségessé.

A jelen tankönyvet eredetileg hárman szerkesztettük volna, de dr. Iváncsics János professzor úr váratlan halála, dr. Nagy Nándor professzor úr megromlott egészségi állapota megakadályozta, hogy ők a szerkesztésben és a könyvírásban részt vegyenek. Szerzőink között foglalt volna helyet a kiváló tan- és szakkönyvíró, dr. Dohy János akadémikus úr is, aki sajnos, halála miatt kimaradt.

Tankönyvünk sok szerzőmunkája, emiatt nyelvezetében, stílusában, bizonyos kérdéskörök tárgyalásában nem teljesen egységes. Ez azonban – remélhetőleg – nem rontja a könyv tanulhatóságát. Ugyanakkor nagy öröm, hogy az egyes fejezetek megírására és a teljes anyag lektorálására munkatársainkat a hazai felsőoktatás és kutatás kiváló, tekintélyes állattenyésztő szakemberei közül sikerült megnyerni. Személyük biztosíték arra, hogy tankönyvünk a mai kornak, és a jövőnek is megfelelő ismereteket tartalmazza, és megalapozza a részletes állattenyésztéstan elsajátítását.

A szerkesztő ezúton fejezi ki háláját és köszönetét a szerzőknek, a lektoroknak, a kiadó munkatársainak, és mindazoknak, akik e könyv elkészítéséhez és megjelenéséhez önzetlenül hozzájárultak.

Keszthely, 2004. május

Dr. Szabó Ferenc

egyetemi tanár, az MTA Doktora