Ugrás a tartalomhoz

Gazdasági állatok anatómiájának és élettanának alapjai

Bárdos László – Husvéth Ferenc – Kovács Melinda

Mezőgazda Kiadó

1.2. Az állati test tájékai

1.2. Az állati test tájékai

Nevezéktan (nómenklatúra), irányok jelölése a testen

Az állati testrészek viszonyát a testhelyzettől függetlenül, síkok által kijelölt, irányt jelölő kifejezésekkel írjuk le. Ezen szakkifejezéseket (terminus technicus)F. G. J. Henle, göttingeni anatómus foglalta rendszerbe.

A gerincoszlopon át fektetett fő vagy közép (median) sík a testet két, hasonló félre osztja. Ennek párhuzamos eltolásával képzett paramedian, más néven sagittalis síkok, valamint a median síkra a tér másik két dimenziójában fektetett horizontalis és transversalis síkok azok, amik kijelölik az irányokat (1.2.1. ábra). Ezek a képzeletbeli metszések nemcsak a törzsön, hanem a fejen és a végtagokon is végrehajthatók. Az utóbbi testrészeken éppen a megkülönböztetés és/vagy esetleges félreértések elkerülése érdekében a kijelölt irányok neve módosul. Ezeket az irányszavakat az 1.2.1. táblázat foglalja össze.

1.2.1. ábra - A testet felosztó síkok és az általuk kijelölt irányok Síkok: 1. fő (median) sík, 2. vízszintes (horizontalis) sík, 3. haránt (transversalis) sík. Irányok:4. fej felőli (cranialis), 5. farok felőli (caudalis), 6. hátfelé (dorsalis), 7. hasfelé (ventralis), 8. kifelé (lateralis), 9. befelé (medialis)

kepek/1-2-1_G-allatok.png


1.2.1. táblázat - A fősíkok által kijelölt irányok a különböző testrészeken

Testrész

Sík

median

horizontalis

transversalis

Törzs

kifelé (lateralis)

hát felőli (dorsalis)

fej felőli (cranialis)

befelé (medialis)

has felőli (ventralis)

farok felé (caudalis)

Fej

kifelé (temporalis)

felfelé (maxillaris)

száj felé (oralis)

befelé (nasalis)

lefelé (mandibularis)

tarkó felé (aboralis)

Mellső végtag

kifelé (ulnaris)

törzs felőli (proximalis)

előretekintő (dorsalis)

befelé (radialis)

törzstől távoli (distalis)

tenyér felé (palmaris)

Hátulsó végtag

kifelé (fibularis)

törzs felőli (proximalis)

előretekintő (dorsalis)

befelé (tibialis)

törzstől távoli (distalis)

talp felé (plantaris)


Az állati test tájékai

Gazdasági emlősállataink teste fejre (caput), nyakra (collum), törzsre (truncus), végtagokra (membri) és farokra (cauda) tagolható. Ezeken a nagyobb testrészeken testtájakat (regio), néhány nagyobb tájon belül tájékokat (subregio) lehet megkülönböztetni. A testtájékok helyeződésének, határainak pontos ismerete, valamint az irányulásokkal való helyes meghatározásuk fontos az állatok leírásánál (pl. küllemi leírás, törzskönyvezés), egyedi azonosításánál (pl. adásvétel). A szakszerű morfológiai megjelölés helyes alkalmazása akár igazságügyi esetekben is lényeges lehet! A mindennapi gyakorlatban bizonyos tájékok különös figyelmet érdemelhetnek.

A fej és a test tájékait az 1.2.2., és a 1.2.3.ábra szemlélteti.

1.2.2. ábra - A fej tájékai 1. tarkótájék, 2. fejtetői tájék, 3–4. halántéktájék, 3. fültájék, 4. vakszemtájék, 5. homloktájék, 6. szemgödri tájék, 7. szemgödör alatti tájék, 8–12. az orr tájékai, 8. orrháti tájék, 9. az orr oldalsó tájéka, 10. orr-ajki tájék, 11. rágóizomtájék, 12. az állkapocsízület tájéka, 13–14. a pofa tájékai, 13. állcsonti rész, 14. állkapcsi rész, 15–17. a száj tájékai, 15. a felső ajak tájéka, 16. az alsó ajak tájéka, 17. szájrés, 18. állkapocs ágai közötti tájék, 19. fültőmirigy tájéka, 20. garattájék, 21. gégetájék, 22. a légzacskó vetülete

kepek/1-2-2_G-allatok.png


1.2.3. ábra - A törzs és a végtagok tájékai A nyak tájékai: 23. a nyak felső tájéka (E: sörény), 24. a nyak oldalsó tájéka, 25. torkolati barázda, 26. a nyak alsó tájéka (B: lebernyeg).A mellkas tájékai: 27. lapocka előtti tájék, 28. a hát/csigolyák/ tájéka, 29. martájék, 30. bordatájék, 31. lapockatájék, 32. szívtájék, 33. bordaív, 34. szügytájék; 35. szegycsonti tájék. A has tájékai: 36–38. előhasi tájék, 36. borda alatti tájék; 37. a lapátosporc tájéka, 38. ágyéktájék, 39–41. középhasi tájék, 39. a has oldalsó tájéka, 40. horpasz- vagy éhgödri tájék; 41. köldöktájék. 42–43. utóhasi tájék, 42. lágyéktájék, 43. haskorci redő, 44. kereszttájék, 45. fartájék, 46. a külső csípőszöglet tájéka, 47. a végbélnyílás tájéka, 48. faroktájék.A mellső végtag tájékai: a) lapockatájék, b) válltájék, c) kartájék, d) könyöktájék, e) alkartájék, f) mellső lábtőtájék, g) mellső lábközéptájék, h–j) ujjak tájéka, h) csüdízület, i) pártaízület, j) E: pata-, B, O és S: csülök-, C: karomtájék. A hátulsó végtag tájékai: k) csípőízületi tájék, l) combtájék, m) térdtájék, n) szártájék, o) hátulsó lábtőtájék, p) hátulsó lábközéptájék, r–t) ujjak tájéka, r) csüdízület, s) pártaízület,t) E: pata-, B, O és S: csülök-, C: karomtájék, u) az ülőgumó tájéka

kepek/1-2-3_G-allatok.png


A fajokat latin nevük kezdőbetűi jelölik: E (ló: equus), B (szarvasmarha: bos), O (juh: ovis), S (sertés: sus), C (kutya: canis).