Ugrás a tartalomhoz

Gyümölcsfaiskola - A gyümölcsfák szaporításának elmélete és gyakorlata

Hrotkó Károly

Mezőgazda Kiadó

Gyümölcsfaiskolai termesztés

Gyümölcsfaiskolai termesztés

Andor D. 1977. Faiskolák gépesítése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Andor D.–Jáky A.–Mezei G. 1978. Kézbenoltás a gyümölcsfaiskolában. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Andrásy I.–Farkas K. 1988. Kertészeti növények fonálféreg kártevői. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Bach I.–Bakos J.–Gőcze L.–Munkácsi J.–Nagy Á.–Paksi E.–Szarka Á.–Vajdáné K. A.–Visnyei K. 1998. A gyümölcsfaiskolai ültetvényanyag-termesztés tíz éve. OMMI kiadványa, Budapest

Bach I.–Szőnyegi S. 1996. A szaporítóanyag certifikáció rendszere és követelményei. OMMI kiadványa, Budapest

Bakó G. 1932. Növényvédelem 3: 41–44, 51–52.

Balás G.–Sáringer Gy. 1982. Kertészet kártevők. Akadémiai Kiadó, Budapest

Balázs K.–Vajna L. 1971. Bogyósgyümölcsűek védelme. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Basak, A.–Bubán, T. and Kolodziejczak, P. 1993. BA as a branching agent for young apple trees in nursery and orchards. Acta Hort. 329: 201–203.

Basak, A.–Kolodziejczak, P.–Bubán, T. and Úrfiné, F. É. 1994. BA as a branching agent of young apple trees. Horticultural Science 26(2): 46–49.

Basak, A.–Soczek, Z. 1986. The influence of Promalin on branching of one-year-old apple nursery trees. Acta Hort. 179: 279–280.

Bánhegyi J. and tsai 1985. Magyarország mikroszkópikus gombáinak határozókönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest

Bene Gy.–Körtvély A. 1981. Kertészet és Szőlészet, 30. 43:4–5.

Bene Gy.–Körtvély A. 1983. Őszibarack oltványok téli tárolása, Gyümölcs-Inform, 2:57–59. Budapest

Benedek L. 1989. Málna sarjcsemete nevelése. Kézirat

Bereczki M. 1866. Gyümölcsészeti Vázlatok. I. kötet. Második kiadás, Arad

Bondor A.–Gál J. 1976. Erdészeti szaporítóanyag-termelés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Börner, H. 1960. The Botanical Review, 26. 393–424.

Bubán T.–Vásárhelyi E.–Úrfiné F. É. 1990. Use of feathering agent in young fruit trees. 23rd Int. Hort. Congr. Firenze, Abstracts 1:390.

Eke I. 1990. /a Kertészet és Szőlészet 39. 39:14.

Eke I. 1990. /b Kertészet és Szőlészet 39. 40:16.

Eke I.–Gál T. 1975. Növényvédelem 11. 9: 405–407.

Eke I.–Gál T. 1977. Növényvédelem 13. 12: 533–537.

Elekes A. 1987. Gyümölcs-Inform. 9. 3: 116–118.

Elfving, D. C. 1985. Comparison of cytokinin and apical dominance inhibiting growth regulators for lateral branch induction in nursery and orchard apple trees. J. Hort. Sci. 6:447–454.

Erdős Z. 1984. Csonthéjas magtermő alanyfajták termékenyülése. Doktori értekezés. Kertészeti Egyetem, Budapest. Kézirat

Erler, R. 1985. Der Außenhandel mit Baumschulpflanzen innerhalb der EG. Dt. Baumsch. 37. 152–153.

Éles Z.–Hunyadi M. 1988. A hazai törzsültetvény-rendszer kialakulása, jelenlegi helyzete és a továbbfejlesztés lehetőségei. Faiskolai és Alanykutatási Tudományos Tanácskozás, 58–69 pp. KÉE Kiadványa, Budapest

Faivre-Amiot, A. 1983. Agrobacterium radiobacter K 48 strain and its use for the biological control of crown-gall. 3° Colloque sur la Recherche Fruitiere Bordeaux. 225–234.

Gara I. 1988. A gyümölcsfaoltványok értékesítése a KERTFORG taggazdaságaiban. Szóbeli közlés

Gäumann, E. 1964. Die Pilze. Birkhäuser Verlag, Basel und Stuttgart, 541. p.

Glits M. 1967. XVII. Növényvédelmi Tud. Ért. Budapest 1: 207–209.

Györök L. 1975. Növényvédelem 11 (8): 363–365.

Gysi, Ch. 1992. Nährstoff-Bilanz in Baumschulen – eine Umfrage in der Praxis. Dt. Baumsch. 44. 321–323.

Harmat L.–Kajati I. 1968. NövényvédeleM. 4. 4:165–173.

Heinrichs, F. 1991. a Der Außenhandel der EG-Länder mit Baumschulpflanzen im Jahr 1989. Baumschulpraxis. 21. 188–200.

Heinrichs, F. 1991. b Der Außenhandel der EG-Länder mit Baumschulpflanzen im Jahr 1990. Baumschulpraxis. 21. 392–394.

Heinrichs, F. 1993. Der Außenhandel Europas mit Baumschulgehölzen im Jahr 1991. Dt. Baumsch. 45. 178–179.

Heuser, W. 1988. Hilltop Nurseries. Szóbeli közlés

Horváth B. 1979. A RATH csemetekerti gépsor vizsgálata. ERTI-EFE Gépesítési információ. Budapest. 27 pp.

Horváth B. 1980. A Rath csemetekerti gépek üzemeltetése. Erdészeti Tudományos Intézet kiadványa. Budapest

Horváth B.–Varga Sz. 1981. A szabadföldi szaporítóanyag-termelés gépesítésének fejlesztése. Agrártudományi Közlemények 40. 430–433.

Horváth B.–Varga Sz. 1982. A DHV–15 típusú nagymagvető gép és alkalmazása. Agrártudományi közlemények. 41. 108–110.

Horváth B. 1984. A csemetekerti gépek üzemeltetésének fejlesztése. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények. 1–2. 77–82.

Horváth B. 1997. ALV–1 ágyásalávágó. Gépesítési információ, 5. Soproni Egyetem kiadványa 16 pp.

Horváth B.–Matáncsi J. 1998. Erdészeti csemetekertek gépesítésének számítógéppel segített tervezése. Lippay János–Vass Károly Nemzetközi Tudományos Ülésszak kiadványa, KÉE, Budapest. 248–249.

Howard, B. H. 1987. Propagation. in Rom, R. C. – Carlson, R. F.: Rootstocks for fruit crops. John Wiley & Sons, New York. pp. 29–77.

Hrotkó K. 1982. Sajmeggy alanyklónok szaporítása zölddugványozással. Kertgazdaság 4:45–50.

Hrotkó K. 1983. A faiskolai termékek tárolása és a tárolás néhány szervezési kérdése. Tudomány és Mezőgazdaság, Budapest, 5:52–56.

Hrotkó K. 1985. A sajmeggy (Cerasus mahaleb /L. / Mill. ) klónok virágzási ideje. Kertészeti Egyetem Közleményei, 1983, Budapest. 47:23–21.

Hrotkó K. 1985. Gyümölcstermesztés I. Faiskolai termesztés. Egyetemi jegyzet. Kertészeti Egyetem, Termesztési Kar, Budapest

Hrotkó K. 1986. Sajmeggy (Cerasus mahaleb /L. / Mill. ) klónok termékenyülése. Kertészeti Egyetem Közleményei, 1984. Budapest, 48:87–93.

Hrotkó K. 1987. A fajtaazonos magtermelés feltételei a gyümölcsfaalanyoknál. Kertészeti Egyetem Közleményei. 1986. 50:145–153.

Hrotkó K. 1989. Leáldozik a zsebimportnak. (Szabályozás a szaporítóanyag termesztésben. ) Kertészet és Szőlészet. 44:22.

Hrotkó K. 1995. A gyümölcstermesztés fejlesztése Kína Shaanxi tartományában. Új Kertgazdaság 1(4). 94–97.

Hrotkó K.–Bitter G.–Lebocka B. 1990. Sajmeggy dugvány törzsültetvények kialakítása és metszése. Lippay János Tudományos Ülésszak előadásai. Kertészeti- és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest. 246–247.

Hrotkó K.–Holczbauer Zs. 1988. Sajmeggy fajták magvainak kelése és a csemete minősége. Kertészeti- és Élelmiszeripari Egyetem Közleményei. 1987. 51/1:159–167.

Hrotkó K.–Magyar L.–Bubán T.–Úrfiné F. É. 1995. A Paturyl 10 WSC hatása alma és cseresznyeoltványok növekedésére és másodlagos elágazódására a faiskolában. Új Kertgazdaság 1(3). 1–10.

Hrotkó K.–Magyar L.–Bubán T.–Úrfiné F. É. 1996. Improved feathering on one-year-old ’Idared’ apple trees in the nursery. Horticult. Science 28. (1–2): 29–34.

Hrotkó, K.–Magyar, L.–Bubán, T. 1996. Effect of Benzyladenine Application on One-year-old ’Idared’ Apple Trees in the Nursery. Horticult. Science 28. (3–4): 49–53.

Hrotkó, K.–Magyar, L.–Bubán T. 1997. Improved Feathering by Benzyladenine Application on One-year-old ’Idared’ Apple Trees in the Nursery. Acta Hort. 451. 673–678.

Hrotkó K.–Magyar L.–Bubán T. 1997. Egyéves ’Idared’ oltványok koronásodásának elősegítése a faiskolában. Új Kertgazdaság, 3(1): 13–19.

Hrotkó, K.–Magyar, L.–Yao, C.–Rónay, Z. 1997. Effect of repeated BA applications on feathering of apple nursery trees. Acta Hort. 463. 169–176.

Hrotkó, K.–Magyar, L.–Yao, C.–Rónay, Z. 1997. Effect of repeated BA (benzyladenine) application on feathering of ’Idared’ apple nursery trees. Horticult. Science 29. (3–4). 46–51.

Hrotkó, K.–Magyar, L.–Yao, C.–Rónay, Z. 1997. Effect of BA (benzyladenine) concentration in repeated applications on feathering of ’Egri piros’ apple nursery trees. Horticult. Science 29. (3–4). 40–45.

Hrotkó K.–Mukred, A. K. 1989. A szemzési mód hatása az oltványnevelés kihozatali arányaira és az oltványok minőségére. Kertgazdaság 21(2). 13–19.

Hunyadi M. 1989. Kertészet és Szőlészet 38.

Husz B. 1939. Magyar Gyümölcs 6 (5). 142.

Husz B. 1941. A beteg növény és gyógyítása. Budapest, Kir. M. Természettudományi Társulat kiadása

Jaumień, F. 1998. Wpływ Arbolinu 036 SL i maści Arbolin PA na rozgałęzianie okulantów jabłoni w latach 1995 i 1997. XXXVII Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, Skierniewice, 25–30.

Jaumień, F.–Czarnecki, B.–Mitrut, T.–Poniedziałek, W. 1993. Very similar effects of a mixture of GA3 and of GA4 + 7 and BA on branching of some apple cultivars in nursery. Acta Hort. 329. 35–42.

Jáky A. 1976. Almaoltványok előállítása kézbenoltással. Kertgazdaság 8(2). 39–46.

Jáky A. 1977. Közbeoltott almaoltvány előállítása. Kertgazdaság 9(1). 35–42.

Jenser G. 1957. A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve 21:11–20.

Jenser G. 1969. Üzemi gyümölcsösök növényvédelme, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Jenser G. 1974. Gyümölcsfák védelme. mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Jenser G. 1981. Kertészet és Szőlészet 30.,38.,2.

Jenser G. 1984. Gyümölcsfák védelme, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Jenser G. 1985. Kertészet és Szőlészet 34. (34). 5.

Jenser G. 1987. Gyümölcs-Inform. 9/3/119–120.

Jenser G. 1988/a. Kertészet és Szőlészet 37. (23). 8.

Jenser G. 1988/b. Kertészet és Szőlészet 37(33). 8.

Jenser G.–Kovács G.–Magyar K.–Véghelyi K. 1977. A gyümölcsösök újratelepítésének növényvédelmi problémái. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Jenser G.–Magyar K.–Véghelyi K. 1987. Kertészet és Szőlészet 36. (44)8.

Jenser G.–Simon I. 1980. Növényvédelem 16. 1:14–17.

Jenser G.–Véghelyi K. 1976. Növényvédelem. In Gyuró F.: Körte. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Jeszenszky Á. 1932. Növényvédelem 2:26.

Józsa M. 1987. A díszfaiskolai termesztés műszaki és technológiai fejlesztése. Kandidátusi értekezés. Magyar Tudományos Akadémia (kézirat)

Kaszonyi S. 1955. Növénytermelés 4(4). 337–350.

Kecskés M. 1976. Xenogén anyagok mikroorganizmusok és magasabbrendű növények közötti kölcsönhatások talajbiológiai értékelése. Budapest, Doktori értekezés tézisei

Kollányi L. 1999. A málna szaporítása. in Papp J. és Porpáczy A. (szerk): Szamóca, málna. Mezőgazda Kiadó. 156–158.

Kölber M.–Németh M.–Szőnyegi S. 1996. Módszertan a gyümölcs, szőlő, és bogyósgyümölcsű szaporítóanyagok vírusmentességének megállapítására, illetve hatósági ellenőrzésére. in Bach és Szőnyegi: A szaporítóanyag certifikáció rendszere és követelményei. OMMI kiadványa, Budapest. 28–89.

Körtvély A. 1970. Növényvédelem 6. 8: 358–361.

Krüssmann, G. 1978. Die Baumschule. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg

Larsen, F. E.–Fritts, R. 1986. Chemical defoliation of tree fruit nursery stock with CuEDTA. HortScience, 21(2). 281.

Leistikow, D. 1992. Stickstoff bedarfsgerecht düngen. Dt. Baumsch. 44(6). 286–287.

Macdonald, B. 1989. Practical woody plant propagation for nursery growers. B. T. Batsford Ltd. London

Magyar K. 1982. Kertészet és Szőlészet 31 (25). 2–3.

Magyar K. 1987. Gyümölcs-InforM. 9(3). 109–112.

Magyar K. 1992. Kertészet és Szőlészet 41. 6. 22–23.

Máthé J. 1932. Harc a vértetű ellen. Növényvédelem 8. 1:11–14.

MÉM (1988/a): A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 4/1988. (IV. 26. ) MÉM rendelete a növény-és állatfajták állami minősítéséről. Magyar Közlöny 17: 425–441.

MÉM (1988/b): A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 5/1988. (IV. 26. ) MÉM rendelete a növényvédelemről szóló 1988. évi 2. törvényerejű rendelet végrehajtásáról. Magyar Közlöny 17: 441–490.

MÉM (1990/a): A megkülönböztetett jelzésű veszélyes károsítók jegyzékének közzététele. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő 4:118–120.

MÉM (1990/b): A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 6/1990. (III. 31. ) MÉM rendelete a vetőmagról és egyéb növényi szaporítóanyagokról. Magyar Közlöny 29:610–615.

Mészáros Z. 1984. Lepkék. In Jenser G.: Gyümölcsfák védelme. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Mezei G. 1974. Serkentőszerek hatása őszibarack fajhibridek zölddugványainak gyökeresedésére. Kísérletügyi Közlemények. Kertészet, LXVI/C 1–3. 13–22.

Mezei G. 1983. Új szaporítási eljárások hazánkban. Gyümölcs-InforM V. évf. 2: 55–56.

Mezei G. 1985. Alma- és szilvaoltványok gyorsított nevelése konténerben. Kertgazdaság 17(4). 19–22.

MNK 1988. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1988. évi 2. törvényerejű rendelet a növényvédelemről. Magyar Közlöny 5: 123–125.

Móczár B. 1991. Kertészet és Szőlészet 40. 36:2.

Molnár J.–Magyar J.–Petrányi I. 1984. Vegyszeres gyomirtási vizsgálatok gyümölcsfaiskolában. Növényvédelem 20(11). 517–522.

Mukred, A. K.–Hrotkó K.–Tőkei L. 1990. Az alanyfajta és az időjárás hatása az alma alvószemzések őszi kihajtására. Kertgazdaság, Budapest XXII. 6:15–21.

Mukred, A. K.–Hrotkó K. 1988. Almaalany-fajták hajtásdugványainak gyökeresedése. Faiskolai és alanykutatási Tudományos Tanácskozás, 1988. 05. 25.: 36–42. KÉE Kiadványai, Budapest

Nagy P. 1980. Szilva klónalanyok kajszi számára. Szőlő- és gyümölcstermesztés, 37–45.

Nagy P.–Mezei G.–Lantos A. 1992. Új hazai fajhibrid őszibarack klónalanyok. A „Lippay János” Tudományos Ülésszak előadásai. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kiadványa, Budapest. 216–219.

Németh M. 1979. Gyümölcsfák vírusos, mikoplazmás és rickettsiás betegségei. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Németh M. 1991/a. Növényvédelem 27. 8: 368–372.

Németh M. 1991/b. Kertészet és Szőlészet 40. 34: 15–16.

Németh M. 1991/c. Növényorvoslás a kertészetben, Budapest 12: 75–89.

Németh M. 1991. Módszertan a gyümölcsfa szaporítóanyagok vírusmentességének bioteszteléssel történő megállapítására, illetőleg hatósági ellenőrzésére, a FM 8003/1991 rendelkezése, FM É. 15. sz.

Németh M. 1992. Gyümölcsvirológiai kutatások és a vírusmentes gyümölcsfa szaporítóanyag előállítása. Kertgazdaság 24(6). 75–93.

Németh M. et al 1978. A gyümölcs, szőlő, és bogyósgyümölcsű szaporítóanyagok vírusmentességét megőrző növényvédelmi technológiai előírások (kézirat), a MÉM NAK kiadványa

Nyéki J. 1980. Gyümölcsfajták virágzásbiológiája és termékenyülése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Nyujtó F. 1962. Hozzászólás „A faiskolai szaporítóanyag biztosításának lehetőségei” című előadáshoz. MAE Kertészeti és Szőlészeti Társaság 2: 19–21.

Otto, G.–Winkler, H.–Szabó, K. 1993. Zum Stand der Erkentnisse über die Ursache der Bodenmüdigkeit bei einigen Rosaceen-Arten. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem 289. 11–25.

Papp L. 1985. Vegyszeres gyomirtás a gyümölcsfaiskolában. Kertészet és Szőlészet 22:5.

Parry, M. S. 1974. Depth of planting and anchorage of apple trees. J. Hort. Sci. 49: 349–354.

Porpáczyné, A. 1991. Módszertan a bogyósgyümölcsű szaporítóanyagok vírusmentességének bioteszteléssel történő megállapítására, illetőleg hatósági ellenőrzésére a FM 8003/1991 rendelkezése, FM É. 15. sz.

Popenoe, J.–Barritt, B. H. 1988. Branch induction by growth regulators and leaf removal in ’Delicious’ apple nursery stock. HortScience 23(5): 859–862.

Probocskai E. (1969): Faiskola. Második átdolgozott kiadás, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Probocskai E. 1983. A szemzéshely magasságának hatása az almaoltványokra. Gyümölcs-Inform 2: 50–51.

Quinlan, J. D. 1980. Recent developments in the chemical control of tree growth. Acta Hort. 114:144–151.

Reichart G. 1958. Gyümölcseink rovarellenségei. In: Ubrizsy G., Reichart G.: Termesztett növényeinek védelme. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Rozsnyay Zs. 1988. Kertészet és Szőlészet 37. 33:9.

Rozsnyay Zs.–Klement Z. 1981. Kertészet és Szőlészet 30. 30:3.

Savory, B. M. 1966. Specific Replant Diseases. Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham Royal, Bucks

Sebők I-né 1979. Gyümölcs-InforM. 4: 133–135.

Smith, N. G.–Rogers, W. S. 1962. Higher budding of apple rootstocks. Rep. E. Malling Res. Stn. for 1960, pp. 49–51.

Surányi D.–Nyujtó F.–Szabó Zs. 1991. Szuperelit csonthéjas alanymagvak csírázóképessége és értékelésük. Kertgazdaság 23(6). 26–42.

Surányi D.–Szabó Zs. 1992. Alma- és körtealany-fajták magvainak életképessége. Kertgazdaság 24(5). 31–39.

Sz. K. 1982. Népszabadság, XI. évf. 304. sz. 1982. XII. 29.

Szabó M. 1980a. Az almaoltvány termesztési technológiák költségösszefüggései és jövedelmezősége. Doktori értekezés. Kertészeti Egyetem, Budapest. Kézirat

Szabó M. 1980b. A magcsemete termesztés költségei. Kertgazdaság 12(6). 29–36.

Szabó M. 1984. Myrobalan klónalanyok pára alatti szaporításának költségösszefüggései. Kertgazdaság 16(3). 47–50.

Szilágyi K. 1999. A szamóca szaporítása, a telepítési anyag jellemzése. in Papp J. és Porpáczy A. (szerk. ) Szamóca, málna. 55–61.

Tatarinov, A. N.–Zuev, V. F. 1984. Pitomnyik plodovüh i jagodnüh kultur. Rosszelhozizdat, Moszkva

Tóth B., Tóth J.–Vajna L. 1978. Növényvédelem 1978. 14. 6:257–262.

Tóth D. 1981. Kertészet és Szőlészet 30. 29:2.

Tóth K. 1984. Az oltványnevelés hatása az őszibarack oltványok minőségére. Diplomaterv, KÉE Kertészeti Kar, Budapest, kézirat

Véghelyi K. 1976. Kertészet és Szőlészet 25. 38:4.

Véghelyi K. 1984. Kertészet és Szőlészet 33. 43:8.

Véghelyi K. 1985. Root rot fungi on apricot in Hungary. Acta Horticulturae 192:217–225.

Véghelyi K. 1988. Kertészet és Szőlészet 37. 47:17.

Véghelyi K. 1989a. Kertészet és Szőlészet 38. 1:6–7.

Véghelyi K. 1989b. Kertészet és Szőlészet 38. 48:7.

Véghelyi K. 1989c. Kertészet és Szőlészet 38. 49:8.

Véghelyi K. 1990. Kertészet és Szőlészet 39. 2:17.

Véghelyi K. 1992. A gyümölcsfák gyermekbetegségei. Faiskolák és fiatal gyümölcsösök növényvédelme. Mezőgazda Kiadó, Budapest

Webster, A. D. 1980. Dwarfing rootstocks for plums and cherries. Acta Hortic. 114:201–207.

Wegmüller, H. P. 1992. Die Düngung in der Baumschule. in Düngung und Bewässerung im Obst-, Wein- und Gartenbau. Gysi und Reist, Landwirtschaft Schweiz

Wertheim, S. J. 1993. The effect of hormones in the nursery. Annual Report for 1992 of Res. Stn. for Fruit Growing, Wilhelminadorp, 78–82.

Wertheim, S. J.–de Groene, J. M. 1994. Fruit-tree nursery Research. Annual Report for 1994 of Res. Stn. for Fruit Growing, Wilhelminadorp

Wertheim, S. J.–Estabrooks, E. N. 1994. Effect of repeated sprays of 6-benzyladenine on the formation of sylleptic shoots in apple in fruit tree nursery. Scientia Horticulturae 60. 31–39.

Westcott, C 1960. Plant disease handbook. D. Van Nostrand Company

Zwet, T.–van der-Keil, H. L. 1979. Fire blight. Agriculture handbook Nr. 510. United States Department of Agriculture

45/1998. (VI. 16. ) FM rendelet a növényfajták állami elismeréséről szóló 88/1997. (XI. 28. ) FM, valamint a szőlő, komló, gyümölcs- és dísznövény szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról szóló 90/1997. (XI. 28. ) FM rendelet módosításáról. Magyar Közlöny, 1998.

1996. évi CXXXI. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról. Magyar Közlöny, 120. 7397–7403.

90/1997. (XI. 28. ) FM rendelet a szőlő, komló, gyümölcs- és dísznövény szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról, Magyar Közlöny, 105.

88/1997. (XI. 28. ) FM rendelet a növényfajták állami elismeréséről. Magyar Közlöny, 105. 7422–7448.