Ugrás a tartalomhoz

Kertészeti növénykórtan

Glits Márton, Folk Győző

Mezőgazda Kiadó

9. fejezet - Idegen szavak magyarázata

9. fejezet - Idegen szavak magyarázata

A vastagon szedett, álló betűs szavak a nemzetséget vagy a rendszertani egységet,

a vékonyan szedett, álló betűs szavak a kórokozók szerveit és egyéb szakmai kifejezéseket, a dőlt betűs szavak a kórokozók fajjelzőjét jelölik.

ang. = angol; á. é. = átvitt értelemben;

fr. = francia; gör. = görög; lat. = latin

acervulusz – acervulus (lat.) halmaz

Actinomycetalesactinis (gör.) sugár, myketes (gör.) gombák

adunca (lat.) – horgas, kampós

agglutináció – agglutio (lat.) tapad, ragaszt

agresszivitás – aggressio (lat.) támadás

Agrobacterium agrus (lat.) talaj, bakterion (gör.) pálca. Az elnevezés a talajban lévő növényrészeken károsító pálcika alakú baktériumokra utal

akropetális – akron (gör.) csúcs, petalon (gör.) levél

albida (lat.)– fehéres, fehérlő

albinizmus – albus (lat.) fehér

Albugoalbus (lat.) fehér, geniculum (lat.) csomó

Alternaria alternus (lat.) váltakozó, egymást váltó. Az elnevezés a láncban lefűződő konídiumokra utal

alternata (lat.) – váltakozó, egymást váltó

amfitrih – amphitrich (gör.) amphi mindkét oldalon, trich szőrszál, fonal

amylovora amylum (gör.) keményítő, – vorus (lat.) felfaló

anamorf anamorph (gör.) ana hasonló, valaminek megfelelő, morphé alak

annellokonídium – annelloconidium (gör.) annulus gyűrű, conis por

anterídium antheridium (gör.) antheros virágzó, eides alak

antraknózis anthracnosis (gör.) anthrakos kelevény, nosos betegség

apatogén – apathogen (gör.) a nem, pathogen betegséget okozó

apikális – apicalis (lat.) csúcsi

Apiognomonia apex (lat.) csúcs, gnomon (gör.) kiterjedéssel rendelkező test. Az elnevezés a hosszú osztiólumú peritéciumra utal

aplanospóra aplanospora (gör.) aplanetes mozgó, sporos mag, csíra

apotécium apothecium (lat.) apotheke (gör.) raktár, csűr, edény: apo fedetlen, theke tok

appendiculatus (lat.) –függelékkel, kiegészítéssel ellátott

applanata (lat.) – ellaposodott

appozíciós zóna – apponere (lat.) hozzáilleszteni, zona (lat.) öv

appresszórium appressorium (lat.) ad -hoz, -hez, presso préselni, tapadni

arborescens arbor (lat.) fa, escens -szerű

arboricola arbor (lat.) fa, -cola valamin élő

Armillariella armilla (lat.) gyűrű, -la (lat.) kicsi(nyítő). Az elnevezés a kalapon körbefutó színgyűrűkre utal

artrokonídium arthroconidium (gör.) arthron tag, rész, conis por

Ascochyta askos (gör.) zsák, tömlő, chytos (gör.) kiönteni. Az elnevezés a piknídiumra és az abból kiáramló piknokonídiumokra utal

Ascomycetes – askos (gör.) zsák, tömlő, myketes (gör.) gombák

Aspergillus aspergo(lat.) hint, beszennyez. Az elnevezés a szétszóródó konídiumokra utal aszkospóra – ascospora (gör.) askos zsák, tömlő, sporos mag, csíra

aszkosztróma – ascostroma (gör.) askos zsák, tömlő, stroma párna

aszkusz – ascus: askos (gör.) zsák, tömlő

atramentarium atramentum (lat.) tinta, á. é.lilás elszíneződés

atrih atrich (gör.) a nem, trich szőrszál, fonal

autoecikus – autoaecicus (gör.) autos saját, oikos otthon

axonopodis (lat.)– az Axonopus scoparius dél-amerikai fűfaj nevéből származik

bakteriofág bacteriophag (gör.) bakterion pálca, phagein enni

baktérium – baktirion (gör.) pálca

basicola basis (gör.) alap, á. é. gyökér, -cola (lat.) lakó

Basidiomycetes basidion (gör.) kis oszlop, myketes gombák

bazális – basalis (lat.) talapzati

bazidiospóra – basidiospora (gör. ) basidion kis oszlop, sporos mag, csíra

bazipetális – basis (gör.) alap, petalon (gör.) levél

bicornis (lat.) – kétszarvú, kétágú

biotróf biotroph (gör.) bios élet, trophé táplálkozás

blasztokonídium – blastoconidium (gör.) blastos bimbó, sarj, conis por

Blumeriella – a nemzetséget S. Blumer svájci mikológusról nevezték el

botrioblasztokonídium – botryoblastoconidium (gör.) botryos fürt, blastos bimbó, sarj, conis por

Botryosphaeriabotrys (gör.) fürt, sphaira (gör.) gömb. Az elnevezés az aszkuszokban fürtszerűen elhelyezkedő aszkospórákra, illetve a peritécium alakjára utal

Botryotinia botrys (gör.) fürt. Az elnevezés a nemzetség anamorf alakjára, a konídiumtartó fürtszerű formájára utal

Botrytisbotrys (gör.) fürt. Az elnevezés a konídiumtartó fürtszerű formájára utal

brachys (gör.) – rövid

brunnea (lat.) – sötétbarna

Burkholderia – a nemzetséget W. H. Burkholder bakteriológusról nevezték el

cambivora cambium (lat.) osztódó szövet, -vorus (lat.) evő

candidus (lat.) – fehér

carpophila karpos (gör.) gyümölcs, philos (gör.) kedvelő

cassiicola cassis (lat.) üres, vmitől megfosztott, -colus (lat.) lakó

castaneicolum Castanea (lat. ) gesztenye, -colus (lat.) lakó

Ceratocystis keratos (gör.) szarv, kystis (gör.) hólyag, zacskó. Az elnevezés a peritécium különleges alakjára utal

Cercosporakerkos (gör.) farok, sporos (gör.) mag, csíra. Az elnevezés a konídium alakjára utal

chrysosperma chrysos (gör.) arany, á. é. sárga, sperma (gör.) mag, á. é. konídium, -cid (lat.) -ölő

cilium (lat.) – szempilla, á. é. fonalas képződmény a konídiumon

cincta (lat.) – övezett, körülvett

cinctum (lat.) – övezett, körülvett

cinerea (lat.) – hamuszürke

cinerescens (lat.)szürkévé váló

cinnamoni cinnamoneus (lat.) fahéjbarna

cirkulativ – circulatio (lat.) körforgás

ciszta – kystis (gör.) hólyag, zacskó

Cladosporium klados (gör.) ág, sporos (gör.) mag, csíra. Az elnevezés a konídiumtartó alakjára utal

clandestina (lat.) – rejtett, alattomos

Clavibacter clavatus (lat.) bunkó, bakterion (gör.) pálca. Az elnevezés a baktérium bunkószerű, pálcika alakjára utal

Coelomycetes koilos (gör.) üreg, mykes (gör.) gomba, á. é. üreges termőtestet (piknídiumot és acervuluszt) képző gombák

Coleosporium coleos (gör.) hüvely, tok, sporos (gör.) mag, csíra. Az elnevezés a kéregszerű teleutopusztulára utal

Colletotrichum collis (lat.) halom, trich (gör.) szőrszál, fonal. Az elnevezés az acervuluszra és a benne levő szetára utal

communis (lat.) – közönséges, általános

conglutinans (lat.) – összeenyvező. Az elnevezés a szállítószövetekben okozott elváltozásra utal

Coniellaconis (gör.) por, -ellus (lat.) -szerű. Az elnevezés a piknokonídiumokra utal

Coniothyriumkonis (gör.) por, thyros (gör.)pajzs

Corynesporacoryne (gör.) bunkó, sporos (gör.) mag, csíra, á. é. konídium

cönocitikus – coenocyticus (gör.) koinos közös, kytos üres tér

Cronartium crossos (gör.) daganat, hólyag. Az elnevezés a duzzanat formájában jelentkező spermogóniumokra és ecidiumokra utal

Cryptodiaporthe kryptos (gör.) rejtett, dia (lat.) kettő, porta (lat.) kapu. Az elnevezés a sztrómában elhelyezkedő két, egymás mellett lévő peritéciumra utal

cryptogaea kryptos (gör.) rejtett, -gaia (gör.) talaj

cubensis (lat.)Kubából származó

culmorum culmus (lat.) kalász

Cumminsiella – a nemzetséget Cummins mikológusról nevezték el

Curtobacterium curtus (lat.) kurta, rövid, baktirion (gör.) pálca. Az elnevezés a baktérium rövid pálcika alakjára utal

Cylindrocarpon cylindrus (lat.) henger, fonál, karpos (gör.) termés. Az elnevezés a henger alakú makrokonídiumokra utal

Cylindrosporium cylindrus (lat.) henger, fonál, sporos (gör.) mag, csíra, á. é. konídium. Az elnevezés a konídium alakjára utal

cystotricha kystis (gör.) hólyag, zacskó, trich (gör.) szőrszál, fonál

Cytosporacytos (gör.) üreg, sporos (gör.) mag, csíra, á. é. konídium. Az elnevezés a sztrómában lévő sok „üregre”, vagyis piknídiumra utal

Cytosporina ld. Cytospora

csilló – cieo (lat.) mozgat

Dematophora dematium (lat.) sötét színű, phoros (gör.) tartani, hordozni. Az elnevezés a korémiumra utal

Dendrophoma dendron (gör.) fa, phos (gör.) hólyag. Az elnevezés az elágazó konídiumtartóra és a piknídium alakjára utal

destructor (lat.)tönkretevő

Deuteromycetesdeuteros (gör.) ötödik, myketes (gör.) gombák

Didymella didymos (gör.) kettős, -la (lat.) kicsi(nyítő). Az elnevezés a kis, kétsejtű aszkospórára utal

Diplocarpon diploos (gör.) kettő, dupla, carpos (gör.) termés, gyümölcs. Az elnevezés a kétsejtű aszkospórára utal

Diplodiadiploos (gör.) kettős, dupla. Az elnevezés a kétsejtű konídiumra utal

Diplodina diploos (gör.) kettős, dupla. Az elnevezés a kétsejtű konídiumra utal

discolor (lat.) – különböző színű

Discosporium dyscos(gör.) lapos korong, sporos (gör.) mag, csíra

diszpozíció dispositio (lat.) hajlam, kitettség

diszpozíciós parazita – dispositio (lat.) kitettség, parasitos (gör.) élősködő

dolipórus doliporus: dolium (lat.) hordó, poros (gör.) kis lyuk

Drepanopeziza drepanon (gör.) sarló, peziza (gör.) aljzat, talapzat. Az elnevezés a nemzetség anamorf alakjára, a konídiumok alakjára utal

Drechslera – a nemzetséget C. Drechsler mikológusról nevezték el

echinulatum echinus (gör.) sün, á. é. tüskézettség

ecidiospóra – aecidiospora (gör.) aikia seb, sporos mag, csíra

ekvatoriális – aequatorialis (lat.) egyenlítői

enáció – enatio (lat.) kinövés

endémia – endemia (gör.) helyhez kötöttség

endobioticum endo (lat.) belső, bios (gör.) élet

endofita – endophyta: endo (lat.) belső, phyton (gör.) növény

endogena endo (lat.) belső, genous (gör.) keletkező

Endophyllum endo(lat.) belső, phyllon (gör.) levél

Entomosporium entomos (gör.) rovar, sporos mag, csíra, á. é.konídium. Az elnevezés a konídium alakjára utal

epidémia epidemia (gör.–lat.) járvány, ragály

epifita epiphyta (gör.) epi fölül, phyton növény

eradikatív – e- (lat.) nélküli, radix (lat.) gyökér, á. é. gyökerestől kitép, kipusztít

Erwinia – a nemzetséget Erwin F. Smith bakteriológusról nevezték el

Erysiphe erysiphelas (gör.) felületen jelentkező betegség

erythrostoma erythrainos (gör.) vöröses, stoma (gör.) légzőnyílás

etioláció – etioler (fr.) sápadtság

etiológia – aitia (gör.) ok, logos (gör.) tan, tudomány

Eumycotina eu(gör.) valódi, mykes (gör.) gomba

excipulum – ex (lat.) külső, capio (lat.) megfog

exoaszkusz – exoascus (gör.) exo külső, ascos zsák, tömlő

Exobasidium exo(gör.) külső, basidion (gör.) kis oszlop

expansum (lat.) – szétterjedő

fakultatív parazita – facultas (lat.) alkalom, parasitos (gör.) élősködő

faszciáció – fastiatio: fascis (lat.) köteg, nyaláb

fenofázis phaenophasis (gör.) phanein mutatni, felismerni, phasis szakasz

fenotípus phaenotypus (gör.–lat.) phanein mutatni, felismerni, typus alak, kép, á. é.jól látható külső bélyegekben mutatkozó eltérés

fialokonidium – phialoconidium (gör.) phialid kis palack, conis por

fibrillium (lat.) – rostocska

fitoalexin phytoalexin (gör.) phyton növény, alexin kisegítő anyag

fitobakteriológia phytobacteriologia (gör.) phyton növény, bacteriologia baktériumtan

fitomikológia phytomycologia (gör.–lat.) phyton növény, mycologia gombatan

fitoncid – phyto (gör.) növény, -cid (lat.) -ölő

fitopatológia – phytopathologia (gör.) phyton növény, pathologia betegségtan

fitoplazma phytoplasma (gör.–lat.) phyton növény, plasma plazma

fitoplazmológia phytoplasmologia (gör.) phyton növény, plasmologia plazmatan

fitovirológia phytovirologia (gör.) phyton növény, virologia vírustan

flaccidum flacceo (lat.) fonnyad

flagellum (lat.) – korbács, ostor

flexibilis – flexus (lat.) meghajlított, görbe

forma szpeciálisz – forma specialis (lat.) speciális forma

fructigena fructus (lat.) gyümölcs, genous (gör.) keletkező

fructigenum ld. fructigena

fruktifikáció fructificatio (lat.) gyümölcs-, termésképzés, á. é. szaporítóképlet-képzés

fuliginea fuligo (lat.) korom

fulvum (lat.) – barnás

Fusarium fusus (lat.) orsó. Az elnevezés a makrokonídium alakjára utal

Fusicladium fuscus (lat.) sötétbarna, klados (gör.) ág. Az elnevezés a konídiumtartó színére utal

Gaeumannomyces – a nemzetséget E. Gäumann svájci mikológusról nevezték el. Mykes (gör.) gomba

galligena galla (lat.) gubacs, genous (gör.) keletkező

Gloeodes – gloioo (gör.) tapadós, nyúlós. Az elnevezés a piknídium felületi elhelyezkedésére utal

Gloeosporium gloioo (gör.) tapadós, nyúlós, sporos (gör.) mag, csíra, á. é. konídium. Az elnevezés a nagy tömegű konídium állagára utal.

Gnomonia gnomon(gör.) kiterjedéssel rendelkező test. Az elnevezés a peritéciumra utal.

gracile (lat.) – karcsú

Graphiola grapheidion (gör.) íróvessző. Az elnevezés a teliospórákat létrehozó merev hífákra utal

griseola (lat.) – szürke

Gymnoconia gymnos (gör.) csupasz, sima, konos (gör.) kúp. Az elnevezés a teleutopusztula felületére és alakjára utal

Gymnosporangium gymnos(gör.) csupasz, sporos (gör.) mag, csíra, aggeion (gör.) tartó, tartály

hausztórium haustorium (lat.) szívóka

Helicobasidium helix (lat.) csiga, á. é. csigavonal, basidion (gör.) kis oszlop. Az elnevezés a görbült bazídiumra utal

helikális – helix (lat.) csiga, á. é. csigavonal

Helminthosporium helminthos(gör.) féreg, sporos (gör.) mag, csíra, á. é.konídium. Az elnevezés a konídiumtartó alakjára utal

heteroecikus – heteroaecicus (gör.) heteros eltérő, különböző, oikos (gör.)otthon

himeniumhymenium (gör.) réteg

himeniofor hymeniophor (gör.) hymen réteg, phoros tartó

hiperplázia – hyperplasia (gör.) hyper túlzott, plasia képződmény

hiperszenzitív – hypersensitiv (gör.-lat.) hyper túlzott, sensibilitas érzékenység

hipertrófia hypertrophia (gör.) hyper túlzott, trophe táplálkozás

hipoplázia hypoplasia (gör.) hypo csökkent, plasia képződmény

hipotrófia hypotrophia (gör.) hypo csökkent, trophe táplálkozás

hirsutum (lat.) – bozontos, borostás

hisztogén demarkáció – histogen (gör.) szöveti eredetű, demarcatio (lat.) elhatárolás

holokarp – holocarp (gör.) holos egész, carpos gyümölcs, termés

ikterusz – ikterios (gör.) sárgaság

imperfekt – imperfect (lat.) befejezetlen

inaequalis (lat.) – egyenetlen

indikátor – indicator (lat.) megjelölő

indukál – induco (lat.) előidéz

infekció – infectio (lat.) fertőzés

infestans (lat.) –veszedelmessé váló

inkluzió inclusio (lat.) zárvány

inkubáció – incubatio (lat.) elfekvés, á. é. lappangás

ilicis ic (kelta) csúcs, á. é. tüskés

inokuláció inoculatio (lat.) beoltás

inokulum – inoculum (lat.) beoltott anyag

intercelluláris intercellularis (lat.) inter között, cella sejt

intracelluláris intracellularis (lat.) intra valamin belül, cella sejt

intumeszcencia – intumescentia (lat.) daganat, duzzanat

invázió – invasio (lat.) behatolás, bejutás

izoplanogaméta – isoplanogameta (gör.) izo azonos, alakilag megegyező, planetes mozgó, gametes ivarsejt

jaapii – O. Jaap kutatóról nevezték el

juvenilitás iuvenilitas (lat.) fiatalság

Kabatiella a nemzetséget Kabat cseh mikológusról nevezték el

kapszula – capsula (lat.) kis tok

karantén quarante (fr.) negyven

klamidospóra chlamydospora (gör.) chlamus köpeny, sporos mag, csíra

kleisztotécium – cleistothecium (gör.) kleistos zárt, theke tok

klorózis – chloros (gör.) sárgászöld, sápadt

kolumella – columella (lat.) kis oszlop

komplementer complementer (lat.) kiegészítő

konídium conidium: conis (gör.) por

kontakt – contactus (lat.) érintkezés

kortex – cortex (lat.) héj

kubikális – cubus (gör.-lat.) kocka

Kuechneola a nemzetséget J. Kühn német mikológusról nevezték el

kuratív – curo (lat.) gyógyít

lata (lat.) – széles, terjengős

látens – latens (lat.) rejtett, láthatatlan

Leptosphaeria leptos (gör.) vékony, sphaira (gör.) gömb. Az elnevezés a gömb alakú, vékony falú pszeudotéciumra utal

leptostyla leptos (gör.) vékony, stylos (gör.) oszlop, nyél

Leptothyrium leptos(gör.) vékony, thyros (gör.) pajzs. Az elnevezés a piknídiumra utal

letális dózis letalis (lat.) halálos, dosis (lat.) adag

Leucostomaleukos (gör.) fehér, stoma (gör.) száj. Az elnevezés a peritéciumok osztiolumára utal

leucotricha leukos (gör.) fehér, trich szőrszál, fonal

Leveillula – anemzetséget J. H. Léveillé francia mikológusról nevezték el

lézió laesio (lat.) sérülés

Libertella – a nemzetséget Libert mikológusról nevezték el

licenc – licet (lat.) szabad

ligulicola ligula (lat.) nyelv, á. é. nyelves virág, -cola (lat.) lakó

lineolatus lineo (lat.) egyenes vonalba igazítani, latus (lat.) széles, terjengős

linhartriana – a fajt Linhart György mikológusról nevezték el

lofotrich – lophotrich (gör.) lophos pamacs, trich szőrszál, fonal

lokoszisztémikus – locus (lat.) hely, system (gör.) rendszer

lomaszóma – lomasoma (gör.) loma széle valaminek, soma test, á. é.sejtfal mentén elhelyezkedő test

luteus (lat.) – aranysárga, á. é. sárgulás

Macrophominamacros (gör.) nagy, phos (gör.) hólyag. Az elnevezés a piknídiumokra utal macularis ld. maculatum

maculatum (lat.) – foltos, beszennyezett

maculiformis macula (lat.) folt, forma (lat.) alak

magnusiana – a fajt P. W. Magnus mikológusról nevezték el

malorum ld. Malus

Malus (lat.) – alma

Marssonina – anemzetséget Marsson botanikusról nevezték el

medulla (lat.) – valaminek a belseje, velő

Melampsora melas (gör.) fekete, psora (gör.) pattanás. Az elnevezés a fekete, varszerű teleutopusztulára utal

mellea mella (lat.) mézes víz

microsora mikros (gör.) kicsi, soros (gör.) halom, á. é. telep

Microsphaeramikros (gör.) kicsi, sphaira (gör.) gömb. Az elnevezés a kleisztotécium méretére utal

Microstroma mikros (gör.) kicsi, stroma (gör.) párna. Az elnevezés a konídiumtartóra vonatkozik

minor (lat.) – kicsi

mirabilissima (lat.) –legcsodálatosabb, legkülönösebb

Monília monile (gör.) nyaklánc. Az elnevezés a konídiumláncra vonatkozik

Monilinia monile (gör.) nyaklánc. Az elnevezés az anamorf alakra, a konídiumláncra utal moniliforme monile (lat.) nyaklánc, formis (lat.) forma

monofág monophag (gör.) mono egy, phagein enni

monotrih – monotrich (gör.) mono egy, trich szőrszál, fonal

mors uvae mors (lat.) halál, uva (lat.) bogyó, á. é. bogyópusztulás

mucronatum (lat.) – tőrrel ellátott

mutila (lat.) – csonka

Mycosphaerellamykes (gör.) gomba, sphaeria (gör.) gömb, -la (lat.) kicsi(nyítő). Az elnevezés a kicsi, gömb alakú pszeudotéciumra utal

Myxomycetesmyxa (gör.) nyálka, myketes (gör.) gombák

Myxomycotinamyxa (gör.) nyálka, mykes (gör.) gomba

nanizmus – nanus (lat.) alacsony, törpe

necator (lat.) – elpusztító

necatrix neco (lat.) elpusztít

nekrotróf necrotroph (gör.) necros elhalás, trophe táplálkozás

nekrózis – necros (gör.) elhalás

Nigrosporaniger (lat.) fekete, sporos (gör.) mag, csíra, á. é. konídium. Az elnevezés a konídium színére utal

nigrum (lat.) – fekete

nitens (lat.) –csillogó

niveum (lat.) – hófehér

obligát parazita – obligatus (lat.) kizárólagos, parasitos (gör.) élősködő

obscurans (lat.) – sötétté váló

obtusa (lat.) – tompa végű

oidiopsis – oon (gör.) tojás, -opsis (gör.)-szerű

oidium – oon (gör.) tojás, á. é. konídium

oligofág – oligophag (gör.) oligo kevés, néhány, phagein enni

ontogenetikai diszpozíció ontogenezos (gör.) egyedfejlődés, dispositio (lat.) hajlam, kitettség

oogónium – oogonium (gör.) oon pete, tojás, gone létrehozó

oospóra – oospora (gör.) oon pete, tojás, sporos mag, csíra

Ophiobolus ophis (gör.) kígyó, á. é. hosszú, vékony, bole (gör.) szóródni. Az elnevezés a kiszóródó, fonalszerű aszkospórákra utal

Ophiostomaophis (gör.) kígyó, á. é. hosszú, vékony, stoma (gör.) száj. Az elnevezés a peritécium osztiólumára utal

orbiculare (lat.) – kerek

osztiólum – ostiolum (lat.) kis kapu

Ovulariaovula (lat.) kis tojás. Az elnevezés a konídiumra utal

ovulariopsis – ovula (lat.) kis tojás, á. é. konídium, -opsis (gör.) -szerű

ödéma oedema (gör.) vizenyő, daganat

pallida (lat.) –halvány, sápadt

panasirozottság – panachure (fr.) tarka

pandémia – pandemia (gör.) általános elterjedtség

pannosa (lat.) – nemezes

papilla (lat.) – bimbó

parazita parasitos (gör.) élősködő

parentezóma – parenthesoma (gör.) parentite mellette állók, soma test

patogenezis pathogenezis (gör.) betegségkeletkezés

patogén pathogen (gör.) betegséget okozó

patovarietász – pathovarietas (gör.-lat.) pathos betegség, varietas változat

Penicillium (lat.) – ecset. Az elnevezés a konídiumtartó alakjára utal

peplon – peplus (gör.-lat.) köpeny, palást

perennans (lat.) – évelő, sokáig fennmaradó, tartós

perfekt perfect (lat.) befejezett, teljes

peridium (lat.) –körülhatároló rész

perifízis periphysis (gör.) peri körül, physis képződmény

peritécium perithecium (lat.) peritheke (gör.) sapka: peri körül, theke tok

peritrih peritrich (gör.) peri körül, trich szőrszál, fonál

per os – per (lat.) át, os (lat.) száj

pertotróf – perthothroph (gör.) perthein tönkretesz, elpusztít, trophe táplálkozás

perzisztens – persistens (lat.) megmaradó

Pesotumpes (lat.) láb, á. é. nyél. Az elnevezés a korémiumra utal

Pestalotia – a nemzetséget Pestalozzi természettudósról nevezték el

Phacidiella phakelos (gör.) csomó, -la (lat.) kicsi(nyítő). Az elnevezés az apotéciumképzés jellegére utal

Phacidiopycnis phakelos (gör.) csomó, pyknos (gör.) kövér, tömött. Az elnevezés a piknídiumra és jellegére utal

Phaeoramularia phaeios (gör.) barnás, ramulus (lat.) ágacska. Az elnevezés a rövid, barna konídiumtartóra utal

Phialophora phyalid (gör.) kis palack, phoros (gör.) tartó. Az elnevezés a konídiumtartó jellegzetes végződésére utal

Phloeosporella phoias (gör.) kéreg, var, sporos (gör.) mag, csíra, á. é. konídium, -la (lat.) kicsi(nyítő). Az elnevezés az acervulusz jellegére utal

Phoma phos (gör.) hólyag. Az elnevezés a piknídiumra utal

phomoides (gör.) –hólyaghoz hasonló

Phomopsisphos (gör.) hólyag, -opsis (gör.) -szerű. Az elnevezés a piknídium alakjára utal

Phycomycetes phykos (gör.) alga, moszat, myketes (gör.) gombák

Phyllactinia phyllos (gör.) levél. Az elnevezés a beteg növényrészre utal

Phyllosticta phyllos (gör.) levél, stictos (gör.) pontozott. Az elnevezés a levélen levő pontszerű piknídiumokra utal

Phythium pythein (gör.) rothasztani. Az elnevezés a nemzetségbe tartozó fajok kórképére utal

Phytophthoraphyton (gör.) növény, phtheirein (gör.) elpusztítani. Az elnevezés a nemzetségbe tartozó fajok növényparazita jellegére utal

piknídium – pyknos (gör.) kövér, tömött, á. é. termőtest

pinitorqua pini (lat.) fenyők, torqueo (lat.) á. é. pontosan megvizsgál

Plasmodiophoraplasmodium (gör.) képlékeny plazma, phoros (gör.) hordozó, tartalmazó

plektenhima plectenchyma (gör.) pleko szőni, enchyma betöltés

Plenodomus plenus (lat.) tele, domus (lat.) ház. Az elnevezés a piknídiumra és a piknokonídiumokra utal

pleomorf – pleomorph (gör.) pleon sok, morphe alak

Pleosporapleon (gör.)sok, sporos mag, csíra. Az elnevezés a soksejtű aszkospórákra utal

Podosphaerapodos (gör.) láb, sphaira (gör.) gömb

poliéder – polys (gör.) sok, hedra (gör.) alapvonal

polifág polyphag (gör.) polys sok, phagein enni

polimorf polymorph (gör.) polys sok, morphe alak

politrih – polytrich (gör.) polys sok, trich szőrszál, fonál

Polyporus polys (gör.) sok, poros (gör.) átjárás, lyuk. Az elnevezés a termőtest lyukacsos szerkezetére utal

Polystigma polys (gör.) sok, stigma (lat.) bemélyedő seb. Az elnevezés arra utal, hogy a sztrómán apró rések, a peritécium osztiolumai láthatók

Polystigmina polys (gör.) sok, stigma (gör.) bemélyedő seb. Az elnevezés a sztrómába pontszerűen bemélyedő piknídiumokra utal

pomi ld. pomus

pomigena pomus (lat.) gyümölcsfa, genesis (gör.) keletkezés

pomorum ld. pomus

pomus (lat.) – gyümölcsfa

porokonídium poroconidium (gör.) poros kis lyuk, conis por

pórus – poros (gör. ) kis lyuk

Potebniamyces – a nemzetséget A. A. Potebnja orosz kutatóról nevezték el. Mykes (gör.) gomba

precipitáció praecipio (lat.) magával ragad

prevenció – praeventio (lat.) megelőzés

profilaxis prophylaxis (gör.) megelőzés

propagatív propagatio (lat.) szaporodás

proszórus – prosorus (gör.) pro valamit megelőző, soros csoport, halmaz

protektív – protego (lat.) befed

Pseudomonas pseudo (gör.) ál, nem valódi, monas (gör.) mozgó alak. Az elnevezés arra utal, hogy a nemzetségbe sorolt fajok jellemzői nem egységesek

Pseudopesicula pseudo (gör.) ál, nem valódi, peziza (gör.) aljzat, talpazat, -culus (lat.) kicsi(nyítő)

pszeudoparafízis pseudoparaphysis (gör.) pseudo ál, nem valódi, para mellett, physis képződmény

pszeudotécium pseudothecium (lat.) pseudotheke (gör.) pseudo ál, nem valódi, theke (gör.) tok

Puccinia – a nemzetséget T. Puccini olasz mikológusról nevezték el

punctiformis punctum (lat.) pont, forma (lat.) forma

pusztula – pustula (lat.) bőrhólyag, pattanás á. é. telep

Pyrenochaeta pyren (gör.) mag, á. é.termőtest, -chaetus (gör.) sörtés. Az elnevezés a piknídium jellegére utal

Pyrenophora pyren (gör.) mag, á. é. spóra, phoros (gör.) hordozó, tartalmazó. Jelentése: aszkospórát tartalmazó

radicium radix (lat.) gyökér

radiciperta radix (lat.) gyökér, perditor (lat.) rontó

Ramularia ramulus (lat.) ágacska. Az elnevezés a rövid konídiumtartóra utal

respiráció respiratio (lat.) légzés

rezisztencia – resistentia (lat.) ellenállóság

Rhizoctonia rhiza (gör.) gyökér. Az elnevezés a gyökérszerű micéliumra utal

rhizogenes rhiza (gör.) gyökér, genezos (gör.)keletkezés

Rhizopusrhiza (gör.) gyökér. Jelentése: a sporangiumtartó alján gyökérszerű képlet, azaz rizoid van

Rhodococcus rhodo (gör.) rózsa, rózsavörös, á. é.burjánzás, coccus gömbölyű. Az elnevezés a kórképre és a baktérium alakjára utal

Rhytisma rhytis (gör.) ránc, redő. Az elnevezés a foltból enyhén kiemelkedő tál alakú apotéciumokra utal

rizoid rhizoid (gör.) rhiza gyökér, -oid -szerű

rizomorfa rhizomorpha (gör.) rhiza gyökér, morphe forma

Roesleria – a nemzetséget Rösler osztrák kutatóról nevezték el

roseum (lat.) –rózsaszín

rostrupii – a fajt E. Rostrup mikológusról nevezték el

rubescens (lat.) – pirosodó, vörösödő

rubrum ruber (lat.) vörös

scabies (lat.) – érdesség, rüh, kosz

Schizomycetesshiza (gör.)hasadó, myketes gombák

Sclerotiniascleros (gör.) kemény. Az elnevezés a nemzetségre jellemző szklerócium-képzésre utal

sclerotiorum scleros (gör.) kemény

Septocyta saeptum (lat.) válaszfal, kytos (gör.) sejt. Az elnevezés a konídiumra utal

Septoriasaeptum (lat.) válaszfal. Az elnevezés a harántfallal tagolt konídiumra utal

solitaria (lat.) – elkülönített, egyedülálló

sordida (lat.) – füstös, szennyes, fekete

Sorosporium sorus(gör.) halom, sporos mag, csíra

sparsa (lat.)– foltos, tarka, szétszórt

spermogónium spermogonium (gör.) sperma mag, gone létrehozó

Sphacelomasphacelatus (lat.) megégett. Az elnevezés a tünetre utal

Sphaeropsisspharia (gör.) gömb, -opsis (gör.) -szerű. Az elnevezés a piknídium alakjára utal

Sphaerothecasphaira (gör.) gömb, theke (gör.) tok. Az elnevezés a gömb alakú kleisztotéciumra utal

Spilocaeaspilos (gör.) folt, szennyeződés. Az elnevezés a tünetre utal

sporadikus sporadicus (gör.-lat.) szórványos, esetenkénti

sporangium – sporos (gör.) mag, csíra, aggeion (gör.) tartó, tartály, tok

sporodóhium – sporodochium (gör.) sporos mag, csíra, doche tartály, hordó

squamosa squama (lat.) pikkely. Az elnevezés a tünet helyére, a hagymapikkelylevélre utal

Stereumstereos (gör.) merev, kemény. Az elnevezés a termőtest állagára utal

Stigmina stigma (lat.) sebhely. Az elnevezés a tünetre utal

stipata stype (gör.) pikkely

stolbur stolbur (óorosz) asztalláb, karó, á. é. mereven felálló. Az elnevezés a tünetre utal

Streptomyces streptus (gör.) hajlékony, gyöngyfüzérszerű lánc, mykes (gör.) gomba. A név a konídiumtartó hajlított, spirális jellegére és a gyöngyszerűen lefűződő konídiumokra utal

Stromatiniastroma (gör.) párna. Az elnevezés a párnaszerű mikroszkleróciumokra utal

stylet-borne (ang.) –tőrön, á. é. szipókán hordott

szaprofita saprophyton (gör.) sapros rothadt, phyton növény, á. é. elhalt anyagon élő

szekvencia – sequentia (lat.) szakasz, sorrend

szemiperzisztens – semipersistens (lat.) semi részben, persistens megmaradó

szeneszcencia – senescentia (lat.) öregedés

szerológia – serum (lat.) savó, á. é. vérsavó, logos (gör.) tan, tudomány

szezonális diszpozíció – saison (fr.) idény, dispositio (lat.) hajlam, kitettség

szférikus – sphaera (gör.-lat.) gömb

szimptóma – sympthoma (gör.) amely valamivel egybeesik, á. é. egy betegséghez egy adott tünet tartozik

szimpodulokonídium – sympoduloconidium (gör.) sympus zegzugos, conis por

szindróma – syndroma (gör.) tünetcsoport

szklerócium sclerotium (gör.) scleron kemény

szórusz – sorus (lat.), soros (gör.) halom, á. é. telep

sztatikus – sto (lat.) állni, megállni

sztróma – stroma (gör.) párna

szubkutikuláris subcuticularis (lat.) kutikula alatti

szubspecies – subspecies (lat.) sub alatt, species faj

taurica (lat.) –taurusi

teleomorf teleomorph (gör.) teleos vég, befejezés, morphe alak

teleutospóra – teleutospora (gör. ) teleos vég, befejezés, sporos mag, csíra

teliospóra – teleos (gör.) vég, befejezés, sporos (gör.)mag, csíra

tenuis (lat.) – hosszúra nyújtott

teratóma – teratos (gör.) szörny, á. é. torzképződmény

terápia therapia (gör.) gyógyítás

Thanatephorusthanatos (gör.) elhalás, phoros (gör.) hordozó

Tilletia anemzetséget Tillet mikológusról nevezték el

tinzel tinsel (ang.) díszített

tolerancia – tolerantia (lat.) tűrés, türelem

toxicitás – toxikon (gör.) méreg

tracheiphila trachea (gör.) edénynyaláb, -phil (gör.) valamit kedvelő

transzlamináris – trans (lat.) át, lamina (lat.) lap, lemez

Tranzschelia – a nemzetséget V. A. Tranzschel orosz mikológusról nevezték el

tremula (lat.) – rezgő

Trichotheciumtrich (gör.) szőrszál, fonal, theke tok

tridactyla tri (lat.) három, dactylus (lat.) ujj

tubuláris – tubular (ang.) csöves

tumefaciens tumor (lat.) daganat, faciens (lat.) előidéző

tumor – tumor (lat.) daganat

turgor (lat.) – duzzanat

Uncinulauncinus (lat.) kampós, -la (lat.) kicsi(nyítő). Az elnevezés a függelék alakjára utal

uredospóra uredospora (gör.) oura égett, sporos mag, csíra

Urocystisoura (gör.) égett, kystis (gör.) hólyag. Az elnevezés a tünetekre utal

Uromycesoura (gör.) égett, mykes (gör.) gomba. Az elnevezés az uredo- és teleutotelep színére utal

Ustilagoustulare (lat.) megperzselni, megégni. Az elnevezés a sötétbarna teliosporatömegre utal

Ustomycetes ustulare (lat.) megperzselni, megégni, üszkösödni, mykes (gör.) gomba, á. é. üszöggombák

varietász – varietas (lat.) változatosság

vektor – vector (lat.) vivő, hordozó, szállító

veneta veneti (lat.) velencei

Venturiaventus (lat.) veszedelem

Vermiculariavermiculus (lat.) kis féreg. Az elnevezés a konídium alakjára utal

Verticilliumverticillatus (lat.) örvös. Az elnevezés a konídiumtartó alakjára utal

viples whiplash (ang.) ostor

viricid – viri (lat.) vírusok, -cid ölő

viridiflava viridis (lat.) zöld, flavus (lat.) sárga

viroid – vírus (lat.) méreg, -oid (gör.) -szerű

virulencia – virulentia (lat.) mérgezőképesség

viticola (lat.) – vitis szőlő, -cola valamin élő

vírus – virus (lat.) méreg

zigospóra – zygospora (gör.) zygos járom, dupla, sporos mag, csíra

zigóta – zygos (gör.) járom, dupla

Xanthomonas xanthus (gör.) sárga, monas (gör.) mozgó alak. Az elnevezés a nemzetség táptalajon képződő sárga telepére utal