Ugrás a tartalomhoz

Növények a kertépítészetben

Fekete Szabolcs, Gellér Zita, Gerzanics Annamária, Gerzson László, Jámborné Benczúr Erzsébet, Lászay György, Schmidt Gábor, Szántó Matild, Szendrői József, Tillyné Mándy Andrea

Mezőgazda Kiadó

Kórházkertek

Kórházkertek

Kórházkert. 1. A védett hévízi gyógytó és környezete: a tópartot vízi évelők (Nymphaea caerulea, Alisma plantago-aquatica stb.) és örökzöldek (Thuja occidentalis, Chamaecyparis lawsoniana stb.) díszítik (fotó: Jámborné Benczúr E.) 2. A hévízi gyógytavon a mozgássérültek számára elkülönített napozót Tagetes erecta díszíti. 3. A tó legérdekesebb, egyben védett növénye az exóta sötétrózsaszín tavirózsa (Nymphaea rubra var. thermalis) (fotó: Jámborné Benczúr E.) 4. A hévízi gyógytó partján az őshonos fehér fűz (Salix alba) és mézgás éger (Alnus glutinosa) mellett az exóta mocsárciprus (Taxodium distichum) is jól érzi magát, ősszel rozsdavörös lombszínével is különleges díszt ad (fotó: Jámborné Benczúr E.) 5. A hévízi reumakórház parkja kora tavasszal: a virágzó Magnolia kobus már a tavaszt hirdeti, míg az örökzöld Picea omorika télen is díszít (fotó: Jámborné Benczúr E.)

A kórházkert kialakítása speciális feladatot jelent a tervező számára, mivel a növényalkalmazásnál az alapvető igényeken túlmenően meglehetősen sok egyéb szempontot is figyelembe kell vennie. A szép kertnek minden közintézmény esetében fontos szerep jut, de ez még fokozottabban érvényesül a kórházaknál, ahol a betegek testi-lelki felüdülése a gyógyulás szempontjából elengedhetetlen. Az élet, illetve a természet szépségét sugárzó kerttel a félelmektől gyötört, lehangolt betegek feloldódását, ezáltal mielőbbi gyógyulásukat kell elősegítenünk.

A növényalkalmazás általános szempontjai

1. A kert területét védő növénysávval határoljuk el a településtől, illetve a mezőgazdasági területektől. Ha erdővel határos, akkor a park az erdő folytatásának tűnjön. Fátlan, szennyezett környezetben – ha elég nagy hely áll rendelkezésre – a védősáv többsoros is lehet. Sűrű fa- és cserjetelepítéssel jól zárjuk le a teret. Ezzel kiszűrjük a zajt és a légszennyező anyagok egy részét is, sőt szélvédelmet is nyújt. (A fák közvetlen szélvédő hatása a fasor magasságának 20-szoros távolságáig terjed.) A védősáv létrehozására gyorsan növő fafajokat (Populusok, Betula pendula) és lassan növő, de idővel az előzőek helyét átvevő, tájba illő fajokat (Quercusok, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Acer fajok stb.) egyaránt alkalmazzunk. A téli hónapokban örökzöldekkel védhetjük a kertet. Az ültetési sűrűség a szokásosnak kétszerese is lehet, így még gyorsabban nőnek a fák, rövidebb idő alatt nagyobb lombtömeget képeznek. Ezen az ökológiai védő „kereten” belül helyezzük el az igényesebb fákat és cserjéket. A kertnek az elvonulásra alkalmas, békés, idillikus hely hangulatát kell keltenie. Kivétel a bejárat és környéke, amely eleve forgalmas. Ezt reprezentatívan, színesen, mozgalmasan alakítsuk ki.

2. Igen fontos feladatunk a negatív pszichikai hatások kiküszöbölése. Figyelembe kell vennünk, hogy a beteg ember fokozottan érzékeny a környezeti hatások iránt. Ennek megfelelően minden szomorú és kellemetlen élményt felidéző növényt mellőzzünk. Ezek legjellemzőbb példái az ún. „temetőnövények”: pl. Buxus sempervirens,Thuja orientalis, Juniperus sabina,Taxus baccata. A lágyszárúak közül ilyenek a Dianthus plumarius, Asterericoides, Chrysanthemumok, Mesembryanthemum stb. Ugyanez okból kerüljük a pendula formákat is. Ne telepítsünk túl sok sötét lombú fenyőt, mert ez is komorrá teszi a hangulatot.

Kerüljük a betegesnek tűnő fajokat, illetve fajtákat. A meszes talajra érzékeny növények sárgulhatnak, de néhány sárgatarka, illetve szeldelt levelű fajta is kelthet ilyen benyomást (pl. Tilia platyphyllos ’Laciniata’, Robinia pseudoacaciaTortuosa’, Acer negundo ’Auratum’ stb.). Az utak mellé ne ültessünk szúrós és mérgező növényeket! Mellőzzük a rikító színeket! A túl erős illat is kellemetlen lehet közelről, pl. az Elaeagnus angustifolia vagya Cotoneastermultiflora stb.

Ügyeljünk arra is, hogy a bordó és piros levélszínű fajtákat se alkalmazzuk tömegesen, mert ez nyomasztó hatású.

3. Növényeink ügyes csoportosításával pozitív pszichikai hatásokat keltsünk. A növényzet üde zöldje (a különböző árnyalatok összeválogatása) eleve megnyugtató hatású. Ezt fokozza a virágok színe, kellemes illata.

4. Törekedjünk arra, hogy az évszakok váltakozását kiemelten jelző növényeket tervezzünk. Az évelők közül ilyenek a kora tavaszi hagymások, a fás növények közül a barkások (mogyorók, égerek, nyárak, füzek), a Jasminum nudiflorum, a Prunus dulcis, a Forsythia × intermedia, a magnoliák, a Prunus triloba stb.

Virágdíszben a leggazdagabb a késő tavaszi aspektus legyen. Erre alkalmasak pl. a díszalmák, a japáncseresznyék, a galagonyák, a rózsák különböző, szebbnél szebb fajtái. Ügyeljünk arra, hogy a kert iránti figyelem folyamatos felkeltése céljából nyáron virágzó fajokat is tervezzünk (pl. Buddleja davidii, Cotinus coggygria, Evodia hupehensis, Koelreuteria paniculata, Lavandula angustifolia, Hydrangea arborescens, Hibiscus syriacus stb.).

Ősszel a színesedő lomb és a termésdísz játssza a fő szerepet (Pyrusok, Cotinus, Acer palmatum, Cerasusok stb.), de emellett tervezzünk virágzó fajokat is (pl. Caryopteris × clandonensis, incana, Elsholtzia stauntoni, Lespedezathunbergii stb.). Igen gazdag és szép termésdíszt adnak a rózsafélék családjába tartozó díszfák és cserjék; a galagonyák, a berkenyék, az almák, a madárbirsek, a rózsák és a tűztövis. Mutatósak még a Ligustrumok, a Lonicerák, a Symphoricarposok stb.

A beteg ember számára a téli kert látványa sem közömbös, ezért ne feledkezzünk el az ekkor is szép örökzöldekről. A környezeti viszonyoknak megfelelő tű- és lomblevelű örökzöldeket alkalmazzuk, kerülve a túl merev formákat. Ezenkívül a télen is szép ágrendszerükkel (Gymnocladus, Platanus, Aesculus, Cercis stb.) és száraz termésükkel díszítő (Paulownia tomentosa, Catalpa bignonioides, Koelreuteria paniculata, Exochorda racemosa, Gleditsia triacanthos f. inermis stb.) fajokat se hagyjuk figyelmen kívül.

5. Azoknak a betegeknek, akik mozgásukban korlátozottak, az ablakból is nyújtson szép látványt a kert. Olyan különleges növényeket ültessünk az ablakok elé, hogy a betegeket kicsalogassuk sétálni. A kertben látótávolságon belül helyezzünk el szép, vonzó növényeket, hogy a betegeket további sétára késztessük.

6. Igazán akkor teljes a kert, ha nemcsak növények, hanem madarak is benépesítik. A madarak megtelepedését fészkelésre alkalmas növényfajok foltszerű, esetleg szoliter telepítésével segíthetjük elő. Ilyenek a sűrű lombú, tüskés cserjék (pl. Crataegus monogyna, C. × lavallei, Pyracantha coccinea, Berberis vulgaris, B. × ottawensis stb.).

Különleges szempontok, speciális követelmények

1. A gyermekkórház kertjének tervezésekor kerüljük a szúrós, mérgező és ehető termésű fajokat.

2. Tüdőkórházak, ideggyógyintézetek kertjének tervezésekor mellőzzük a cserjéket, hogy az ápoló személyzet áttekinthesse a kertet. Kivételt képeznek az alacsony cserjék, max. 40 cm magasságig. A kertet körbevevő cserjesort lehetőleg a nem feltűnő (drót-) kerítésen kívül helyezzük el.

3.Vakok részére készült kert esetén részesítsük előnyben az illatos virágú és levelű növényeket. Váltogassuk a különböző szőrözöttségű, sima és érdes levelű, tapintható termésű fajokat. Ne alkalmazzunk mérgező és szúrós, érintésre allergiát kiváltó növényeket (pl. Ruta graveolens, Euphorbia myrsinites, Rhus fajok stb.).

4. Bizonyos típusú ideggyógyintézetekben munkaterápiával is hatnak a betegekre. A kertészkedés kifejezetten pozitív hatású. Az ilyen jellegű foglalkoztatásra gyümölcsfákat, cserjéket is tervezzünk a kert többi részétől elkülönítve.

5. Ha a kórház területén allergológiai osztály is található, ez módosítja az alkalmazandó növények listáját, mivel a betegségek egy része pollenallergia. A szélbeporzású növények közt találjuk a legtöbb allergiát okozó fajt, amelyek nagy tömegű pollent termelnek.

A fontosabb, Európában található pollenallergiát okocsaládok,nemzetségek, illetve fajok a következők.

Jelmagyarázat:

+

a Kárpát-medencében,

+ +

Magyarországon regisztrált taxonok,

a legveszélyesebb növénycsaládok.

Fás növények

 

Ginkgoaceae: Ginkgo biloba;

Pinaceae: Pinus sylvestris, P. nigra, Abies alba, Picea, Larix, Cedrus fajok; Cupressaceae: Cupressus sempervirens, Juniperus communis;

 

Taxaceae: Taxus baccata;

Platanaceae: Platanus orientalis, P. occidentalis, P. × hispanica + +;

 

Rosaceae: Crataegus + +, Sorbus + +, Prunus + +, Malus fajok + +, Rosa canina +;

 

Hydrangeaceae: Philadelphus coronarius;

Fabaceae: Robinia pseudoacacia + +, Spartium junceum;

 

Simaroubaceae: Ailanthus altissima;

 

Aceraceae: Acer negundo, A. platanoides, A. pseudoplatanus;

 

Hippocastanaceae: Aesculus hippocastanum + +;

 

Rhamnaceae: Frangula alnus;

 

Caprifoliaceae: Sambucus nigra + +;

Tiliaceae: Tilia argentea + +; T. platyphyllos + +, T. cordata + +, T. europaea;

Oleaceae: Fraxinus ornus, F. excelsior +, Ligustrum vulgare +, Olea europaea;

 

Ericaceae: Erica arborea, E. verticillata, Calluna vulgaris;

Moraceae: Broussonetia papyrifera, Morus alba, M. nigra;

 

Ulmaceae: Ulmus carpinifolia, U. scabra, Celtis occidentalis;

 

Betulaceae: Betula pendula + +, B. pubescens +, Carpinus betulus +, Carpinus orientalis, Alnus glutinosa, A. incana, Corylus avellana + +;

 

Fragaceae: Quercus robur +, Q. petraea +, Q. rubra +, Q. ilex, Q. suber, Fagus sylvat ica, Castanea sativa;

 

Juglandaceae: Juglans regia;

Salicaceae: Salix alba + +, Populus alba + +, P. × canadensis, P. × canescens, P. tremula

 

Lágyszárúak

 

Euphorbiaceae: Mercurialis perennis;

 

Plantaginaceae: Plantago lanceolata +, P. major +, P. aquatica +;

 

Amaranthaceae: Amaranthus retroflexus;

 

Polygonaceae: Rumex acetosa, R. acetosella, R. maritimus +;

Chenopodiaceae: Chenopodium album +, C. hybridum +, C. murale +, Salsola soda +, Atriplex tatarica;

Urticaceae: Parietaria officinalis + +, Urtica dioica +, U. urens +, Humulus lupulus;

Compositae: Taraxacum officinalis, Artemisia vulgaris +, A. annua, A. absinthium +, Matricaria chamomilla, Solidago virga-aurea +, Ambrosia elatior + +, Ambrosia artemisiaefolia, Chrisanthemum leucanthemum, Helianthus annuus, Xantium strumarium, Achillea millefolium, Bellis perennis;

Gramineae: Hordeum murinum +, Dactilis glomerata ++, Lolium perenne ++, Cynodon dactylon + +, Festuca elatior +, Aloplecurus pratensis +, Zea mays + +, Bromus sterilis, Poa pratensis, P. trivialis, P. annua, Anthoxantum odoratum, Secale cerale + +, Agrostis alba, Phragmites vulgaris, Avena, Triticum fajok, Oriza sativa.

Ezeket a fás- és lágyszárú dísznövényfajokat ne tervezzük allergológiai osztály kertjébe, a gyomokat pedig legalább virágzás előtt távolítsuk el vagy kaszáljuk le. Az összes taxon közül a legnagyobb gondot a fűfélék és a parlagfű okozzák, ezért a fenntartási munkák során a fűnyírás időbeni elvégzésére különösen ügyeljünk.

A fenyőfélék közül – amennyiben a környezeti viszonyok lehetővé teszik – a retinospóra alakokat részesítsük előnyben, mert ezek nem termelnek virágport (pl. Thuja occidentalis ’Ellwangeriana’, ’Rheingold’, ’Ericoides’, Chamaecyparis lawsoniana ’Blue Surprise’, ’Fletcheri’, ’Ellwoodii’, Chamaecyparis pisifera ’Plumosa’,Squarrosa’).

Tervezzünk minél több telt virágú fajt, illetve fajtát. Ezek esztétikailag is kiemelkedők, emellett pollent nem vagy csak nagyon keveset termelnek, mivel a porzók alakulnak át virágszirmokká (pl. Paeonia suffruticosa ’Jeanne d’Arc’, Spiraea prunifolia, Malus spectabilis ’Plena’, Malus halliana ’Parkmanii’, Crataegus oxyacantha ’Paul’s Scarlet’, ’Rosea plena’, ’Plena’, Kerria japonica ’Plena’, Prunus dulcis ’Albiplena’,’Roseoplena’, Prunus triloba ’Multiplex’, Persica vulgaris ’Albiplena’, ’Duplex’, Prunus × blireana, Prunus serrulata ’Kanzan’, ’Pink Perfection’, ’Kiku-Shidare-Sakura’, ’Amanogava’, ’Shirotae’, Prunus glandulosa ’Sinensis’, ’Albiplena’, Philadelphus × virginalis, Deutzia scabra ’Plena’, ’Pride of Rochester’, Viburnum opulus ’Roseum’, Hibiscus syriacus ’Carneus Plenus’, ’Puniceus Plenus’, Syringa vulgaris ’Mme Casimir Perrier’, ’Mme Lemoine’, ’Président Grévy’, ’La Mauve’, ’Maximoviczii’, ’Alphonse Lavallier’, ’Jules Ferry’, ’President Fallieres’, ’Vauban’ stb.).