Ugrás a tartalomhoz

Növényvédelem

Bozsik András, Bujáki Gábor, Bürgés György, Czencz Kornélia, Deli József, Glits Márton, Folk Győző, Hunyadi Károly, Ipsits Csaba, Járfás József, Kadlicskó Sándor, Kiss József, Koppányi Marietta, Kozma Erzsébet, Kövics György, Kuroli Géza, Lánszki Imre, Petrányi István, Petróczi István, Pécsi Sándor, Pénzes Béla, Pintér Csaba, Radócz László, Reisinger Péter, Sáringer Gyula, Szabolcs János, Szalay-Marzsó László, Takács András, Tomcsányi Ernő, Tóth Attila, Tóth István, Virányi Ferenc

Mezőgazda Kiadó

A lucerna gyomnövényei

A lucerna gyomnövényei

A lucernát 3–4 évig ugyanazon a területen termesztjük, így ez a körülmény alapvetően meghatározza a terület gyomegyüttesét. A táblán bekövetkező agrotechnikai és ökológiai változások jól elkülöníthető szakaszokat idéznek elő a lucerna gyomflórájában.

A gyakorlatban a takarónövény nélküli telepítés az elterjettebb, ezért ezzel a termesztési változattal foglalkozunk elsősorban.

A lucernát tavasszal vetjük, és a lassú csírázás, valamint a vontatott kezdeti fejlődés egyben azt is jelenti, hogy a lucerna nem tud versenyezni a tömegesen feltörő T3-as és T4-es életformacsoportba tartozó gyomfajokkal. A vegyszeres gyomirtás elmaradása esetén főként a vadrepce (Sinapis arvensis) csírázik tömegesen, és a gyorsan növő, nagyméretű növények alatt a fiatal lucerna foltosan kipusztulhat. Ez a körülmény már a telepítés első évében kedvezőtlenül hat, egyrészt az első kaszálás értéktelen szénatermése miatt, másrészt a gyomok által elfoglalt helyen a lucerna kipusztulásával a későbbiekben tömegesen megtelepednek a gyomok.

A telepítés tavaszán a vadrepcén kívül gyakorta csírázik még a disznóparéj (Amaranthus retroflexus), a libatop (Chenopodium album), a különböző keserűfűfajok (Polygonum spp.) és a parlagfű (Ambrosia elatior).

A lucerna gyomnövényzetében kritikus időszak a telepítés évének őszi–téli időszaka, amikor a lucerna nyugalmi állapotban van. Ekkor gyakorlatilag nem rendelkezik kompetíciós képességgel. A tyúkhúr (Stellaria media), a pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), az árvacsalánfajok (Lamium spp.) és a veronikafélék (Veronica spp.) tömegesen csíráznak már az őszi napokon, és kora tavaszra tőlevélrózsájukkal és nagy tömegükkel elnyomják a tavasszal sarjadó lucernát. Amennyiben nem védekezünk ellenük, ez az állapot állandósul, és ilyenkor az első kaszálás zöldtömegét jórészt a gyomnövények teszik ki.

A második évtől a talajbolygatás hiánya és a gépek által okozott talaj tömörödöttsége miatt megkezdődik az évelő gyomfajok betelepedése.

Jellegzetes fajai a pitypang (Taraxacum officinale), a vasfű (Verbena officinale), a lósóska- és juhsóskafajok (Rumex spp.), az útifűfélék (Plantago spp.), a katáng (Cichorium intybus) stb.

A magról kelő T4-es fajok már csak a tavaszi fogasolást követően, szálanként, és egyéb okból bekövetkező lokális talajbolygatások (vakondtúrások stb.) helyén csíráznak szórványosan.

Az elöregedés stádiumában a 3. és 4. évben egyre nagyobb foltokat képeznek az egyszikű évelő fajok, mint pl. az angolperje (Lolium perenne), a tarackbúza (Agropyron repens), a csillagpázsit (Cynodon dactylon), a különböző rozsnokfajok (Bromus spp.) és amenynyiben a területen korábban is jelen volt, a fenyércirok (Sorghum halepense).

A lucerna speciális gyomproblémáját az élősködő életmódú arankafélék (Cuscuta spp.) képezik, általában foltosan károsítanak, és a lucerna teljes kipusztulását is okozhatják.

Lucernában elsősorban a kis aranka (Cuscuta epithynum) károsít, de a gyomos táblákon, általában utak szélén, árokpartokon, ruderális területeken előforduló nagy aranka (Cuscuta campestris) is veszedelmessé válhat. Az említett arankafajok mindenekelőtt az elhanyagolt területeket veszélyeztetik. Magjuk a talajban 8–10 évig megőrzi csírázóképességét, így a fertőzés fellépésére redszerint számítani kell. Tömeges jelenléte vagy hiánya a termesztés színvonalának mutatója is. Amennyiben a fertőzött foltokat nem semmisítik meg, a lucernatáblát ki kell zárni a magfogásból.

A lucerna gyomirtása

Agrotechnikai védekezés

Fontos, hogy a telepítés előtt kiváló minőségű magágyat készítsünk a lassú kezdeti fejlődésű lucerna számára.

Törekedjünk az egyenletes növényállomány kialakítására és az optimális állománysűrűségre.

A tábla talaja mentes legyen az aranka magjától, amit 10 éves vetésforgóval lehet biztosítani. Fémzárolt magot vessünk, amely mentes az aranka, az útifű, a lósóska és az idegen herefélék magjaitól.

Rendszeresen gondoskodjunk a lucerna kiritkulását okozó károsítók – pl. mezei pocok, ürge) elleni védekezésről.

Mechanikai védekezés

Kizárólag a kaszálás jöhet számításba, a telepítés utáni korai első kaszálással segíthetünk a lucernának a T3-as gyomok elleni küzdelemben, azonban vegyük figyelembe, hogy a kaszálás után a legtöbb T4-es gyomfaj oldalágakat képez és intenzíven újrahajt.

Vegyszeres védekezés

Az új telepítésű lucerna vegyszeres gyomirtása.

A kezdeti gyommentesítést a presowing kezelésekkel hajthatjuk végre. A felhasználandó készítményeket alkalmas eszközzel a talajba kell dolgozni a vetést megelőzően. A készítményeknek jó hatásuk van a magról kelő egyszikű gyomok és kielégítően jó hatásuk van a csírázó kétszikű gyomok ellen is.

Presowing alkalmazható gyomirtó szerek új telepítésű lucernában

Az új telepítésű lucerna kelése előtt (preemergensen) néhány készítmény használható.

Preemergensen alkalmazható gyomirtó szer új telepítésű lucernában

Az új telepítésű lucernában posztemergensen is használhatunk gyomirtó szereket.

Posztemergensen alkalmazható gyomirtó szerek új telepítésű lucernában

Álló lucerna vegyszeres gyomirtása: egyévesnél idősebb lucernában fakadás előtt, kora tavasszal vagy az őszi nyugalmi állapotban, fagymentes napokon is.

Nyugalmi állapotban lévő lucerna gyomirtó szerei

Az ún. álló lucernában posztemergensen elsősorban az egyszikű gyomnövények ellen tudunk védekezni, de van lehetőségünk speciális hatásspektrumú készítmények alkalmazására is.

Posztemergensen használható gyomirtó szerek álló lucernában

* az Asulox eredményesen irtja a ló- és juhsóskaféléket.

A lucernában magfogás esetén különös figyelmet kell fordítani az aranka irtására. A kialakult arankás foltokat az észlelést követően diquát-dibromid hatóanyagú herbicidekkel semmisíthetjük meg. A betakarítás meggyorsítása érdekében a magfogásra kijelölt területet deszikkálni szükséges.

A lucerna deszikkálása