Ugrás a tartalomhoz

Növényvédelem

Bozsik András, Bujáki Gábor, Bürgés György, Czencz Kornélia, Deli József, Glits Márton, Folk Győző, Hunyadi Károly, Ipsits Csaba, Járfás József, Kadlicskó Sándor, Kiss József, Koppányi Marietta, Kozma Erzsébet, Kövics György, Kuroli Géza, Lánszki Imre, Petrányi István, Petróczi István, Pécsi Sándor, Pénzes Béla, Pintér Csaba, Radócz László, Reisinger Péter, Sáringer Gyula, Szabolcs János, Szalay-Marzsó László, Takács András, Tomcsányi Ernő, Tóth Attila, Tóth István, Virányi Ferenc

Mezőgazda Kiadó

A borsó védelme

A borsó védelme

A borsó növényvédelmi technológiájának kialakításakor meghatározó a termelési cél, vagyis a termesztés technológiája. Zöldborsó, konzervipari/hűtőipari feldolgozásra termesztett borsóban fokozott figyelmet kell fordítani az élelmezés-egészségügyi várakozási idők betarthatóságára (korábbi betakarítás miatti rövid várakozási idejű készítmények választása), vetőmagtermesztésnél a maggal terjedő betegségekre.

Ugyancsak eltérő jelentőséggel számolhatunk az egyes betegségek, kártevők, gyomok megjelenésére a rövid vagy a hosszabb termesztési idejű (szárazborsó, vetőmagborsó) borsóban.

Kiemelt szempont a peszticidek (elsősorban inszekticid) megválasztásánál a kártevőket korlátozó hasznos szervezetek (futóbogarak, zengőlegyek) kímélése.

A terület és a tábla megválasztásánál kerülni kell más pillangós növények (lucerna, here, feltört lucernatábla) szomszédságát a csipkézőbarkók, a hamvas vincellérbogár megjelenése miatt, valamint a betegségek, különösen a vírusos betegségek átvitele miatt.

Az előveteményben alkalmazott technológia (gyomirtás) nagymértékben segíthet a gyomok visszaszorításában. Az elővetemény (gyakran kalászos) betakarítása utáni tarlóápolás, talajmunkák gyérítik a kártevőket, csökkentik a kórokozók fennmaradásának esélyét. A borsó korai vetése miatt a talajlakó kártevők általában még nem aktívak.

A fémzárolt, egészséges vetőmag alapja a termesztésnek. A vetőmag csávázása elengedhetetlen, többnyire kombinációban történik, pl. TMTD, benomil, klórtalonil, himexazol, karboxin és tirám, kaptán hatóanyagokkal, a talajból és a vetőmag felületéről fertőző gombabetegségek ellen. Ajánlatos a Buvisild technológia alkalmazása. Fontos (a madárkár csökkentése miatt) a jó minőségű vetés.

A gyomirtás kialakításában figyelemmel kell lenni a tábla előéletére, a várható gyomokra (keresztesvirágúak), az alkalmazandó herbicidkezelések időbeni megvalósíthatóságára, az egyes borsófajták herbicidérzékenységére. Vetés előtt (presowing) alkalmazva, azonnal talajba dolgozva engedélyezett a benefin, amely számos egy- és kétszikű gyom ellen hatásos. Az alapkezeléstől függően választhatunk preemergens herbicidet (pl. klórbromuron).

Ha nem végzünk presowing kezelést, akkor ennek megfelelően kell április elején a preemergens és április végén a posztemergens herbicidkezeléseket terveznünk. Preemergens alkalmazásra engedélyezett többek között a pendimetalin, imazetapir, metolaklór hatóanyagok (ezek gyári kombinációi, pl. metolaklór + metobromuron + prometrin). A gyakori napraforgó-árvakelés ellen hatékony az imazetapir.

Az alkalmazott kezeléstől, az elvégzett gyomirtás eredményétől, a megjelent gyomoktól függően dönthetünk a posztemergens kezelésről, illetve a kiválasztandó herbicidkombinációról, de szem előtt tartva a fajtaérzékenységet. Engedélyezett hatóanyagok az imazetapir, a piridat, az MCPB, a fenoxaprop-P-etil, a fluazifop-P-butil stb. Mindenkor ügyeljünk az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartására!

A kelő és szikleveles növényen megjelenhetnek a csipkézőbarkók és a hamvas vincellérbogár imágói. Ellenük használhatók a benszultap, aszimetrin hatóanyagok.

A levéltetvek betelepedése és felszaporodása borsóban május elején elkezdődhet, vagyis rendkívül fontos a növényállomány rendszeres vizsgálata. Ha a felszaporodás megkezdődött, rövid időn belül (1-2 nap) védekezni kell, különben komoly terméskieséssel számolhatunk. A felszaporodás elején választhatjuk a tartósabb (hasznos szervezetekre viszont kevésbé kímélő) aszimetrin, deltametrin hatóanyagokat. Ha az ismert zengőlégylárvák nagyobb tömegben vannak jelen, ajánlatosabb a gyorsan bomló inszekticidek vagy a speciálisan levéltetvek ellen ható aphicid készítmény választása. Engedélyezettek a pirimikarb, a cipermetrin + klorpirifosz, a formotion stb. hatóanyagok.

A lombszinten károsító bagolylepkék rajzását és lárváik megjelenését nyomon követve dönthetünk az ellenük történő beavatkozásról. Az engedélyezett készítmények egy része hatásos levéltetvek ellen is. Választhatunk a fenvalerát, a metilparation, a benszultap, az aszimetrin stb. hatóanyagok közül. Az inszekticidek megválasztásánál fontos szempont a költségek, a hasznos szervezetek kímélése, a várakozási idők betartása mellett, hogy a különböző megjelenő kártevőket (borsótripsz, borsózsizsik, akácmoly) a jól megválasztott kezeléssel ugyancsak szint alatt tudjuk tartani.

A borsó kórokozói közül jelentős az aszkohítás levél-, szár- és hüvelyfoltosság elleni védekezés a tünetek megjelenésekor kaptán, rézoxiklorid hatóanyagokkal. (A baktériumos betegségek ellen, mint bakteriosztatikus készítmény, az utóbbi ajánlott, de teljes védelmet nem tudunk elérni). Az esetleg megjelenő peronoszpóra ellen alacsony fertőzésnél ajánlott a réztartalmú hatóanyagok használata, indokolt esetben lehet a hatékonyabb, szisztémikus készítményeket (pl. metalaxil + fenpiklonil) választani. Többnyire száraz időjárás esetén, kései vetésnél vagy mag- és szárazborsó-termesztésben jelentkezhet a vegetáció vége felé a lisztharmat, amely ellen védekezhetünk triforin hatóanyagú készítménnyel vagy a klórtalonillal (amely rozsda ellen is hatásos).

A gyors, veszteségmentes betakarítás, a tisztítási hulladék kezelése fontos teendő. A betakarítás után kötelező a borsó zsizsiktelenítése, amelyre engedélyezett az aluminium-foszfid és a szénkéneg. Ezek zárható térben vagy fólia alatt alkalmazhatók. Figyelni kell a behatási időt követő alapos szellőztetésre, majd a várakozási idő betartására.

A borsó védelme