Ugrás a tartalomhoz

Növényvédelem

Bozsik András, Bujáki Gábor, Bürgés György, Czencz Kornélia, Deli József, Glits Márton, Folk Győző, Hunyadi Károly, Ipsits Csaba, Járfás József, Kadlicskó Sándor, Kiss József, Koppányi Marietta, Kozma Erzsébet, Kövics György, Kuroli Géza, Lánszki Imre, Petrányi István, Petróczi István, Pécsi Sándor, Pénzes Béla, Pintér Csaba, Radócz László, Reisinger Péter, Sáringer Gyula, Szabolcs János, Szalay-Marzsó László, Takács András, Tomcsányi Ernő, Tóth Attila, Tóth István, Virányi Ferenc

Mezőgazda Kiadó

A paradicsom gyomnövényei

A paradicsom gyomnövényei

A különböző termesztési módok sajátosságaiból adódóan a paradicsomot károsító gyomfajok száma és a gyomosodás mértéke eltérő.

Paradicsom palántanevelése és hajtatása során zárt térben a külső hőmérséklettől függetlenül bármilyen egyéves életformacsoportba tartozó gyomfaj előfordulhat. Az évelő gyomfajok közül a legnagyobb gondot a G3 életformájú apró szulák (Convolvulus arvensis) okozza.

Szabadföldi paradicsomtermesztésnél helyrevetés során számítani kell a paradicsom lassú, elhúzódó csírázására. Ebben az időszakban a tömegesen kelő gyomok nagy veszélyt jelentenek. Helyre vetett paradicsom esetében a kelés utáni időszak, valamint a palántázott paradicsom kiültetése után az első egy-másfél hónapos időszak gyomosodás szempontjából kritikusnak számít.

Szabad földön a T3 életformájú gyomnövények közül leggyakrabban a vadrepce (Sinapis arvensis) és a repcsényretek (Raphanus raphanistrum) gyomosít. A legnagyobb tömegben azonban a T4 nyárutói egyéves fajok fordulnak elő. Közülük a kétszikű fehér libatop (Chenopodium album), a szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), a henye disznóparéj (Amaranthus blitoides), a karcsú disznóparéj (Amaranthus chlorostachys), a kövér porcsin (Portulaca oleracea), a varjúmák (Hibiscus trionum), az ebszékfű (Matricaria inodora), helyenként pedig a közönséges gombvirág (Galinsoga parviflora), a parlagfű (Ambrosia elatior), a fekete ebszőlő (Solanum nigrum), a szulák keserűfű (Bilderdykia convolvulus), a maszlag (Datura stramonium), valamint a tarló tisztesfű (Stachys annua) a leggyakoribb. Az egyszikűek közül nagy borítással a közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), a fakómuhar (Setaria glauca) és a pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanquinalis) szerepelhet.

Az évelő tarackos gyomok közül foltokban gyomosít az apró szulák (Convolvulus arvensis), a mezei acat (Cirsium arvense) és a tarackbúza (Agropyron repens). Azokon a területeken, ahol a paradicsom termesztése rendszeres, ritkán az élősködő életmódú dohányfojtó vajvirág (Orobanche ramosa) okozta súlyos fertőzés alakulhat ki.

A paradicsom gyomirtása

A paradicsom gyomirtási technológiái az eltérő termesztési módok (szabadföldi, helyre vetett vagy palántázott termesztés, hajtatás) miatt különbözők.

Szabadföldi termesztés: a paradicsom záródása csak a vetés, illetve a kiültetés utáni egy-másfél hónap eltelte után történik meg. Addig az időszakig azonban a paradicsom rendkívül könnyen gyomosodik. Gyomirtási szempontból tehát a vegetáció első felét tekinthetjük kritikus időszaknak.

Helyre vetett paradicsom gyomirtásánál a készítményeket vetés előtt, vetés után, de még kelés előtt és a paradicsom s a gyomok kelése után juttathatjuk ki.

A bedolgozás miatt vetés előtt alkalmazhatjuk a napropamid, az izopropalin és a difenamid hatóanyagú készítményeket. Mivel ezeknek a hatóanyagoknak a kétszikű gyomnövények elleni hatása csak közepes, kétszikű gyomok ellen kiegészítésre szorulnak. Erre a vetést követően kerülhet sor. Erre a célra a metribuzin hatóanyagú gyomirtó szer javasolható.

Vetés után, kelés előtt az egy- és kétszikű gyomfajok ellen célszerű tankkombinációt alkalmazni. A tankkeverékben a fűféle gyomok ellen a presowing kezeléseknél is a csak sekély bedolgozást kívánó napropamid és difenamid is használható. Eredményes, jó, hosszú hatást kaphatunk a metolaklór hatóanyagú herbicidek használatakor is. A tankkerverékben a kétszikű gyomok ellen a már az osztott kezelésnél megismert metribuzin hatóanyagú gyomirtó szer jöhet számításba.

Mivel a paradicsom lassú kelése miatt a vegyszeres gyomirtás ellenére is kelhetnek ki gyomok, indokolt lehet a paradicsomhajtatásnál is használt kontakthatású diquát-dibromid vagy a glufozinát-ammónium hatóanyagú szerek használata.

A paradicsom kelését követően a növényállomány 6–8 leveles állapotában a 2–4 leveles kétszikű gyomfajokat a paradicsomra szelektív metribuzin hatóanyagú készítménnyel irthatjuk.

Egyéves vagy évelő fűféle gyomok tömeges megjelenése esetén az állományban a speciális egyszikűirtó készítmények feltételes használatára is sor kerülhet. Erre a célra paradicsomban több hatóanyag is engedélyezett.

A palántázott paradicsom gyomirtását már a palánták kiültetése előtt kell megkezdeni. Ebben az időszakban azokat a talajherbicideket juttathatjuk ki, amelyeket vagy a talajba kell dolgozni (ppi), vagy pedig a talajfelszínre kell kijuttatni.

A palántázott paradicsom alapvető gyomirtószer-hatóanyaga a trifluralin. A készítményeit a kezelést követően – de legkésőbb 1 órán belül – tárcsával, kombinátorral vagy ásóboronával a talajba kell munkálni.

Sekélyebb bedolgozással használhatjuk a napropamid és a difenamid hatóanyagú gyomirtó szereket is.

Mivel az említett hatóanyagok kétszikű gyomok elleni hatása csak részleges, ezért célszerű még a kiültetést megelőzően a talaj felszínére kijuttatni a metribuzin hatóanyagú herbicidet.

Az alap gyomirtást elvégezhetjük egymenetes kijuttatással is. Ebben az esetben az egyszikű gyomfajok elleni védelmet nem bedolgozott technológiákkal, hanem a talaj felszínére kijuttatott, főleg egyszikű gyomspektrumú készítmények használatával érhetjük el. Preplanting kijuttatással tehát tankkeverék formájában használhatjuk a metolaklór vagy a pendimetalin hatóanyagú herbicideket, a kétszikű fajokat irtó metribuzin hatóanyagú gyomirtó szerrel kombinálva.

A kiültetett palánták érzékenyen reagálnak a gyomirtó szerek jelenlétére, ezért a kezeléseket a kiültetés előtt a trifluralin esetében 2–3 nappal, a napropamid, a difenamid és a metribuzin esetében 4–5 nappal, a pendimetalin esetében pedig 7–10 nappal végezzük el.

A kiültetés utáni állománykezeléseket, szintén a paradicsom érzékenysége miatt, csak a palánták begyökeresedése (10–14 nap) után végezhetjük el. Kétszikű gyomok ellen a gyomnövények 2–4 leveles stádiumánál a már jól ismert metribuzin hatóanyagú gyomirtó szert használhatjuk. Metribuzin hatóanyaggal a paradicsomban a virágbimbók megjelenéséig permetezhetünk.

Az egyéves és évelő egyszikű gyomfajok elleni védekezések csak feltételes jellegűek. Erre a célra számos, a paradicsom állománykezelésére engedélyezett speciális egyszikűirtó készítmény használható fel.

Hajtatás: a termesztőberendezésekben előforduló gyomnövényeket általában kézzel irtják, és ez sajnos nagyon munkaigényes.

A gyomosodás kialakulását vegyszerekkel kétféle úton akadályozhatjuk meg. Az egyik eljárás a komplex hatású talajfertőtlenítés, a másik pedig a herbicidekkel való gyomirtás. Komplex hatású talajfertőtlenítő szereket csak akkor célszerű használni, ha a területen egyéb károsítók (pl. fonálféreg) is nagy számban előfordulnak. Zárt termesztőberendezésben a csak gázmester által kijuttatható metilbromid + klórpikrin hatóanyagú (Metabrom 980) és a harmadik forgalmi kategóriás, tehát bárki által megvásárolható és kijuttatható dazomet (Basamid G) hatóanyagú talajfertőtlenítő szerek használhatók. Az előző készítményt speciális injektálógéppel kell a talajba juttatni, az utóbbit pedig a granulátumszórás után, 15–20 cm mélyen szükséges bekeverni a talajba. Mivel a készítmények a paradicsomra is toxikusak, a vetés előtt saláta- vagy zsázsamagvakkal csírázási próbát kell végezni.

Herbicidekkel való gyomirtásnál a paradicsom vetés előtt a difenamid hatóanyagú készítménnyel kezelhető. A paradicsom lassú, elhúzódó csírázása miatt még kelés előtt a difenamid hatóanyagra ellenálló gyomok tömeges kelése esetén a kontakthatású diquát-dibromid vagy a glufozinát-ammónium hatóanyagú gyomirtó szerek kijuttatása javasolható.

Paradicsomhajtatásnál kijuttatható gyomirtó szerek

Helyre vetett paradicsom gyomirtó szerei

Palántázott paradicsom kiültetés előtt kijuttatható gyomirtó szerei

Paradicsom posztemergensen kijuttatható gyomirtó szerei