Ugrás a tartalomhoz

Növényvédelem

Bozsik András, Bujáki Gábor, Bürgés György, Czencz Kornélia, Deli József, Glits Márton, Folk Győző, Hunyadi Károly, Ipsits Csaba, Járfás József, Kadlicskó Sándor, Kiss József, Koppányi Marietta, Kozma Erzsébet, Kövics György, Kuroli Géza, Lánszki Imre, Petrányi István, Petróczi István, Pécsi Sándor, Pénzes Béla, Pintér Csaba, Radócz László, Reisinger Péter, Sáringer Gyula, Szabolcs János, Szalay-Marzsó László, Takács András, Tomcsányi Ernő, Tóth Attila, Tóth István, Virányi Ferenc

Mezőgazda Kiadó

A dinnye gyomnövényei

A dinnye gyomnövényei

A dinnye termesztése során fellépő gyomosodás mértéke, valamint a kialakult gyomegyüttes fajonkénti megoszlása és azok egymáshoz viszonyított aránya több tényező függvénye. A gyomösszetételt elsősorban a termesztés helye, ezen belül a talaj típusa, másodsorban az időjárási körülmények befolyásolhatják.

Elmondható azonban, hogy a dinnye jellemző gyomnövényei, abban az esetben, ha a területet helyesen választottuk ki, csak az egyéves gyomfajok közül kerülnek ki. Ebből a csoportból a nyárutói egyévesek (T4) a dominánsak. A kétszikű gyomok közül ide tartoznak a disznóparéjfélék (Amaranthus spp.), köztük a szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), a libatopfélék (Chenopodium spp.), közöttük legfontosabb a fehér libatop (Chenopodium album), a kövér porcsin (Portulaca oleracea), a parlagfű (Ambrosia elatior), az apró gombvirág (Galinsoga parviflora) és a varjúmák (Hibiscus trionum).

Az egyszikű gyomok közül a fűféle közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), a muharfélék (Setaria spp.), valamint a pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanquinalis) a leggyakoribb.

Abban az esetben, ha a területen korábban napraforgót termesztettek, számítani kell az árvakelésű napraforgó tömeges megjelenésére.

A dinnye gyomirtása

Tekintettel arra, hogy a dinnyét jó tápanyag-ellátottságú, lehetőleg szervestrágyázott földön termesztjük, az elgyomosodás veszélye hatványozott. Ez egyrészt a magasabb tápanyagszinttel, másrészt a legtöbb esetben helytelenül kezelt trágyák magas csírázóképes gyommagtartalmával hozható összefüggésbe. Az erős gyomosodás kialakulásában közrejátszik továbbá, hogy a dinnye tág térállásban termesztett növény. Annak ellenére, hogy a talaj felszínén elterül, mégsem tudja a felszínét beárnyékolni, és ezzel utat hagy a gyomok tömeges csírázásához.

A dinnye a legkisebb árnyékolásra is érzékeny, ezért a gyomnövények fiatal példányai, valamint a kisebb termetű gyomfajok is veszélyesek lehetnek.

A védekezést már a terület kiválasztásakor kell kezdeni. Olyan helyen, ahol évelő gyomnövények, mint pl. a fenyércirok (Sorgum halepense), a tarackbúza (Agropyron repens), az apró szulák (Convolvulus arvensis), a mezei acat (Cirsium arvense) erősen elszaporodtak, dinnyét ne termesszünk, továbbá ügyeljünk arra, hogy a termesztésre kijelölt tábla talaja káros gyomirtószer-maradványt ne tartalmazzon!

A gyomok irtását mechanikai eszközökkel, herbicidekkel vagy a két védekezési eljárás együttes alkalmazásával lehet megoldani. Míg a vegyszeres védekezések elsősorban a tenyészidőszak első felében nyújtanak védelmet, addig a kézi, illetve gépi kapálásra az egész tenyészidőszakban, de különösen annak második felében van szükség.

Benefin hatóanyagú herbicidek önmagukban vagy naptalam hatóanyagú gyomirtó szerrel kombinálva, vetés, illetve palántázás előtt alkalmazhatók a magról kelő gyomnövények irtására. A készítményeket a permetezést követően azonnal, egyenletesen be kell dolgozni a talajba. A keresztes és fészkes virágzatú gyomnövények, valamint a Solanum nigrum és a Hibiscus trionum ellen e kezelés hatástalan.

A tenyészidőszak folyamán szükségessé váló talajlazítást a benefin bedolgozási szintjén belül kell végezni. A dipropetrin herbicid-hatóanyag görögdinnyevetés utáni közvetlen, illetve palántázás előtti gyomirtására a benefin hatóanyagú készítménnyel alapkezelt területen vagy metolaklór hatóanyagú készítmények valamelyikével, tankkeverékben kijuttatva használható fel.

A dipropetrin irtja a benefin hatóanyagú készítményeknek ellenálló gyomnövényeket.

A vegetáció során a dinnye érzékenysége miatt a csírázó kétszikű gyomok ellen csak folyamatos mechanikai gyomirtással tudunk védekezni.

Fűféle gyomok ellen a speciális egyszikűirtó készítmények közül a fluazifop-P-butil hatóanyagú készítményt használhatjuk fel. A kisebb dózissal az egyéves, a nagyobbal az évelő fűféléket irthatjuk.

A dinnye gyomirtó szerei