Ugrás a tartalomhoz

Növényvédelem

Bozsik András, Bujáki Gábor, Bürgés György, Czencz Kornélia, Deli József, Glits Márton, Folk Győző, Hunyadi Károly, Ipsits Csaba, Járfás József, Kadlicskó Sándor, Kiss József, Koppányi Marietta, Kozma Erzsébet, Kövics György, Kuroli Géza, Lánszki Imre, Petrányi István, Petróczi István, Pécsi Sándor, Pénzes Béla, Pintér Csaba, Radócz László, Reisinger Péter, Sáringer Gyula, Szabolcs János, Szalay-Marzsó László, Takács András, Tomcsányi Ernő, Tóth Attila, Tóth István, Virányi Ferenc

Mezőgazda Kiadó

A sárgarépa gyomnövényei

A sárgarépa gyomnövényei

A sárgarépa gyomnövényzetére – ha figyelembe vesszük a vetéstől a betakarításig terjedő időszakot – a tavaszi egyévesek (T3), nyárutói egyévesek (T4) és az évelő szár- és gyökértarackos (G1 és G3) gyomfajok gyakori, sok faj esetében tömeges előfordulása a jellemző.

A T3 életformájú gyomnövények közül a keresztesvirágúak közé tartozó vadrepce (Sinapis arvensis), a repcsényretek (Raphanus raphanistrum) és a sebforrasztó zsombor (Sisymbrium sophia) gyakori előfordulásával számolhatunk. Tömegesen és a termesztést is akadályozó mennyiségben és borítással a nyárutói T4 fajok fordulnak elő. Gyomirtási szempontból az ide tartozó egyszikű és kétszikű gyomnövények egyaránt jelentősek. Borításuk alapján a fontossági sorrendben a közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), a fehér libatop (Chenopodium album), a szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), a parlagfű (Ambrosia eletior) és a pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanquinalis) mint kozmopolita fajok szerepelhetnek az élen. Gyakori a fakó muhar (Setaria glauca), a zöld muhar (Setaria viridis), a kövér porcsin (Portulaca oleracea) és a varjúmák (Hibiscus trionum) jelenléte is. Néhány nehezen irtható gyomfaj magjával, termésével szennyezett talajokon helyenként a hélazab (Avena fatua) és a csattanó maszlag (Datura stramonium) okozhat gondot. Ritkábban a szerbtövisfajok (Xanthium spp.) is előfordulhatnak. Laza talajokon terjedőben van és a sárgarépa-termesztőknek nagy gondot okoz a homoki ballangófű (Salsola kali) megjelenése és a táblán belüli gyors elszaporodása. Ha a sárgarépa termesztését megelőző évben vagy években a területen napraforgót termesztettek, számítani lehet az árvakelésű napraforgó megjelenésére.

Az évelő szártarackos gyomfajok közül foltokban találkozhatunk a közönséges tarackbúza (Agropyron repens), a nád (Phragmites communis), ritkábban a fenyércirok (Sorghum halepense) és a csillagpázsit (Cynodon dactylon) károsításával. Az évelő gyökértarackos gyomfajok közül kiemelkedő jelentőségű a foltokban gyomosító apró szulák (Convolvulus arvensis) és a mezei acat (Cirsium arvense). Sárgarépában speciális „gyomprobléma” okozója lehet az ami (Ammi majus), a vadmurok (Daucus carota), valamint a termesztés évében felmagzott sárgarépa is.

A sárgarépa gyomirtása

A sárgarépa a vegetáció során nem minden fenológiai állapotban árnyékolja be a talajt. Különösen jellemző ez a vetés utáni és a kelés utáni időszakra. Gyomirtás nélkül a sárgarépa már ebben a szakaszban teljesen elgyomosodna. A sárgarépa a gyökérzöldségek közül a gyomirtó szerekre a legkevésbé érzékeny. Az engedélyezett készítményekkel a vetés előtti időszaktól egészen a betakarításig a terület gyommentesen tartható.

Általánosan elterjedt a trifluralin hatóanyagú gyomirtó szerek használata. A készítményeket a vetés előtt azonnal, de legkésőbb 1 órán belül a talajba kell dolgozni. A kétszikű gyomok elleni hatást a preemergensen, illetve posztemergensen kijuttatott gyomirtó szerekkel javíthatjuk.

Vetés után, kelés előtt az egyszikű gyomok ellen trifluralin hatóanyaggal alapkezelt területen linuron, klórbromuron és prometrin hatóanyagú herbicidek használata engedélyezett.

Amennyiben a vetés előtti (presowing) kezelés valamilyen ok miatt elmaradt, a fűféle gyomfajok ellen metolaklór vagy pendimetalin hatóanyagú készítményeket alkalmazhatunk preemergensen, a fent említett kétszikűirtó herbicidekkel tankkeverék formájában történő kijuttatással.

A sárgarépa a kelés után herbicidekkel felülkezelhető. A posztemergens kezelésekre a már említett preemergensen használható kétszikűirtó herbicidek jöhetnek számításba. Ezek közül a klórbromuron és a prometrin hatóanyagú készítményeket a sárgarépa 4–6 leveles, míg a linuron hatóanyagú készítményt a sárgarépa 6–8 leveles fejlettségénél használhatjuk. A herbicidek a 2–4 leveles fejlettségű gyomokat irtják a legeredményesebben.

Egyéves egyszikű gyomok ellen sikeres alapkezelés után ritkán kell állományt kezelni. A fluazifop-P-butil hatóanyagú készítményt elsősorban az évelő, foltokban elhelyezkedő fűfélék ellen alkalmazhatjuk. A kezelés akkor lesz sikeres, ha a gyomnövények magassága a 10–15 cm-es tartományba esik.

A sárgarépa gyomirtó szerei