Ugrás a tartalomhoz

Növényvédelem

Bozsik András, Bujáki Gábor, Bürgés György, Czencz Kornélia, Deli József, Glits Márton, Folk Győző, Hunyadi Károly, Ipsits Csaba, Járfás József, Kadlicskó Sándor, Kiss József, Koppányi Marietta, Kozma Erzsébet, Kövics György, Kuroli Géza, Lánszki Imre, Petrányi István, Petróczi István, Pécsi Sándor, Pénzes Béla, Pintér Csaba, Radócz László, Reisinger Péter, Sáringer Gyula, Szabolcs János, Szalay-Marzsó László, Takács András, Tomcsányi Ernő, Tóth Attila, Tóth István, Virányi Ferenc

Mezőgazda Kiadó

A zeller gyomnövényei

A zeller gyomnövényei

A zeller gyomnövényzetének összetétele nagyban hasonlít az egyéb gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem) gyomflórájához. A különbség csak az, hogy a zeller későbbi (május vége, június eleje) kiültetése miatt a T2 és a T3 életformájú gyomnövények kisebb jelentőségűek. Legnagyobb fajszámmal és legnagyobb borítással tehát a T4 fajok fordulnak elő. Ezek közül a kozmopolita szántóföldi gyomfajok azok, amelyek mechanikai és vegyszeres gyomirtás esetén is a legtöbb gondot okozzák. Mivel a zeller tápanyagigényes növény, az előző év őszén kijuttatott istállótrágyázás következtében erősen begyomosodhat. Borításuk alapján, fontossági sorrendben a közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), a fehér libatop (Chenopodium album), a szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), a parlagfű (Ambrosia elatior) és a pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanquinalis) a legjelentősebb. Néhány nehezen irtható gyomfaj magjával, termésével szennyezett talajon helyenként a csattanó maszlag (Datura stramonium), a szerbtövisfajok (Xanthium spp.), valamint laza talajokon a homoki ballangófű (Salsola kali) fordulhatnak elő.

Az évelő szártarackos gyomfajok közül foltokban a közönséges tarackbúza (Agropyron repens), ritkábban a nád (Phragmites communis) gyomosíthat. A gyökértarackos gyomnövények közül az apró szulák (Convolvulus arvensis) és a mezei acat (Cirsium arvense) a leggyakoribb.

A zeller gyomirtása

A zeller a védekezés hiányában, a kiültetés utáni időszakban könnyen elgyomosodhat. A sorok és sorközök kései lombzáródása lehetőséget teremt számos gyomfaj elszaporodására.

A zeller a gyökérzöldségek közül a gyomirtó szerekre közepesen érzékeny. Az engedélyezett herbicidekkel kialakított gyomirtási technológiákkal a zeller a kiültetéstől a betakarításig gyommentesen tartható. A palánták kiültetése előtt (ppi) 3-4 nappal elvégezhető kezelésekre trifluralin hatóanyagú készítmények alkalmazhatók. A készítményeket a kezelést követően, de legkésőbb 1 órán belül, 6–8 cm mélyen a talajba kell dolgozni. A bedolgozás eszköze lehet a tárcsa, a kombinátor vagy az ásóborona. A trifluralinnal alapkezelt területet még a palánták kiültetése előtt (preplanting) kétszikű gyomok elleni kiegészítő kezelésben részesíthetjük. Erre a célra a prometrin hatóanyagú készítményeket alkalmazhatjuk.

A zeller kiültetése előtt használhatunk olyan gyomirtási megoldásokat is, amelyekkel az egy- és kétszikű gyomfajok ellen egy menetben védekezhetünk. Ilyen módon használhatjuk a pendimetalin vagy a metolaklór hatóanyagú herbicideket, prometrin, linuron vagy klórbromuron hatóanyagú gyomirtó szerekkel kombinálva. Gyomirtást ebben az időben, 3 hatóanyagot (metolaklór + metobromuron + prometrin) is tartalmazó, kombinált herbiciddel is végezhetünk.

A zeller kiültetés előtt kijuttatható gyomirtó szerei

A zeller a kiültetés után érzékenyen reagál a herbicidekre, ezért az esetleges fitotoxicitás elkerülése végett az állománykezeléseket csak a palánták gyökeresedése után végezhetjük el. A posztemergensen kijuttatható herbicidek közül általában a kétszikű spektrumú herbicidek használatára kerülhet sor. Erre a célra a linuron és a prometrin hatóanyagú gyomirtó szereket használhatjuk. A kezeléseket akkor kell elvégezni, amikor a kétszikű gyomnövények elérték a 2–4 leveles fejlettséget. Jól sikerült gyomirtás esetén állományban az egyszikű gyomok ellen nem szükséges védekezni. Ellenkező esetben a fűféle gyomnövények ellen külön kezelésként a fluazifop-P-butil hatóanyagú készítményt használhatjuk.

A zeller posztemergens gyomirtó szerei