Ugrás a tartalomhoz

Növényvédelem

Bozsik András, Bujáki Gábor, Bürgés György, Czencz Kornélia, Deli József, Glits Márton, Folk Győző, Hunyadi Károly, Ipsits Csaba, Járfás József, Kadlicskó Sándor, Kiss József, Koppányi Marietta, Kozma Erzsébet, Kövics György, Kuroli Géza, Lánszki Imre, Petrányi István, Petróczi István, Pécsi Sándor, Pénzes Béla, Pintér Csaba, Radócz László, Reisinger Péter, Sáringer Gyula, Szabolcs János, Szalay-Marzsó László, Takács András, Tomcsányi Ernő, Tóth Attila, Tóth István, Virányi Ferenc

Mezőgazda Kiadó

A gerbera védelme

A gerbera védelme

A gerberafajták közül a meriklón szaporítással előállítottak homogén állományt adnak. A magvetéssel szaporított fajták állománya heterogén, az egyedek növényvédőszer-tűrése általában eltérő. Emiatt a maggal való szaporítás az utóbbi időben visszaszorult. A kalapácsos dugvánnyal szaporított állományban a vírusos és a fitoftórás betegség átvitele okoz gondot.

A termesztési mód különféle lehet, a gerbera növényházban és fűtött fóliaházban, talajon bakhátra ültetve, növényasztalon vagy izolált ágyban, illetve konténerben termeszthető. Szellős, meleg talajt kíván, a pangó vizet nem tűri. A termesztési idő 1–3 év. A kiültetés április-május hónapban a legelőnyösebb. A gerbera védelmét áprilisban, izolált ágyba ültetett, meriklónozott állományban mutatjuk be.

Ültetés előtt a talajt a hervadásos betegségek kórokozóitól, a talajban elfekvő szkleróciumoktól, valamint a terrikol kártevőktől kell mentesítenünk. Ez a talaj gőzölésével érhető el a leghatékonyabban. A kémiai talajkezelésre a dazomet hatóanyagot használhatjuk. A talajcsere is megbízható védelmet nyújt.

A gerbera ültetése előtt, amennyiben a talaj gyökérgubacs-fonálféreggel fertőzött, a szükséges talajfertőtlenítés elvégezhető. A konténeres termesztésnél a földkeverék betöltése előtt lehetséges a hatásos, fonálféreg elleni fertőtlenítés. A kémia talajfertőtlenítés esetén, fitotoxikus hatás elkerülésére a talaj hatóanyag-maradványának ellenőrzésére feltétlenül kerüljön sor!

Ültetéskor a dugványról szaporított növények gyökérzetét metalaxil vagy propamokarb hatóanyaggal kevert agyagpépbe mártogatjuk a fitoftórás hervadás ellen. Az ültetés után 2-3 héttel a begyökeresedéskor az állományt metalaxil + mankoceb, oxadixil + cineb vagy propamokarb hatóanyagú gombaölő szerrel öntözhetjük be.

A szaporítóanyag növény-egészségügyi ellenőrzésén és a gerbera-aknázólégy csapdázására a ragadós, sárga lapok kihelyezésén túl nincs teendő.

Ültetéstől a virágzásig a gerberalisztharmat ellen megelőző állománypermetezés végezhető fenarimol, benomil, tiofanát-metil vagy pirazofosz hatóanyagú készítmények valamelyikével. A szklerotíniás hervadás ebben az időszakban foltokban megjelenhet. A beteg tövet eltávolítjuk, és a tő helyét benomil hatóanyaggal öntözzük be. Mindkét betegség megjelenését folyamatosan figyeljük.

A gerbera-aknázólégy imágói, illetve lárvái ellen, amennyiben jelenlétüket észleljük, a tömeges elszaporodásukat megelőzően, a kiültetést követő hetekben védekezhetünk a legeredményesebben. Az imágók ellen deltametrin, cipermetrin, tiociklám, a fiatal lárvák ellen oxamil hatóanyagú rovarölő szerekkel permetezhetünk. Ha a szaporítóanyaggal való behurcolást elkerültük, kártételtől a későbbiekben alig kell tartani.

Kiültetést követően, a még ritka lombozatú növényállományban, a kártevők ellen eredményesebben védekezhetünk, mint a levelek záródása után.

A virágzást megelőző időszakban a közönséges takácsatka és az üvegházi molytetű elleni védelem meghatározó jelentőségű. A közönséges takácsatka ellen amitráz, fenbutatin-oxid, dienoklór, alifás zsírsav hatóanyagú, az üvegházi molytetű ellen metomil, pirimifosz-metil, deltametrin, cipermetrin hatóanyagú készítményekkel permetezhetünk. Amennyiben az említett két kártevő rezisztens populációi ellen kémiai védelem szükséges, a hosszabb hatástartamú kitinszintézist gátló hatóanyagok közül a takácsatka ellen a flucikloxuron, az üvegházi molytetű ellen a buprofezin hatóanyagú növényvédő szerek használatára is sor kerülhet. A közönséges takácsatka elszaporodása a páratartalom növelésével is mérsékelhető.

A növényállomány záródása előtt a meztelen csigák jelentős kárt ritkán okoznak. Ennek ellenére észlelésük esetén a veszélyeztetett növényházrészeken merkaptodimetur vagy metaldehid hatóanyagú granulátum kiszórásával védekezhetünk.

Annak ellenére, hogy a nyugati virágtripsz már a gerbera levelén is károsít, gyors elszaporodása csak a bimbók megjelenését követően várható. A bimbóba húzódó lárvák, imágók elleni rovarölő szeres permetezések gyenge hatásúak, ezért a kezelések egy részét ajánlott füstölés vagy ködképzés formájában elvégezni. A nyugati virágtripsz ellen a diklórfosz, tiociklám, továbbá a piretroid hatóanyagok eredménnyel használhatók.

Virágzás alatt a levélzetet folyamatosan ritkítjuk. A lisztharmat elleni permetezések során emulziókat használunk a virágok szennyeződésének elkerülésére. Télen a botrítiszes betegség megelőzésére rendszeresen szellőztetni kell. A botrítiszes virágokat folyamatosan eltávolítjuk.

A több hónapig elhúzódó virágzási idő alatt a nyugati virágtripsz, az üvegházi molytetű, a közönséges takácsatka, a meztelen csigák és esetleg a levéltetvek okozhatnak károkat. Észlelésükkor, a növényállomány haladéktalan kezelésével jelentős károk kialakulása előzhető meg. A felhasználandó növényvédő szerek megegyeznek a virágzás előtt javasoltakkal.

A növényvédelmi kezelések során új hatóanyag vagy szerforma bevezetésekor, tekintettel a sziromlevelek fokozott érzékenységére, próbakezeléssel ajánlott ellenőrizni az esetleges fitotoxikus hatást.

A gerbera védelme