Ugrás a tartalomhoz

Növényvédelem

Bozsik András, Bujáki Gábor, Bürgés György, Czencz Kornélia, Deli József, Glits Márton, Folk Győző, Hunyadi Károly, Ipsits Csaba, Járfás József, Kadlicskó Sándor, Kiss József, Koppányi Marietta, Kozma Erzsébet, Kövics György, Kuroli Géza, Lánszki Imre, Petrányi István, Petróczi István, Pécsi Sándor, Pénzes Béla, Pintér Csaba, Radócz László, Reisinger Péter, Sáringer Gyula, Szabolcs János, Szalay-Marzsó László, Takács András, Tomcsányi Ernő, Tóth Attila, Tóth István, Virányi Ferenc

Mezőgazda Kiadó

A málna gyomnövényei

A málna gyomnövényei

A különböző ültetvényekben a változó ökológiai körülmények miatt a gyomosodás mértéke eltérő. Egy adott termesztési körzeten belül az ültetvény kora és az ökológiai körülményekben bekövetkező változás között szoros az összefüggés. Fiatal ültetvényekben rengeteg egyéves, szántóföldön gyakori gyomfajjal találkozhatunk: kora tavasszal a T1 életformájú tyúkhúr (Stellaria media), a veronikafajok (Veronica spp.) és a pásztortáska (Capsella bursa-pastoris). A T2 életformájú gyomnövényeknek málnában kisebb a jelentőségük, leggyakrabban a mezei szarkalábbal (Consolida regalis), a vetési hériccsel (Adonis aestivalis), a ragadós galajjal (Galium aparine) és a parlagi pipitérrel (Anthemis arvensis) találkozhatunk.

A málna sorában és a sorközökben tavasszal tömegesen fordulnak elő a T3 életformájú vadrepce (Sinapis arvensis), a repcsényretek (Raphanus raphanistrum) és a sebforrasztó zsombor (Sisymbrium sophia).

A vegetáció előrehaladtával az ültetvényekben a T4 nyárutói gyomfajok felszaporodását figyelhetjük meg. A fajszám, a termetük és a borítási értékeik nagysága alapján a T4 gyomoknak az ültetvény gyomnövényei között kiemelt jelentőségük van.

A T4 életformájú fajok közül a legveszélyesebb a nehezen irtható betyárkóró (Erigeron canadensis). Fiatal ültetvényekben az évelő gyomnövényeknek kisebb a jelentőségük.

Középkorú ültetvényekben a fajszám csökkenése figyelhető meg. A vegyszeres gyomirtás miatt a sorokban a vegyszerekkel szemben ellenálló gyomnövények fokozatos felszaporodásának lehetünk tanúi. A nehezen irtható egyéves fajokon kívül már megjelennek az évelő tarackos (G1 és G3) gyomok is, amelyek közül a védekezés szempontjából az évelő kétszikű gyomoknak van nagyobb jelentősége.

Idős málnaültetvény eltarackosodhat. A málnaültetvény öregedésének jele a további fajszámcsökkenésen túl a gyomegyüttest alkotó fajok változása. Az eredeti szegetális vegetáció ruderális vegetációvá alakul át, amelynek jellemző fajai a közönséges tarackbúzán (Agropyron repens) kívül többek között a közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris), a keszegsaláta (Lactuca serriola), a hamuka (Berteroa incana) és a közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum).

A málna gyomirtása

A málna gyomirtását szükség esetén már a telepítés előtt meg kell kezdeni. Erre azért van szükség, mert a telepítés után az évelő kétszikű gyomok ellen nem tudunk védekezni. Telepítés után az előforduló gyomnövények irtása mechanikai és kémiai eljárások együttes alkalmazásával történhet. Gyomirtó szert csak a sorok kezelésére alkalmazzunk, a sorközöket rendszeres mechanikai művelésben részesítsük. A sorközöket a gyomosodástól függően, évente legalább 4–6 alkalommal célszerű megművelni. Műveléskor a sorokban előtörő nemkívánatos sarjak is elpusztíthatók. Ügyeljünk arra, hogy a talajművelés mélysége az 5–8 cm-t ne haladja meg.

A málnasorok gyomirtó szeres kezelését a málna nyugalmi állapotában elvégezhető alapkezelésekkel, illetve a gyomosodástól függően a vegetációs időszakban, állományban elvégezhető felülkezelésekkel lehet megoldani.

A málna korai fakadása miatt az alapkezelésekre használható gyomirtó szerek egy részét késő ősszel is kijuttathatjuk.

A málna, járulékos gyökérrendszerének elhelyezkedése miatt, nagyon érzékeny a talajherbicidekre, ezért a nyugalmi időszakban elvégezhető kezeléseknél az ültetvény kora behatárolja a gyomirtásra használható herbicidek számát és típusát.

A málna állománykezelésekor – a sarjhajtások védelme miatt – csak az egyszikű fűféle gyomok ellen tudunk védekezni.

A málna gyomirtó szerei