Ugrás a tartalomhoz

Növényvédelem

Bozsik András, Bujáki Gábor, Bürgés György, Czencz Kornélia, Deli József, Glits Márton, Folk Győző, Hunyadi Károly, Ipsits Csaba, Járfás József, Kadlicskó Sándor, Kiss József, Koppányi Marietta, Kozma Erzsébet, Kövics György, Kuroli Géza, Lánszki Imre, Petrányi István, Petróczi István, Pécsi Sándor, Pénzes Béla, Pintér Csaba, Radócz László, Reisinger Péter, Sáringer Gyula, Szabolcs János, Szalay-Marzsó László, Takács András, Tomcsányi Ernő, Tóth Attila, Tóth István, Virányi Ferenc

Mezőgazda Kiadó

A szamóca védelme

A szamóca védelme

A terület kiválasztásánál fontos szempont, hogy a telepítésre kijelölt területet az elővetemény lekerülése után az évelő gyomoktól mentesítsük.

Telepítés előtt a talaj takarása fekete fóliával elsősorban a fitoftórás gyümölcsrothadás és a botrítiszes betegség miatt indokolt.

A szamóca kártevők elleni védelmében a telepítés előtt a terület kiválasztásának is jelentős szerepe van. A szamóca-fonálféreg talajból való visszafertőzésének elkerülése végett legalább 4 éves vetésforgó betartása feltétlenül szükséges. Azokon a hagyományosan szamócatermesztő területeken, ahol a szamóca négy évnél hamarabb kerül a területre, illetve a fonálféreg-fertőzés veszélyén túl más károsító szervezet előfordulása indokolja, a telepítést megelőzően talajfertőtlenítő készítmények felhasználására is sor kerülhet. Az engedélyezett általános talajfertőtlenítő hatású dazomet és metám-ammónium kizárólag a szamóca telepítését megelőzően juttatható ki. Környezetvédelmi és gazdaságossági megfontolásból lehetőség szerint kerüljük e kezelést! A szamóca telepítését megelőzően a cserebogarak és más terrikol kártevők egyedszámának, korának megállapítása rendkívül fontos. Amennyiben a pajorok száma az 1 idős lárva vagy 3–4 fiatal lárva/m2 értékét eléri, a telepítést megelőzően vagy akár az előző évben, az elővetemény termesztése során indokolt a terrikol kártevők elleni kémiai védekezés. A telepítést megelőző kezelésre a diazinon és a terbufosz hatóanyagok használhatók. Termő szamócában az állomány gyommentesen tartásával, a sorközök talajának művelésével mérsékelhetjük a kártevők megtelepedését.

A szamóca szaporítóanyagának minősége hatással van a telepítést követő esztendők termésére. A szamócaatkától, továbbá a szamóca-fonálféregtől mentes szaporítóanyag számos költséges növényvédelmi kezeléstől kíméli meg a termesztőt.

Telepítés előtt a benefin hatóanyagú készítményekkel gyomirthatjuk a szamócát. Lásd A szamóca gyomirtása.

Telepítés után a napropamid és a klóroxuron hatóanyagú készítmények használata javasolható.

A tőrózsák kihajtása előtt termő szamócában a pendimetalin hatóanyagú szer vagy a metolaklór + lenacil hatóanyag-kombináció engedélyezett.

Virágzás előtt, április első felében a levélfoltosságok ellen cineb, mankoceb, propineb, metirám vagy kaptán hatóanyagú szerekkel kell védekezni. Ugyanekkor indokolt a lisztharmat elleni védekezés kén, dinokap, kinometionát vagy pirazofosz hatóanyagú készítményekkel.

Április közepén a levélfoltosságok és a lisztharmat elleni kezeléseket tovább kell folytatni.

Amennyiben a telepítést követő évben a szamócaatka elszaporodását észleljük, vegyi védekezésre már a virágzás előtt lehetőség van. Védekezésre az endoszulfán, triazofosz, amitráz hatóanyagú növényvédő szerek permetezés formájában kijuttatva hatásosak. Az endoszulfán és a triazofosz hatóanyagokkal végzett szamócaatka elleni permetezés egyúttal hatásos a növényállományban előforduló kártevők, pl. sodrómolyok, levélbarkók és a levéldarazsak lárvái ellen is.

A virágot és a termést veszélyeztető szamócaeszelény és szamóca-bimbólikasztó ellen a tavaszi időszakban, a virágzást megelőzően, az imágók rajzásakor szükséges védekezni. Védekezésre alacsonyabb hőmérséklet esetén permetrin + tetrametrin, deltametrin, a léghőmérséklet emelkedésével foszalon és heptenofosz hatóanyagú rovarölő szerek hatásosak.

Virágzáskor a botrítiszes betegség elleni védekezés döntő fontosságú, ezért a virágzás elején (20%-os virágnyitáskor), majd a virágzás vége felé nagy lémennyiséggel permetezni kell a méhekre nem veszélyes készítményekkel. Ilyenek a diklofluanid, az iprodion, a procimidon, a vinklozolin, a benomil vagy a tiofanát-metil hatóanyag-tartalmú szerek.

Amennyiben a szamócaeszelény és a szamóca-bimbólikasztó rajzása a virágzás idején is tart, méhkímélő technológiával méhekre mérsékelten veszélyes készítmény (deltametrin, foszalon) kijuttatásával előzhetjük meg kártételüket.

A terméskötődéstől szüretig terjedő időszakban növényvédelmi teendőink száma kevés. A virágzás után a szalma-alátakarás elvégzése a botrítiszes betegség és a fitoftórás gyümölcsrothadás miatt rendkívül fontos. Ezt követően a kötődött gyümölcsöket a lisztharmat ellen feltételesen csak akkor kell védeni, ha a virágzás előtti lombkezelések – a jelentős megbetegedés miatt – nem adtak kielégítő eredményt. Terméskötődés után, csapadékos időjárás esetén a botrítiszes betegség ellen harmadszor is kell védekezni a polioxin-B hatóanyag-tartalmú készítménnyel, amelynek élelmezés-egészségügyi várakozási ideje csupán 3 nap.

Szüret után a termesztéstechnológiától függően a szamóca kórokozói ellen irányuló növényvédelmi beavatkozás szükségessége eltérő.

Lombeltávolítás nélküli termesztéstechnológia esetén a lomb fokozott védelme szükséges, ezért már július második felében a kezeléseket el kell végezni a levélfoltosságok és a lisztharmat ellen.

Augusztus közepén a levélfoltosságok és a lisztharmat ellen a védekezést meg kell ismételni.

Lombeltávolítással való termesztéstechnológia esetén a csökkentett kezelések is kielégítő védelmet adnak. Ilyenkor a levélfoltosságok és a lisztharmat elleni védekezést elegendő csak augusztus közepén elvégezni.

A repülni nem tudó szamóca-vincellérbogár imágója idősebb ültetvényből való betelepedésének megakadályozására porcsík formájában kiszórt metilparation hatóanyagú porozószer hatásos. A védekezés szükségességének és idejének megállapítására a tábla szélén ásott, szamócalevéllel bélelt bogárcsapdák alkalmasak.

A szamócaatka ellen a nyári időszakban is szükség lehet ismételt növényvédő szeres lombpermetezésre. Amennyiben a szamócaatkán kívül (lombeltávolítás nélküli termesztés esetében) sodrómolyok, levéldarazsak kártételével is számolnunk kell, az akaricid és inszekticid hatással egyaránt rendelkező endoszulfán vagy a triazofosz hatóanyagú készítmények adnak mindkét kártevő csoport ellen kielégítő védelmet.

Szüret után a kétszikű gyomok ellen a klóroxuron, az egyszikű gyomok esetében a fluazifop-P-butil hatóanyagú készítményeket kell használni.

A szamóca védelme