Ugrás a tartalomhoz

Növényvédelem

Bozsik András, Bujáki Gábor, Bürgés György, Czencz Kornélia, Deli József, Glits Márton, Folk Győző, Hunyadi Károly, Ipsits Csaba, Járfás József, Kadlicskó Sándor, Kiss József, Koppányi Marietta, Kozma Erzsébet, Kövics György, Kuroli Géza, Lánszki Imre, Petrányi István, Petróczi István, Pécsi Sándor, Pénzes Béla, Pintér Csaba, Radócz László, Reisinger Péter, Sáringer Gyula, Szabolcs János, Szalay-Marzsó László, Takács András, Tomcsányi Ernő, Tóth Attila, Tóth István, Virányi Ferenc

Mezőgazda Kiadó

A köszméte védelme

A köszméte védelme

A köszméte kártevők elleni védelme kevés növényvédelmi kezeléssel megoldható. A későbbiekben említett rovarölő szeres permetezések elvégzése csak a kártevők tömeges megjelenésekor indokolt.

Telepítésre csak a vírusmentesített töveket szabad felhasználni.

A telepítésre kijelölt területen a terrikol kártevők egyedsűrűségét feltétlenül ellenőrizni kell, indokolt esetben a telepítést megelőzően rovarölő szeres talajkezeléssel védekezhetünk.

Telepítés előtt a glifozát és az MCPA hatóanyagú herbicidekkel az évelő G1 és G3 életformájú gyomok eredményesen visszaszoríthatók.

A művelési mód az amerikai lisztharmat megbetegedésének mértékét befolyásolja. A bokorművelés e betegség számára kedvező, ugyanakkor a füzér- és szárnyas művelés, valamint a törzses művelés kedvezőtlen feltételeket teremt.

Rügyfakadás előtt a vessző- és gallyritkítás során az amerikai lisztharmattól károsított növényrészeket el kell távolítani, ezáltal a fertőzési forrásokat jelentősen lehet csökkenteni. Ilyenkor e betegség tünetei könnyen felismerhetők, mivel a vesszővégeken a sötétbarna bevonat szembetűnő.

A nyugalmi állapotban, illetve rügypattanáskor az áttelelt kaliforniai pajzstetű és a közönséges teknőspajzstetű lárvái ellen kozmetikai vazelinolaj, poliszulfid-kén + vazelinolaj, kalcium-poliszulfid, bárium-poliszulfid hatásos. A tél végi lemosó permetezést csak pajzstetvek jelenléte esetén indokolt elvégezni. A rügypattanás idején elvégzett permetezés a levéltetvek áttelelő tojásait is gyéríti.

Rügyfakadás előtt végezzük el a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények elleni védekezést. Vegyszeres kezelésre – az ültetvény korától függően – több készítmény és ezek kombinációi engedélyezettek. Lásd A köszméte gyomirtása.

A rügyfakadás után jelentkező köszmétearaszoló ellen a diklórfosz, a foszalon, a permetrin + tetrametrin és a metilparation hatóanyagú inszekticidekkel végzett levélpermetezés hatásos.

Virágzás előtt, április elején, a levélfoltosságok elleni védekezést már meg kell kezdeni. Ellenük a mankoceb, a propineb, a triforin vagy a bitertanol hatóanyagú szerek használhatók. Vizenyős, láprétekkel körülvett ültetvényekben a köszméterozsda elleni védekezést is be kell tervezni. A megbetegedés mértéke jelentősen csökkenthető, ha a sást rendszeresen kaszálják. Vegyi védekezésre a levélfoltosságok ellen javasolt készítmények hatásosak. Ekkor kell megkezdeni az amerikai lisztharmat elleni védekezést is dinokap, kinometionát, pirazofosz, fenarimol vagy pirifenox hatóanyagú készítményekkel. A levélfoltosságok ellen használt triforin és bitertanol hatóanyagú készítmények az amerikai lisztharmat ellen is hatásosak. A kéntartalmú szerek a legtöbb köszmétefajtára fitotoxikusak.

A terméskötődéstől a szüretig a levélfoltosságok és az amerikai lisztharmat elleni védelmet tovább kell folytatni. A két betegség közül viszont a figyelmet főleg az amerikai lisztharmatra kell fordítani, és a termés fokozott védelmét kell biztosítani. Ezért virágzás után, május elején mindkét betegség ellen, május második felében és június elején csak az amerikai lisztharmat ellen kell védekezni. Köszméterozsda ellen a bogyót fokozottan kell védeni, ezért a levélfoltosságok ellen ajánlott készítményekkel május második felében és június elején is védekezni kell.

A virágzást követően a levéldarazsak és az erőteljesen növekvő hajtásokon esetenként megjelenő hajtászsugorító köszméte-levéltetű ellen az előzőekben, a köszmétearaszolónál említett rovarölő szerekkel védekezhetünk.

A vegetáció során az alapkezelések ellenére gyomosodó sorokat a kialakult gyomosodástól függően glufozinát-ammónium, oxadiazon, fluazifop-P-butil hatóanyagú herbicidekkel kezelhetjük.

Szüret után a levélfoltosságok és az amerikai lisztharmat elleni védekezést tovább kell folytatni, ezért folyamatosan legalább 3 kezelést kell beiktatni. E kezelések elsősorban a következő év növényvédelmét alapozzák, mivel a megbetegedés, következésképpen a fertőzési források mértékét jelentősen csökkentik.

Amennyiben a nyár folyamán a köszmétearaszoló fiatal lárváit észleljük, a jelentősebb kártétel megakadályozására a korábbiakban felsorolt hatóanyagok valamelyikével védekezhetünk. Az üvegszárnyú ribiszkelepke rajzásának megfigyelésére és az esetleges vegyszeres védekezés időzítésére a szexferomon csapdák (Csalamon 16), valamint a gyümölcsszörpből készült illatcsapdák egyaránt alkalmasak.

A köszméte védelme