Ugrás a tartalomhoz

Növényvédelem

Bozsik András, Bujáki Gábor, Bürgés György, Czencz Kornélia, Deli József, Glits Márton, Folk Győző, Hunyadi Károly, Ipsits Csaba, Járfás József, Kadlicskó Sándor, Kiss József, Koppányi Marietta, Kozma Erzsébet, Kövics György, Kuroli Géza, Lánszki Imre, Petrányi István, Petróczi István, Pécsi Sándor, Pénzes Béla, Pintér Csaba, Radócz László, Reisinger Péter, Sáringer Gyula, Szabolcs János, Szalay-Marzsó László, Takács András, Tomcsányi Ernő, Tóth Attila, Tóth István, Virányi Ferenc

Mezőgazda Kiadó

Előszó

Előszó

A könyv megírását a szerkesztők és a szerzők által kitűzött ama cél vezette, hogy vele segítsük elő a szakmai ismeretszerzést és a legújabb gyakorlati megoldásokat. Ebben egyaránt érdekeltek az egyetemi oktatásban résztvevő hallgatók és a gyakorlati életben dolgozó szakemberek. Célunk volt a hiánypótlás is, ugyanis hazánkban egy könyvben összefoglalva és hasonló felfogásban még nem vagy csak régebben jelentek meg a szántóföldi és a kertészeti növények károsítóira vonatkozó technológiák.

A többirányú szakmai igény kielégítését azzal kívántuk elérni, hogy a kéziratot nagyszámú, az egyes résztmerületeket legjobban ismerő egyetemi oktató és kutató írja meg. Ez a törekvés szerkesztési szempontból sok nehézséget is jelentett. A könyvben érzékelhető a szerzők eltérő stílusa, ami reményeink szerint talán nem jelent szakmai értékkárosodást.

A könyvben található tudományos és gyakorlati ismereteket tápnövényekhez kapcsolva tárgyaljuk. Közöttük megtalálhatók a gazdasági szempontból jelentős, szántóföldön és kertészetben és gyümölcsösben termesztett növényfajok, továbbá a szőlő és a raktár védelméhez tartozó károsítók. A növényfajokhoz kapcsolódva ismertetjük a károsítók előfordulását, figyelemmel a kórokozókra, a kártevőkre és a gyomfajokra. A károsítók felismerését elősegítő fényképeket és a fejlődésmenetet bemutató ábrákat, kór- és kárképeket a könyv nem tartalmaz. Ennek oka egyrészt a korlátozott terjedelemben keresendő, másrészt pedig egyéb szakkönyvek (Kertészeti növénykórtan, A szántóföldi növények betegségei, Növényvédelmi állattan, Szántóföldi és kertészeti növények kártevői, Szántóföldi gyomnövények és biológiájuk) tartalmazzák a szükséges ábrákat. Az egyes növények károsítóit tárgyaló fejezetek után a védekezési lehetőségeket bemutató technológiákra is súlyt helyeztünk.

A védekezési megoldásokat a tárgyalt károsító fajoknál leírjuk, ezért a technológiai fejezetekbe, amelyek az egyes károsítók ellen javasolt védekezést a növény fenológiai állapotához kapcsolva tárgyalják, azokat rövidítve építettük be. A védekezési javaslatok között megtalálhatók az eredményesen alkalmazható peszticid-hatóanyagok. A peszticidek kereskedelmi neveit azonban nem tüntettük fel, tekintettel a gyors változásokra és az elévülésekre. Rövid időre érvényes áthidaló megoldásként a könyv végén összegeztük – a hatóanyagokhoz kapcsolva – a jelenleg hazai forgalmazásra engedélyezett készítményeket.

A mű szakmai színvonalát emelő munkáért hálás köszönetünket fejezzük ki a könyv lektorainak és az egyetemek növényvédelmi tanszékein dolgozó kollégáinknak. Köszönet illeti az agráregyetemek tankönyvkiadását koordináló bizottságot a könyv kiadását elősegítő támogatásért, a Mezőgazda Kiadót a könyv gondos megjelentetéséért.

A Növényvédelem című könyvet mindazoknak ajánljuk, akik ismeretgyarapító céllal kívánják tanulmányozni, és ajánljuk a gyakorlati szakembereknek, akiknek célja a hatékony és gazdaságos növényvédelem megvalósítása.

Budapest–Keszthely–Mosonmagyaróvár–Gödöllő, 1996.

Glits Márton

egyetemi tanár

a mg-i tud. kand.

Horváth József

egyetemi tanár

az MTA lev. tagja

Kuroli Géza

egyetemi tanár

a mg-i tud. doktora

Petróczi István

egyetemi tanár

a mg-i tud. doktora

Jelmagyarázat:

A gyomirtási táblázatokban a hatásspektrumra uatló sötét árnyékolás a jó gyomirtó hatást mutatja.