Ugrás a tartalomhoz

Talajtan

Stefanovits Pál, Filep György, Füleky György

Mezőgazda Kiadó

Az éghajlati tényezők

Az éghajlati tényezők

A talajképződés tekintetében jelentősek a hőmérséklet-, a csapadék- és a szélviszonyok.

a)A hőmérsékleti viszonyok azt jelzik, hogy a felszínre mennyi energia érkezik, és ez milyen mértékben és milyen hosszú időn át segíti a talajban lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok kialakulását, valamint sebességét. Egyben megszabják azt is, hogy a talajon milyen növények élhetnek, ezek tevékenysége milyen hosszú ideig tarthat, valamint a növények által termelt szerves anyag milyen ütemben bomlik el a mikroszervezetek tevékenységének következményeként.

b)A csapadékviszonyok a felszínre érkező víz mennyiségét és formáját szabják meg, valamint a párolgással együtt a talaj vízháztartását befolyásolják. A nedvesség mennyisége, az átnedvesedés tartama, valamint a hőmérséklettel való kapcsolat szabja meg a mállási folyamatok irányát és intenzitását, de ugyanezek a tényezők irányítják a talajon élő növénytakaró és a talajban tevékenykedő mikroszervezetek életét is.

c)A szélviszonyok közvetett hatásuk – a párolgás és a párologtatás fokozása – révén befolyásolják a talajképződést, de közvetlen hatásuk is érvényesül a defláció, a szél által előidézett talajpusztulás útján.