Ugrás a tartalomhoz

Talajtan

Stefanovits Pál, Filep György, Füleky György

Mezőgazda Kiadó

A reakciók időbeni lefolyása

A reakciók időbeni lefolyása

A talajban jelentősen eltérő sebességű reakciók mennek végbe. Vannak pillanatszerűen, ill. percek vagy órák alatt lejátszódó, s vannak hónapokig, évekig, ill. évtizedekig, évszázadokig tartó folyamatok.

Egy kifejlett talajszelvény képződéséhez általában néhány száz vagy néhány ezer esztendőre van szükség. Ennyi idő alatt jut a talajképző tényezők hatása alatt lévő talaj egyensúlyba a környezetével. Az egyensúly akkor alakul ki gyorsabban, ha a talajképző tényezők intenzívebbek, és akkor lassabban, ha például a talajképző kőzet jobban ellenáll a változásoknak.

Az ember tevékenységével befolyásolja több folyamat kifejlődését. Savas légköri üledékek vagy műtrágyák hatására például felgyorsul a talajok egyes genetikai szintjeinek elsavanyodása és ezzel párhuzamosan bizonyos ionok (mint a Ca- és Mg-ionok) kimosódása. A meszezés ugyanakkor lelassítja a talaj savanyodását, és pótolja a fenti ionok kimosódási veszteségeit.

Nagyon hosszú idő szükséges például a kőzetek és ásványok mállásához vagy a humuszos szint kialakulásához, de pillanatszerűen játszódnak le az ioncsere-reakciók és csak perceket, órákat vesz igénybe az oldott anyag adszorpciója vagy deszorpciója. Évek szükségesek viszont az Al-szilikátok spontán oldódásához és az ásványok újrakristályosodásához (7.23. ábra).

7.23. ábra - A különböző típusú reakciók egyensúlyának eléréséhez szükséges idő a természetes állapotú talajokban

kepek/7-23-abra.png