Ugrás a tartalomhoz

Talajtan

Stefanovits Pál, Filep György, Füleky György

Mezőgazda Kiadó

Az agyagosodás

Az agyagosodás

Az agyagosodás folyamatában felgyorsul az elsődleges szilikátásványok átalakulása, illetve bomlása, és másodlagos ásványok képződnek belőlük. Ennek hatására a talajszelvényben több az agyag, mint a talajképző kőzetben, mert a másodlagos ásványok nagy része az agyagfrakcióba tartozik mérete alapján.

A kilúgozás lényegesen felgyorsítja az agyagosodás folyamatát, mert a karbonátmentes szintek kémhatása savassá válik, ezért a kilúgozást az agyagosodás előfutárjának tekinthetjük.

Az agyagosodás kolloidméretű kristályos, vagy amorf ásványok képződését eredményezi. A mállás ismertetése során már utaltunk arra, hogy az agyagfrakció kristályos fázisa nagyrészt agyagásványokból áll, melyet vas- vagy alumínium-oxidhidrátok kísérnek. Az amorf rész tág határok között változó arányban tartalmaz kovasavból és vas-, valamint alumínium-oxidhidrátokból álló elegyeket, így allofánokat vagy imogolitot.

Az agyagosodás folyamatának hatása az elsődleges ásványoknak – a talajképző kőzetben észlelt arányához képest – csökkenését jelenti. Ezzel arányosan nő a talajszintek agyagtartalma. Ha a folyamat számszerűségét kívánjuk kiszámítani, azt csak a karbonátmentes talajtömegre való átszámítás útján tehetjük. A karbonátok kilúgozódása és felhalmozódása ugyanis eltorzítja az egyes szintek tömegviszonyait. Az agyagmérlegek adatai szerint az 1 m2 felszín alatt fekvő talajban az agyagosodás 50 és 200 kg agyagtöbbletet mutatott. Abban az esetben, amikor az agyagosodást az agyagszétesés követi, az agyagmérleg negatív eredményhez is vezethet, mert a kőzet agyagtartalma, valamint a kezdetben képződött agyag elbomlik, és a bomlástermékek kimosódnak a talajszelvényből.

Az agyagosodás folyamatának jellemzésére bemutatjuk egy barnaföld szelvényének ásványi összetételét a talaj teljes anyagára és a leiszapolt agyagfrakcióra vonatkozóan (10.6. ábra).

10.6. ábra - Egy, az agyagosodás folyamatával jellemezhető barna föld szelvényének ásványi összetétele a talaj teljes anyagára, valamint a szintekből leiszapolt agyagfrakciókra vonatkozóan

kepek/10-6-abra.png


Az ábrán látható az A és B szint egyenletes agyagosodása és bennük az agyagos rész talajképző kőzethez viszonyított felhalmozódása, valamint az A és B szint agyagásványainak hasonlósága.