Ugrás a tartalomhoz

Talajtan

Stefanovits Pál, Filep György, Füleky György

Mezőgazda Kiadó

A talajértékszám

A talajértékszám

Előzetes vizsgálataink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a talajérték meghatározásához a talajosztályozás altípusaiból kell kiindulni. Ennek oka, hogy az altípus az az osztályozási egység, amelynek szintjén az osztályozási elvek még olyan részletezést engednek meg, mely az áttekinthetőséget és így az alkalmazhatóságot nem zavarja.

Az altípus meghatározásakor a típusra jellemző fejlődési állapot, a talajdinamikai folyamatok társulása adja az alapot, melyhez az egyes folyamatok kifejlésének erőssége járul mint az altípus meghatározója. A változat és a helyi változat olyan osztályozási egységek, amelyek az altípus további felosztását teszik lehetővé, rendszerint egy adott talajtulajdonság, célszerűen a talajtermékenységre legnagyobb hatással levő talajjellemző felhasználásával.

A fenti indokok alapján a talajértékszám meghatározásának alapja a talajok altípusa, a végleges talajértékszám kialakításakor pedig az egyes változatok, az egyszerűen mérhető talajtulajdonságok képezik a korrekciók alapját.

Az altípus szerint szabjuk meg a talaj pontértékének felső és alsó határát, a változati tulajdonságok viszont pontok alapján módosítják a pontértékeket.