Ugrás a tartalomhoz

Talajtan

Stefanovits Pál, Filep György, Füleky György

Mezőgazda Kiadó

Szerves talajok

Szerves talajok

Szerves talajanyagot tartalmazó talajok

Histosols. [A görög histos (szövet) szóból]. Szerves talajok.Legalább 40 cm vastag szerves talajanyagot tartalmazótalajok. Tundra, tőzeges, kotus, lápos, mocsaras területek talajai. Bennük a szerves anyag lebontása korlátozott, aminek oka lehet: az alacsony hőmérséklet, az állandó/gyakori vízelöntés, az extrém savanyúság vagy sótartalom. Térfogattömegük nem haladja meg a 0,1 mg/m3-t. Kiterjedésük kb. 275 millió ha, ennek fele az É-i sarkkör közelében, harmada a mérsékelt övben található. A magyar osztályozásból a láptalajok sorolhatók ide.

Szelvényfelépítés: H, HCr.

Földhasználat: gondos lecsapolásuk és a talajvíz, valamint az ásványi tápanyagok megfelelő szinten tartása mellett rendkívül termékenyek lehetnek. Kitermelve kertészeti földkeverékként használják.