Ugrás a tartalomhoz

Talajtan

Stefanovits Pál, Filep György, Füleky György

Mezőgazda Kiadó

23. fejezet - Ajánlott irodalom

23. fejezet - Ajánlott irodalom

Brady, N. C. (1990): The nature and properties of soils. 10. kiadás. McMillan Publ. Company. New York.

Buzás I. (szerk.) (1993): Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv. 1. INDA 4231 Kiadó. Budapest.

Buzás I. (szerk.) (1988 és 1993): Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv. 1. és 2. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest, illetve INDA 4231 Kiadó. Budapest.

Di Gléria J., – Klimes – Szmik A., Dvoracsek, M. (1957): Talajfizika és talajkolloidika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Driessen, P. M. – Dudal, R. (Eds), (1991): The major soils of the world. Agricultural University Wageningen, Katholieke Universiteit Leuven.

Erődi B. – Horváth Z. – Kamarás M. (1965): Talajvédő gazdálkodás hegy- és dombvidéken. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

FAO-Unesco (1988): Soil map of the world. World Soil Resources Report 60. FAO, Rome.

Filep Gy. (1988): Talajkémia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Füleky Gy. (1988): A talaj. Gondolat Kiadó, Budapest.

Kerényi A. (1991): Talajerózió-térképezés, laboratóriumi és szabadföldi kísérletek. 219. p. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Marshall, T. J. – Holmes, J. W. (1979): Soil physics. Cambridge Univ. Press. Cambridge.

Marosi S. – Somogyi S. (szerk.) (1990): Magyarország kistájainak katasztere I. és II. MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, Budapest.

Nemecz E. (1973): Agyagásványok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Scheffer, F. – Schachtschabel, P. (1989): Lehrbuch der Bodenkunde. 12. kiadás. Enke Verl., Stuttgart.

Stefanovits P. (1963): Magyarország talajai. 2. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Stefanovits P. (1992): Talajtan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Stefanovits P. (szerk.) (1977): Talajvédelem, környezetvédelem. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Szabó I. M. (1986): Az általános talajtan biológiai alapjai. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Szendrei G. (1994): Talajásványtan. Módszertani Közlemények, XIV. Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest.

Tisdale, S. L. – Nelson, W. L. (1966): A talaj termékenysége és a trágyázás. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

World referense base for soil resources. (1998): World Soil Resources Reporces Reports 84. FAO, Rome.