Ugrás a tartalomhoz

Magyar zenetörténet

Dobszay László

Mezőgazda Kiadó

8. fejezet - Válogatott könyv- és hanglemezjegyzék

8. fejezet - Válogatott könyv- és hanglemezjegyzék

Az alábbi jegyzék azoknak az érdeklődőknek ad eligazítást, akik az egyes témakörökből többet akarnak olvasni, kottapéldákat is nagyobb számban tanulmányozni. Nem a szakembereknek szánt tudományos igényű bibliográfia tehát, annál is kevésbé, mert csak a magyar nyelven megjelent közleményekből válogat. Elsősorban az összefoglaló könyvekre hivatkozunk, melyekben a részletekre vonatkozó szakirodalmat is megtalálja az olvasó. A könyveket teljes címmel adjuk, a cikkeket általában csak a szerző nevével, a folyóirat év- és lapszámával jelezve. A hanglemezjegyzék csak a Hungaroton vállalat kiadványait foglalja magában.

Általános magyar zenetörténeti összefoglalások

Mindmáig legjobb összefoglalás SZABOLCSI Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve (kottás antológiával; a javított és bővített 3. kiadást ajánljuk: Bp., 1979). Rövid bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátott bőséges dokumentáció az egész zenetörténetből LEGÁNY Dezső: A magyar zene krónikája (Bp., 1962). Újabb rövid összefoglalást SZELÉNYI István: A magyar zene története (Bp., 1959) és FALVY Zoltán: A magyar zene története (Bp., 1980). A régebbiek közül megemlíthető (bár korszakonként eltérő színvonalú) összegezés KÁLDOR János: A magyar zenetörténet kistükre (Bp., 1938). Az egyes szerzőkről röviden SZABOLCSI Bence–TÓTH Aladár–(BARTHA Dénes): Zenei Lexikon I–III. (Bp., 1965). Számos részlettanulmány jelent meg a ZENETUDOMÁNYI TANULMÁNYOK és a MAGYAR ZENETÖRTÉNETI TANULMÁNYOK kötetsorozatban. Bőséges, megjegyzésekkel kísért képanyagot ad KERESZTURY Dezső–VÉCSEY Jenő–FALVY Zoltán: A magyar zenetörténet képeskönyve (Bp., 1960). Hanglemez-antológia a magyar zenetörténetből: MUSICA HUNGARICA (SLPX 1214–7), sajnos nem hiteles anyaggal, részben modern átdolgozásokban. Egy hosszabb korszak anyagából válogat: MAGYAR UDVAROK ZENÉJE XIII–XVIII. század (SLPX 11491–3).